DUYURU:13 EKİM 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU:13 EKİM 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

13 EKİM 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

553

13.10.2011

İlçe Belediye Başkanlıklarının Belediye ve mücavir sınırları dışında, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan orman köylerinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması iş ve işlemleri konusunda Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün görevlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 1)

554

13.10.2011

ALPER (Yenilenebilir Enerjinin Adaptasyonu ve Öğrenilmesi) adlı proje ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 2)

555

13.10.2011

İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan ve tasarrufu Belediyemize ait Mimar Sinan Üst Geçidi üzeri Marina Sahil kısmında bulunan 1 ad çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar incelenmek üzere dairesine iadesine oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 3)

556

13.10.2011

41 FZ 844 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Bilecik ili Osmaneli Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 4)

557

13.10.2011

Belediyemizce yürütülmekte olan Gıda Kontrol Laboratuvarının 13.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı kanuna istinaden kapatılmasıyla ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 5)

558

13.10.2011

Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 6)

559

13.10.2011

Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 2066 ada üzerinde yer alan 16.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Çayırova Belediyesine Çocuk Trafik Parkı ve Park yapılması amacıyla bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 7)

560

13.10.2011

Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 365 ada 1 parsel, 1660.89 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 8)

561

13.10.2011

Tasarrufu belediyemize ait olan Halıdere, Yazlık, Hisareyn, Şirinköy ve Kavaklı Spor Tesislerinin Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 9)

562

13.10.2011

Kadın istihdamına destek olunması adına “Kadın El Emeği Pazarı” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 10)

563

13.10.2011

Engelli vatandaşlarımızın oy kullanmaları esnasında her türlü erişilebilirlik ve tedbirin sağlanması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 11)

564

13.10.2011

Kardeş şehir olunmasıyla ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif ve Komisyon görüşünde sehven yazılan ‘Uslan’ kelimesi ‘Ulsan’ olarak düzeltilerek raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliğiile karar verildi. (Gündem No 12)

565

13.10.2011

Başiskele Belediyesi, Kazandere Köyü, 120 ada 9 parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 13)

566

13.10.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 14)

567

13.10.2011

Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 15)

568

13.10.2011

Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 657 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 16)

569

13.10.2011

Darıca Belediyesi, G22b14a-d nazım imar planı, 29L3b uygulama imar planı paftası, 2392 ve 481 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 17)

570

13.10.2011

Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 18)

571

13.10.2011

Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 19)

572

13.10.2011

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 20)

573

13.10.2011

Derince-Körfez Belediyeleri sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 21)

574

13.10.2011

Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.a uygulama imar plan paftası, 2011 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 22)

575

13.10.2011

Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 adanın güney kısmında doğu-batı istikametinde devam eden yol ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 23)

576

13.10.2011

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 24)

577

13.10.2011

Gebze Belediyesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 25)

578

13.10.2011

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.b uygulama imar plan paftası, 1287 ada, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 26)

579

13.10.2011

Gebze Belediyesi, Cuma Köy G23.a.06.d nazım, G23.a.06.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftası, 1430 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 27)

580

13.10.2011

Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım, G.22.b.18.d.2.c, 2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 11533 nolu parsel ile 5727 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 28)

581

13.10.2011

Gebze Belediyesine devri yapılan 11 adet köy ve Mahallenin (Kadıllı, Ovacık, Yağcılar, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 29)

582

13.10.2011

Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 30)

583

13.10.2011

Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 268 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 31)

584

13.10.2011

İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftaları, İzaydaş Çöp Depolama Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 32)

585

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 124 ada, 1 nolu parsel ile 125 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 33)

586

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, Tepeköy Mahallesi, G23b20c-20d nazım imar planı, 158 ada, 1 nolu parsel ile 180 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 34)

587

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Kısalar Köyü, G24.a.12.a nazım, G24.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1332 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 35)

588

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d-1.c uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2, 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yer alan otopark alanının kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 36)

589

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d Nazım, G23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1189 ada 15, 16, 17, 179 ve 181 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 37)

590

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a uygulama imar plan paftası, 409 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 38)

591

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.3.b uygulama imar plan paftası, 478 ada, 49 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 39)

592

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.b uygulama imar plan paftası, 173 ada, 1 nolu parsel ve Yenişehir Mahallesi, G23b.25.d.1.b uygulama imar plan paftası, 1707 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 40)

593

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftası, 1550 ve 1557 adalar ve 1555 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 41)

594

13.10.2011

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d – 23.c nazım, G23.b.24.d.1d uygulama imar plan paftası, 4419 ada 12 nolu parsel ve G23.c.23.c.2.c uygulama imar plan paftası, 124 ada 38 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 42)

595

13.10.2011

Kartepe Belediyesi Suadiye Mevkii, G24.d.02.d. nazım G24.d.02.d .4.d – 4.a uygulama imar plan paftası 2744 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 43)

596

13.10.2011

Kartepe Belediyesi, G24.d.04.b.3.b, G24.d.05.a.3.a, G24.d.05.a.3.b, G24.d.05.a.3.c, G24.d.05.a.3.d, G24.d.05.a.4.a, G24.d.05.a.4.b, G24.d.05.b.1.c, G24.d.05.b.1.d, G24.d.05.b.2.d, G24.d.05.b.3.a, G24.d.05.b.4.a, G24.d.05.b.4.b, G24.d.05.b.4.d, G24.d.05.a.2.c, G24.d.05.a.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan “Eşme Planlama Bölgesi” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 44)

597

13.10.2011

Kartepe Belediyesi, Eşme Bölgesi nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 45)

598

13.10.2011

Karamürsel Belediyesi, Hacımehmet Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, 382 ada, 42 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 46)

599

13.10.2011

Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü çevresi 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 47)

600

13.10.2011

Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b - 25.c Nazım, G23.a.25.b.3.c, G23.a.25.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 220 ada 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 48)

601

13.10.2011

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.a nazım G23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 49)

602

13.10.2011

Körfez Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 50)

603

13.10.2011

Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planı Orman Alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 51)

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Salih IŞIK

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım