11 OCAK 2023 KİRALAMA İHALELERİ İLANI

Tarih: 30 Aralık, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

İzmit, Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/30-31 adresi Doğu Kışla Parkı içerisinde bulunan 110 m² kullanım alanlı 30-31 nolu iş yerinin Dernek Lokal Yeri olarak kullanılmak üzere 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11:03’te 3 yıl süre ile 2.900,00-TL aylık muhammen kira bedeli ile KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile işletilmek üzere kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (150,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (3.132,00-TL) yatırıldığına dair makbuz aslı,

3- İhale İştirak teminatı (4.000,00-TL ) yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5- İkametgah Senedi/ Adres beyanı

6-Noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri

7-Dernek Faaliyet Belgesi

8- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile Vekilin imza beyannamesi

9- Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyannamesi

10- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım