DUYURU: 16 HAZİRAN 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 16 HAZİRAN 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ

16.06.2011 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

315

16.06.2011

Evsel Nitelikli Katı Atıkların Aktarma İstasyonundan Bertaraf Tesisine Nakil İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 1)

316

16.06.2011

Dilovası Katı Atık Berttaraf Tesisi İlave Lot Yapım İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 2)

317

16.06.2011

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzeltme yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.Gündem No 3)

318

16.06.2011

İlimiz İzmit İlçesi Hakkaniye Köyü, 325 parsel sayılı, 2.560,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kültür Merkezi yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 4)

319

16.06.2011

İlimiz, Başiskele İlçesi, Servetiye Cami Köyü, 137 ada, 1 sayılı, 151,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal tesis yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 5)

320

16.06.2011

Aile Hekimliği Uygulamasına geçilinceye kadar Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen binaların, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile yeni yapılan protokol gereği tahsislerinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 6)

321

16.06.2011

Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı köyü Köy Yerleşik alan sınırında düzenleme yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 7)

322

16.06.2011

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Bölgesi, G23c05c-10b nazım imar planı, G23c05c4b-4c, G23c 10b1a uygulama imar planı paftaları, 4705 ve 1290 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 8)

323

16.06.2011

Darıca Belediyesi, G22b22b nazım, 30K4d uygulama imar planı paftası, 2322 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 9)

324

16.06.2011

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 1923 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 10)

325

16.06.2011

Darıca Belediyesi, Nenehatun Mah. 420, 611, 637 nolu adalarda hazırlanan 1/1000ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 11)

326

16.06.2011

Derince Belediyesi, Çınarlı Mah. 2265 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 12)

327

16.06.2011

Derince Belediyesi, Derince Askeri Hastane Köprülü Kavşağının planlara aktarılmasına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 13)

328

16.06.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. 2446 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 14)

329

16.06.2011

Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. 4960 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 4961 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 15)

330

16.06.2011

Gebze Belediyesi, 4778 ve 4479 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 16)

331

16.06.2011

Gebze Belediyesi,189 ada 43 ve 482 ada 56 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 17)

332

16.06.2011

Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1660 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller ile 1661 ada, 12 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

333

16.06.2011

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.03.2011 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 19)

334

16.06.2011

Gölcük Belediyesi, Hasaneyn Köylerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 20)

335

16.06.2011

İzmit Belediyesi, G23b.23.c-24.d nazım imar planı, G23b.23.c.2.c-3.b, G23.b.24.d.1.c-1.d-2.d-3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 21)

336

16.06.2011

İzmit Belediyesi Yeşilova Mah. G23.b.25.a.2.c uygulama imar plan paftası 152 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 22)

337

16.06.2011

İzmit Belediyesi Karabaş Mah. 1026 nolu yapı adasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 23)

338

16.06.2011

İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mah. 205, 206, 207, 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 24)

339

16.06.2011

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada, 9 nolu parsel ile 4808 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 25)

340

16.06.2011

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 26)

341

16.06.2011

İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1560 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 27)

342

16.06.2011

Karamürsel Belediyesi, Ereğli Kentsel Sit Alanına Ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına yasal askı sürelerinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 28)

343

16.06.2011

Kartepe Belediyesi, Aslanbey Adnan Menderes Mahallesi, G24d01d nazım imar planı paftası, 113 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 29)

344

16.06.2011

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mahallesi, G24d1a-1b nazım imar planı paftaları, Hipodrum Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 30)

345

16.06.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d02a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 31)

346

16.06.2011

Körfez Belediyesi, G23a25b-25c -21d nazım imar planı paftaları, Petkim Kavşağı Projesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 32)

347

16.06.2011

Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c uygulama imar planı paftası, 220 ada, 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 33)

348

16.06.2011

Körfez Belediyesi, G23b21d nazım, G23b21d1b-2a uygulama imar planı paftalarında Dubaiport kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 34)

349

16.06.2011

Körfez Belediyesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 213 ada 10, 214 ada 36, 39, 40, 257 ada 1, 1761 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 35)

350

16.06.2011

Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 36)

351

16.06.2011

Büyükşehir Belediyesi, Konut Gelişme alanlarının yoğunluk ve donatı alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 37)

352

16.06.2011

Belediye Meclisinin 12/05/2011 tarih ve 269 sayılı Meclis Kararı kabul edilen ve Başkanlık Makamının 18/05/2011 tarihli onayı ile tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilen Kartepe Belediyesi, Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklif, Kartepe Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin Leyla Atakan Caddesi olarak, Köseköy Beldesindeki Leyla Atakan Caddesinin isminin Atakan Caddesi olarak, mükerrerlik arzeden Rahmiye Mahallesindeki Atakan Sokağın isminin Demirci Sokak olarak değiştirilerek, 5393 sayılı yasanın 81. maddesine istinaden (üye tamsayısı: 74, katılan üye sayısı: 62 kabul oyu sayısı: 62 üye ) üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 107)

353

16.06.2011

“Kocaeli’ de Tarımsal Sulama Yöntemlerinin Modernizasyonu” adlı proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 115)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım