DUYURU: 16 ŞUBAT 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 16 ŞUBAT 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Şubat ayı Toplantısı 16.02.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

42

16.02.2012

Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

43

16.02.2012

Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 2)

44

16.02.2012

Teşkilat Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

45

16.02.2012

Kamu Kurum ve Kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve gönüllü kuruluşlar ile protokoller yapılması ve bu protokoller çerçevesinde bu kuruluşlara ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no: 4)

46

16.02.2012

Belediyemize ait atıl durumdaki taşınmazların satılmasına izin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor muhalif oylara karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no: 5)

47

16.02.2012

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kartepe ilçesi, Köseköy - Kumlaçiftliği mevki 28 sayılı taşınmazın yürüyüş yolu ve çevre düzenlenmesi yapılmak üzere kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

48

16.02.2012

Mülkiyeti Çayırova Belediyesine ait olan Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 1650 ada, 15 parsel sayılı 1.468,00 m2 yüzölçümlü “Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmiş taşınmazın Bilgi Evi yapılmak üzere Belediyemize devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

49

16.02.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan 04 nolu işyerinin büfe-kafeterya olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ye işletilmesinin devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, muhalif oylara karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:8)

50

16.02.2012

Kartepe Belediyesine ait olan Kartepe ilçesi 489 ada 1 parsel sayılı, 502,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 491 ada 6 parsel sayılı, 1169,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

51

16.02.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, 496 ada 13 parsel sayılı 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kartepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

52

16.02.2012

Başiskele İlçesi, Başiskele Sahil Parkı Projesi kapsamında temelleri atılmış alan üzerine, yapılacak olan binanın kafeterya-çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor muhalif oylara karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir (Gündem no:11)

53

16.02.2012

İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:14)

54

16.02.2012

Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 15)

55

16.02.2012

Topçular Mahallesinde bulunan 1. isimsiz yola “Bayrak Sokak”, 2. İsimsiz yola “Yağmur Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 16)

56

16.02.2012

İrşadiye-Gölcük 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıl süre ile kiralanması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 17)

57

16.02.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05a-05b-25d nazım imar planı paftaları, 1447 ve 1448 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:18)

58

16.02.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3d uygulama imar planı paftaları 492 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

59

16.02.2012

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1d uygulama imar planı paftası, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:20)

60

16.02.2012

Çayırova Belediyesi, G22b.18.c.1.a, G22.b.18.a.3.c, G22.b.18.b.4.d, G22.b.18.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 15.00 m’lik imar yolunun 20.00 metre olarak düzenlenmesi ve 1468 nolu adada dere yatağının işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:21)

61

16.02.2012

Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.4.a. uygulama imar plan paftası, 1100 ada da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 22)

62

16.02.2012

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım, 28L-1A uygulama imar plan paftası, 1952 ada 13 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 23)

63

16.02.2012

Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22.b.23.b Nazım imar planı, 29 K-2.b, 2.c uygulama imar plan paftaları, 1559 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 24)

64

16.02.2012

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 3041 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 918 ada 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 25)

65

16.02.2012

Derince Belediyesi, G23.b.22.c.3.a uygulama imar plan paftası 2723 ada 8 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 26)

66

16.02.2012

Derince Belediyesi, Dumlupınar Mah. G23.b.22.c.4.d uygulama imar plan paftası, 3947 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 27)

67

16.02.2012

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M-1B uygulama imar planı paftası, 1563 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 28)

68

16.02.2012

Dilovası Belediyesi, G.23a.21b nazım imar planı, G.23a.21b.3a-3b-3c-4b uygulama imar planı paftalarında Eynerce Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

69

16.02.2012

Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G.22.b.14.c nazım imar plan paftası, 746 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 30)

70

16.02.2012

Gebze Belediyesi, G23a16d nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 31)

71

16.02.2012

Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G.22.b.20.c nazım, G.22.b.20.c.3.a uygulama imar plan paftası, 1339 ve 2422 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 32)

72

16.02.2012

Gölcük Planlama Bölgesi 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 677 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 33)

73

16.02.2012

İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 2095, 397, 398, 399, 400 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 34)

74

16.02.2012

İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı, G23b204a uygulama imar planında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 35)

75

16.02.2012

İzmit Belediyesi, G22b24c nazım imar planı, G22b24c1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1848 ada 1,6 ve7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 36)

76

16.02.2012

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, 1614 ve 1615 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 37)

77

16.02.2012

Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c3a uygulama imar planı paftası, 757 ada, 4 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 38)

78

16.02.2012

Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3d uygulama imar planı paftası, 1752 ada, 13, 14, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 39)

79

16.02.2012

Körfez Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2011 tarih ve 637 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 40)

80

16.02.2012

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23b16d nazım imar planı, G23d16d4c uygulama imar planı paftası, 1806 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 41)

81

16.02.2012

Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 42)

82

16.02.2012

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, G24d1, G24d02a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 43)

83

16.02.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii G24.d.01.b – 02.a. nazım, G24.d.01.b.2.c.– 2.d.–3.b,G24.d.02.a.4.a. uygulama imar plan paftasında Küçük Sanayi Alanı Kullanımında olan bölgenin “Meskun Konut Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 44)

84

16.02.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.1.a - 1.b - 2.a uygulama imar planı paftalarında yer alan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nın “Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 45)

85

16.02.2012

Karamürsel Belediyesi, Hacımehmet Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.a uygulama imar plan paftası, 382 ada 42 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 46)

86

16.02.2012

Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.a uygulama imar plan paftası, 67 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 47)

87

16.02.2012

Karamürsel Belediyesi, G23ad7a nazım imar paftası, 674 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 48)

88

16.02.2012

Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor düzeltilmiş şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündem no: 49)

89

16.02.2012

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçilmesi ile ilgili teklif ve verilen önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine meclis üyeleri Nevzat DOĞAN, İsmail YILDIRIM, Okşin BEÇET' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem no: 112)

90

16.02.2012

Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçilmesi ile ilgili teklif ve verilen önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Gayrimenkul Satış Komisyonu üyeliğine meclis üyesi Metin TORUNOĞULLARI' nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.(Gündem no: 113)

91

16.02.2012

Sözleşmeli Personel ücret cetvellerinde düzeltme yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no: 126)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım