DUYURU:15 EYLÜL 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU:15 EYLÜL 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

499

15.09.2011

41 NC 208 plakalı 1994 model Fatih Marka arazözün; Manisa İli Kula Belediyesine bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 1)

500

15.09.2011

İlimiz, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesindeki, 1722 ada, 2 parsel sayılı, 11426,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İ.S.U Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 2)

501

15.09.2011

Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, Seymen Sahil Parkı Yapım İşi Projesi kapsamında yapılan 100 m² kafeterya, 30 m² Mutfak, 150 m² sundurma ve açık sert zeminli kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin İşletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 3)

502

15.09.2011

İzmit ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 196 ada, 1 parsel üzerinde Alikahya Mesire Alanı içerisinde 130m² kapalı ve 70 m² açık kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Gündem No 5)

503

15.09.2011

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

504

15.09.2011

Aykome Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 7)

505

15.09.2011

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgiliHukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 8)

506

15.09.2011

Kentimizdeki emekli vatandaşlarımızın gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri “Emekli Evi” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 9)

507

15.09.2011

Sivil toplum kuruluşları, Kocaeli Valiliği ve Belediyemiz İşbirliğinde bir “Afet Merkezi” kurulması ve afet tatbikatı yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 10)

508

15.09.2011

“Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 11)

509

15.09.2011

Kocaeli’ ye özgü tarihi ve kültürel ürünlerin sergileneceği bir kültür müzesi kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 13)

510

15.09.2011

Kadınların zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda istihdamlarına olumlu etki sağlayacak mekânlar oluşturulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 14)

511

15.09.2011

Bankamatiklerin engelli vatandaşlarımızın rahatça kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 15)

512

15.09.2011

Kentleşme süreci ile beraber doğadan uzaklaşan halkımıza toprakla uğraşma ve meyve-sebze yetiştirme şansı vermek amacıyla hobi bahçeleri kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 17)

513

15.09.2011

Kartepe Belediyesi, Kartepe Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

514

15.09.2011

Başiskele Belediyesi, Seymen ve Körfez Mahallelerindeki 3 adet cadde adının değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 19)

515

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22.b.14.d Nazım, G22.b.14.d.4.d uygulama imar plan paftası, 732 ada 4 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 20)

516

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 1490 ada 1 parsel ile kuzeydoğusunda yer alan 8.00 m’lik imar yolu ve tescil harici “Park Alanı”nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 21)

517

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c-18.b nazım, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1527 ada 12 (eski 11) ve 13 (eski 1, 2, 10) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 22)

518

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.13.c- G.22.b.18.b nazım, G.22.b.1b-2a-2b ve G.22.b.13.c.4c uygulama imar plan paftaları, 236 ada 24, 238 ada 38-39, 239 ada 36, 240 ada 6, 241 ada 44, 242 ada 34, 243 ada 22, 246 ada 38-39, 416 ada 13-14-15, 417 ada 4-6, 245 ada 72 ve 247 ada 45 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 23)

519

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 25)

520

15.09.2011

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2085 ada 3 nolu parsel ile 2087 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 26)

521

15.09.2011

Derince Belediyesi, G23c01b-02a nazım imar planı, G23c01b2b, G23cc02a1a uygulama imar planı paftaları, Demiryolu Köprüsü projesinin planlara aktarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 27)

522

15.09.2011

Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2267 ada, 59 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 28)

523

15.09.2011

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar plan paftası, 2058 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 29)

524

15.09.2011

Derince Belediyesi, G23.B.22.c, G23.B.23.d, G23.c.02.b, G23.C.03.a nazım, G23.B.22.c.3.c, G23.B.23.d.4.d, G23.c.02.b.2.b, G23.C.03.a.1.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 30)

525

15.09.2011

Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L-II.d pafta, 721 ada 16 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 31)

526

15.09.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım ve 29.L-2.d uygulama imar planı paftası, 719 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 32)

527

15.09.2011

Darıca Belediyesi, Eskihisar- Bayramoğlu arası kolektör hattı projesinin güzergahında ve plan notunda değişiklik yapılması ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 33)

528

15.09.2011

Gebze Belediyesi, G22b19d -24a nazım imar planı, G22b19d3a-3b-3d-4c, G22b24a1a-1b-2a uygulama imar planı paftalarında Bahardere Caddesi yol projesinde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 34)

529

15.09.2011

Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, Anibal Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 35)

530

15.09.2011

Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Sultan Orhan Camii ve çevresi “Koruma Amaçlı İmar Planı” revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 36)

531

15.09.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi 2764 ada 1-2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 37)

532

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 38)

533

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 39)

534

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 3466 ada 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 40)

535

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 41)

536

15.09.2011

İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 42)

537

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri sınırları dahilinde G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.b-1.c-1-d, G23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2d, G23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 43)

538

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Saraybahçe Bölgesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 44)

539

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a nazım imar planı, G24a21a4b uygulama imar planı paftası, 3602 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 45)

540

15.09.2011

İzmit Belediyesi G23b24c nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 692 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 46)

541

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1b uygulama imar planı paftası, 483,484 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 47)

542

15.09.2011

İzmit Belediyesi, Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 48)

543

15.09.2011

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, “Kent Merkezi Proje Alanı” kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 49)

544

15.09.2011

Karamürsel Belediyesi, G.23.d.21.a-21.b nazım ve 29K-IIa uygulama imar planı paftası, 3032, 3024, 3025, 3023 ve 3031 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 51)

545

15.09.2011

Karamürsel Belediyesi, 457 ada 173 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 52)

546

15.09.2011

Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım imar planı, G23d08b4a uygulama imar planı paftası 1000 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 53)

547

15.09.2011

Kandıra Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ve Duraklı Köyü köy yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 54)

548

15.09.2011

Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar plan paftası, 730 ada, 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 56)

549

15.09.2011

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ve İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 57)

550

15.09.2011

Derince İlçesi, Çınarlı Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 98)

551

15.09.2011

Derince İlçesi, Çınarlı Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 99)

552

15.09.2011

Kandıra İlçesi, Cebeci Köyü, Gökdağ Mevkiinde bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 100)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım