Başkan´ın Avrupa Günü mesajı

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

9 Mayıs 1950 tarihinde Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa Birliği´nin temellerini atan konuşmasını yapmıştır. Avrupa´nın geçmişi ve gelişiminde önemli bir yer tutan bu tarih 1985 yılından bu yana AB ülkelerinde “AB Günü” olarak kutlanmaktadır.

Türkiyenin Avrupa Birliğine adaylığının tanındığı 1999 Helsinki Zirvesinden bu yana Türkiyede de kutlanan "Avrupa Günü" her geçen gün daha da fazla anlam kazanmaktadır.

Bugünkü Avrupa Birliğinin temellerini atanların hayal ettikleri barış, refah ve güvenlik içinde demokrasinin hâkim olduğu bir arada yaşayan bir Avrupa, kendine özgü tarihi ve kültürel birikime, genç ve nitelikli insan kaynaklarına sahip olan Türkiyenin katılımından kazanç sağlayacaktır. Türkiye Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Türkiyenin ileride Avrupa Birliğine üyeliğinin aynı zamanda medeniyetler arasındaki diyalog ve uzlaşmaya da büyük katkısı olacaktır.

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecimizde son dört yıl içinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Siyasî, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı ve köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu reform nitelikli değişikliklerin büyük çoğunluğu uygulanmaya da başlanmıştır.

Son dört yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasal değişiklik paketleriyle Kopenhag Siyasî Kriterleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir ve bu kriterlerin uygulanması yolundaki hükümet iradesi kararlı bir şekilde sergilenmiştir. Türk halkının demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında çağdaş ülke değer ve normlarına ulaşma ülküsüne hizmet eden bütün bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktayım. Bu dönemde aynı zamanda, yaşanan ekonomik güçlüklere rağmen, ekonomik alanda başlatılan reformlar kararlılıkla sürdürülmüş ve istikrarın sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Ekonomik alandaki reformlar Avrupa Birliğine uyum açısından da önem taşımaktadır.

Özetle, geride bırakılan dört yıllık dönem Türkiyenin Avrupa Birliğine katılımı açısından da önemli bir süreç olmuştur ve bu çok boyutluluk arzeder. Bu süreçte ilerlerken, kamu kurumları ile gönüllü kuruluşların ve toplumumuzun tüm kesimlerinin birlikte çalışmaları gereğini belirtmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmalara hızla devam etmekteyiz. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, üstün yaratıcılık ve girişimcilik özellikleriyle Avrupa Birliği ile bütünleşme yolundaki çabalarımıza büyük katkıda bulunacaklarından eminiz. Siz değerli vatandaşlarımızın, gerek tam üyeliğe hazırlanma aşamasında, gerek Avrupa Birliğine katıldıktan sonra ortaya çıkacak yatırım ve büyüme olanaklarını, daha yüksek gönenç düzeyine ulaşma, tam istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme amaçlarımız doğrultusunda, tüm toplumumuza yarar sağlayacak biçimde değerlendireceklerine inanıyorum.

Avrupa Günü, Avrupayı yurttaşlarına yaklaştırmayı hedefleyen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için her yıl gelen fırsattır. Avrupa Birliği ile ilgili bilgi sağlamak ve tartışmayı teşvik etmek için ve farklı Avrupa ülkelerinden insanları ve kültürleri bir araya getiren etkinlikler için de bir fırsattır.

Hepimizin ortak değerlerini simgeleyen Avrupa Gününü bu düşüncelerle kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.