2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık Programı yayınlandı.

Tarih: 10 Temmuz, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları 29.04.2019 tarihli genelge ile başladı. Bu doğrultuda, stratejik planlama sürecindeki aşamaların, tamamlanacakları tarihleri gösteren zaman çizelgesi ile birlikte gerçekleştirilecek faaliyetlerin, sorumlu birim ve kişilerin yer aldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Programı oluşturulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Programı için tıklayınız.