DUYURU: 17 KASIM 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 17 KASIM 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2011 Yılı Kasım ayı Toplantısı 17.11.2011 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

604

17.11.2011

2012 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 1)

605

17.11.2011

Otobüs duraklarının periyodik olarak bakımının yapılması için Mobil Temizlik aracının alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 2)

606

17.11.2011

İl Jandarma Komutanlığına tahsisli taşınmazlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 3)

607

17.11.2011

Mülkiyeti Gökhan BEL’e ait Karamürsel Mezarlık Alanı Projesi kapsamında kalan Hacıömerağa Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle, Karamürsel Merkezdeki dairemizin uzlaşılan bedeller karşılığında tranpa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 4)

608

17.11.2011

Çayırova Belediyesi, Akse, Atatürk, Emek ve İnönü Mahallelerinde bulunan bazı numaralı sokakların, ilgili mahallelerindeki mevcut sokak numaralarına uygun olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 5)

609

17.11.2011

Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, 48.Sokağa “Şehit İlhan Küçüksolak Sokak” isminin verilmesi, YeniMahalle, Şehit İlhan Küçüksolak Caddesi isminin de “Öğretmenler Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

610

17.11.2011

Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, Akasya ve Meşe Sokak isimlerinin “Ömür ve Cansu Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 7)

611

17.11.2011

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 07 074 plakalı 1992 model MARİNİ marka çift bandajlı Silindir’in bedelsiz hibe olarak Trabzon İli Akçaabat Dörtyol Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 8)

612

17.11.2011

Belediyemiz ile Kamu yararına çalışan Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesinin ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı, Kültürel sosyal etkinliler ve işletmesiyle ilgili protokollerin yapılması ve Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 9)

613

17.11.2011

Başiskele Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 10)

614

17.11.2011

Başiskele ve Gölcük Belediyeleri sınırları içerisinde Afete Maruz Bölge ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 11)

615

17.11.2011

Başiskele Belediyesi, “K-3 Kullar Sanayi Kavşağı Projesi” ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 12)

616

17.11.2011

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 247 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 244 ada, 1nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 13)

617

17.11.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 411 ada 4 nolu parsel ile 768, 769 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 14)

618

17.11.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 6101 nolu ada ile Semt Pazar Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 15)

619

17.11.2011

Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 28K2B uygulama imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 16)

620

17.11.2011

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1005 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 17)

621

17.11.2011

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2112 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

622

17.11.2011

Derince Belediyesi, “Kirazlıyalı-Çenesuyu Alternatif Yol ve Viyadük Projesi”ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 19)

623

17.11.2011

Derince ve Körfez Belediyeleri, Kaşkaldere Rekreasyon alanı kapsamanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 20)

624

17.11.2011

Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 401 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 21)

625

17.11.2011

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.a uygulama imar plan paftası, 964 ada 17, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 22)

626

17.11.2011

Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.b uygulama imar plan paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 23)

627

17.11.2011

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 24)

628

17.11.2011

Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi sınırları dahilinde, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 25)

629

17.11.2011

Dilovası Belediyesi, G23a4, G23a17d-16c nazım imar planı paftaları, D13 ve D17 bölgelerinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 26)

630

17.11.2011

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21d nazım imar planı, G23a21d2b uygulama imar planı paftası, 3042,3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 27)

631

17.11.2011

Gebze Belediyesine devri yapılan 11 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Ovacık, Yağcılar, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 28)

632

17.11.2011

İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallelerinde, ( Gültepe ) Nekropol ve Kilise kalıntısının bulunduğu kesimi içeren, 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanında, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 29)

633

17.11.2011

İzmit Belediyesi, Deretepe Köyü, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2b uygulama imar planı paftası, 237 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 30)

634

17.11.2011

İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli ÇDP ile 1/25000- 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 31)

635

17.11.2011

Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz, G24a07d nazım imar planı paftası, 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 32)

636

17.11.2011

Kandıra Belediyesi, Namazgah Barajı ve Havza Sınırlarının 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor; komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 33)

637

17.11.2011

Kandıra Belediyesi, Karaağaç köyü ile Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 34)

638

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03a nazım imar planı, G24d03a3b uygulama imar planı paftası, 215 ada, 1 nolu parsel, 217 ada, 1,2,3 nolu parseller, 218 ada, 2 nolu parsel, 219 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 35)

639

17.11.2011

Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 422 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 36)

640

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Güzergahına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 37)

641

17.11.2011

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 38)

642

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.c.05.b nazım, G.23.c.05.b.2.c ve G.23.c.05.b.3.b uygulama imar planı paftaları sınırları içerisinde bulunan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımın da kalan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 39)

643

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.b.05.b-25.c nazım, G.23.b.05.b.2.a ve G.23.b.25.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 ve 1653 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 40)

644

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Köseköy ve Sarımeşe Mevkii “Kent Merkezi ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 41)

645

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii “Köseköy Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 42)

646

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, Kazakburun Mevkii “Kazakburun Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 43)

647

17.11.2011

Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.4.c-4.d, G24.d.01.c.1.a-1.b uygulama imar plan paftasında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 44)

648

17.11.2011

Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım ve G.23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 141 ada 48, 59, 60, 61, 62 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 45)

649

17.11.2011

Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 234 ada 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerden geçen 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 46)

650

17.11.2011

Körfez İlçesi, Yukarı Hereke Mevkii sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 111)

651

17.11.2011

Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkii sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 112)

652

17.11.2011

Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 113)

653

17.11.2011

İzmit İlçesi, Sepetçi Köyü Mevkiinde bulunan 4 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 114)

654

17.11.2011

Körfez İlçesi, Kutluca Köyü, Kıyırlı Mevkiinde bulunan 5 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 115)

655

17.11.2011

Annelere Süt Organizasyonu ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 138)

656

17.11.2011

Hoş geldin Bebek adlı proje ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 139)

657

17.11.2011

23 Ekim 2011 tarihinde Van İli ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının sağlanması için protokol yapılması ve yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin, Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 143)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ

Ülker ARSLAN

Bilal KARSLI

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım