İZGAZ: “TOKİ´de sorun yetkili firmalarda”

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

İZGAZ Genel Müdürlüğü, TOKİ`nin Gündoğdu bölgesinde yaptırdığı konutlarda doğalgaz kullanılamaması nedeniyle oluşan durumdan kurumun değil, bu işi yapmakla yetkilendirilen Çağdan Mühendislik ve bu işi verdiği firmaların sorumlu olduğunu açıkladı.

İKİ FARKLI FİRMA
682 konutun yapım işinin anahtar teslimi olarak Çağdan Mühendislik firmasına verildiğini, bu firmanın da doğalgaz dağıtım hatlarının yapım işini Şentürk firmasına, iç tesisat yapım işini de Metka firmasına verdiğini vurgulayan İZGAZ`ın açıklaması şöyle devam etti:
“Metka firmasının toplu konutlar için hazırlamış olduğu iç tesisat projeleri herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için 19 Ağustos 2005 tarihinde tarafımızdan onaylanmıştır. Şirketimiz toplu konutların gaz kullanabilmesi için gereken bağlantı hattını da 5 Ekim 2005 tarihinde tamamlamıştır. Fakat dağıtım hattını yapan Şentürk firmasının eksiklerini tamamlayamaması ve bağlantıları yapamaması sebebiyle TOKİ konutlarının doğalgaz hatlarına ancak 17 Kasım 2005 tarihinde gaz verilebilmiştir.

BUGÜNE KADAR GELEN TALEPLER
Servis kutularına kadar gaz verildikten sonra Metka firması tarafından 17 Kasım 2005 tarihinde 16 adet daire için gaz açma başvurusu yapılmış ve bu talep tarafımızdan geciktirilmeden karşılamıştır. 19-20 Kasım 2005 tarihleri için Metka firması tarafından yapılan 25 adet gaz açma talebinin, firmadan kaynaklanan hatalardan dolayı sadece 13 tanesine gaz verilebilmiştir. Bugüne kadar TOKİ konutlarından İZGAZ`a yapılan gaz açma talebi bunlardan ibarettir ve İZGAZ bu taleplere anında yanıt vermiştir.

“BİZDEN KAYNAKLANMIYOR”
Yaşanan sıkıntı ana müteahhit Çağdan Mühendislik`in taşeron firması Metka`nın doğalgaz iç tesisatında eksik bıraktığı noktaları tamamlamaması nedeniyledir. Abonelerimizin ısınma sorunlarının giderilmesi konusunda yaşanan sıkıntıda İZGAZ`dan kaynaklı bir eksiklik olmadığı gibi bu konuda İZGAZ`ın yapabileceği başka bir şey de yoktur. Çözümün hızlandırılması için 18 Kasım 2005 tarihinde firma yetkilileri ile yapılan görüşmede varsa ellerindeki gaz açma taleplerini en kısa sürede İZGAZ`a ulaştırmaları istendiği halde sonuç alamamıştır... TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarının kaynağı İZGAZ değildir. Şirketimiz üzerine düşeni dün olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir.”