DUYURU: 16 AĞUSTOS 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 16 AĞUSTOS 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

16.08.2012 tarihli olağan meclis toplantısına ait karar özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

425

16.08.2012

Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Gelir Tarifesi İmar Plan Hizmeti Ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

426

16.08.2012

Karamürsel Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

427

16.08.2012

Darıca Belediye Başkanlığına Ek Ödeme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:3)

428

16.08.2012

K.B.B. Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Ücreti ek tarife ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

429

16.08.2012

Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan, Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 316 ve 345 no.lu parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Gündoğdu 482 ada 1 no.lu parsel B10 Blok 15 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

430

16.08.2012

İzmit İlçesi, Orhan Mh. 331 ada 16 no.lu parsel ile bu parselin kamulaştırma bedeline karşılık Belediyemize ait Karamürsel Merkez Kent Konutlarından B4 Blok Zemin Kat 3 no.lu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

431

16.08.2012

Derince İlçesi Yenikent Mh. 8 pafta, 2119 parsel sayılı taşınmazın İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere Derince Kaymakamlığı’ na bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

432

16.08.2012

Yunus Emre Cemevi ve Kültür Merkezinin zemin katında yer alan toplam 32,16 m2 yüzölçümlü iki adet odanın kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

433

16.08.2012

Gebze İlçesi, Sultanorhan Mh. 93 ada 4 nolu parsel üzerindeki tescili tarihi yapının “Gebze Evi ve Turizm Bürosu” olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

434

16.08.2012

Kandıra İlçesi, Sarnıçlar Köyü Katçalı Mh. ile Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesine bağlanan yol güzergahının bir kısmı orman alanında kalmakta olduğundan bahisle anılan yol güzergahının, yol geçiş izninin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

435

16.08.2012

Özürlülerin yasal haklarının yerine getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

436

16.08.2012

Kandıra Sarıhocalar mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yeri yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:12)

437

16.08.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1226 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

438

16.08.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım ve G22b18b3d uygulama imar planı paftası 492 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:16)

439

16.08.2012

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.a nazım, 29.K-1.A uygulama imar plan paftası, 956 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:17)

440

16.08.2012

Darıca Belediyesi, G22b24a–23b nazım, 29L2.D–30K3C uygulama imar plan paftaları, 476 ada, 8, 478 ada 1 ve 1379 ada 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:18)

441

16.08.2012

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22ad uygulama imar planı paftası 4744 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:19)

442

16.08.2012

Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:20)

443

16.08.2012

Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar plan paftası, 148 ada 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:21)

444

16.08.2012

Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, TOKİ planlama bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:22)

445

16.08.2012

Dilovası Belediyesi, Eynerce Kavsağı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

446

16.08.2012

Gebze Belediyesine devri yapılan 9 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşik ve Köy Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

447

16.08.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

448

16.08.2012

Gebze Belediyesi, G22b20a nazım imar planı, G22b20a2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

449

16.08.2012

Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 4 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

450

16.08.2012

Gebze Belediyesi, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2515 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

451

16.08.2012

Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

452

16.08.2012

Gölcük Belediyesi, G23c08b nazım imar planı paftasında bulunan 20 mt lık yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:31)

453

16.08.2012

Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:32)

454

16.08.2012

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mah.G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 4451 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

455

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

456

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 3746,3688,3687,3689,3690,3691 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:35)

457

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1d uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

458

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b20c nazım, G23b20c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

459

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b24a ve G23b24.b nazım, G23b24a3b ve G23b24b1c uygulama imar planı paftaları, 169 ada 26 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

460

16.08.2012

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 363 ada 15, 18 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

461

16.08.2012

İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b nazım, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 876 ada 1 no’lu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

462

16.08.2012

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, SEKA ve Çevresindeki 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, G23b24d nazım, G23b24d1d. uygulama imar planı paftası, 3306 ada 1 ve 3307 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

463

16.08.2012

İzmit Belediyesi, Alikahya (İY-1), Planlama Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

464

16.08.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 25, 26, 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

465

16.08.2012

Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi sınırları dahilinde, G23.d.08.b.- G23.d.09.a nazım, G23d09a1a uygulama imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

466

16.08.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d16d nazım imar planı paftası, 1332,1331,1333,1334 ve 1352 nolu parseller ile 1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480 ve 1481 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

467

16.08.2012

Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı paftasında bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:46)

468

16.08.2012

Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan, 1/25000- 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

469

16.08.2012

Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlar için yapılan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:49)

470

16.08.2012

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a4c uygulama imar planı paftası 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:50)

471

16.08.2012

Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c4b-3a uygulama imar planı paftası 757 ada 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

472

16.08.2012

Körfez Belediyesi, G23b21b-21c nazım imar planı paftaları, 669 ada 36 nolu parsel ile 1095 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

473

16.08.2012

Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:53)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım