DUYURU: 15 MART 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 15 MART 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Mart ayı Toplantısı 15.03.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

92

15.03.2012

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait olan, toplam 6 adet taşınmazların Belediyemize kiralanmasına ilişkin hazırlanan protokol ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

93

15.03.2012

İzmit İlçesi Arızlı Köyü mevkiinde, TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan, toplu konut alanına hizmet verecek olan yol izinlerinin alınması ve Belediyemiz adına tahakkuk edecek bedellerinin ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. . (Gündem no:2)

94

15.03.2012

Otobüs duraklarının periyodik bakımı için, Mobil Temizlik Aracının satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

95

15.03.2012

Cenaze Nakil Aracı Kiralanması Hizmet Alım İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

96

15.03.2012

Terminaller ve Hallerin Temizlik ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

97

15.03.2012

Mülkiyeti Belediyemiz ait olan, imar planlarında Belediye Hizmet Tesisleri Alanı ve Kanalizasyon Tasfiye Sahası olarak düzenlenmiş olan ve İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde atık su arıtma tesisi olarak kullanılan,40.479,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

98

15.03.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İzmit İlçesi 670 ada 1 nolu parsel üzerinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisi B1 Blok Zemin katta bulunan 07 nolu işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:7)

99

15.03.2012

İzmit İlçesi, Yuvam akarca Mevki, Alikahya Mesire Alanı içinde temelleri atılmış olan alan üzerine, yapılacak olan binanın imalat bedellerinin taraflarınca karşılanması kaydı ile kafeterya çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:8)

100

15.03.2012

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:9)

101

15.03.2012

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu ve CHP Meclis Üyelerinin 15.03.2012 tarihli vermiş olduğu önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önerge reddedilerek Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:10)

102

15.03.2012

Derince İlçesi TCDD alanında yapılan akaryakıt depolama tankları ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

103

15.03.2012

Kocaeli’deki Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

104

15.03.2012

Kocaeli İli genelinde, geri kazanabilir nitelikte atıkların, evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı/bertarafı sağlanması için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile protokoller yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

105

15.03.2012

Katı Atık Bertaraf Tesisi Alanı Tahsisi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

106

15.03.2012

Başiskele Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 613 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:15)

107

15.03.2012

Başiskele Belediyesi, G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

108

15.03.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası 1483 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:17)

109

15.03.2012

Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 1825, 1606, 1768 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:18)

110

15.03.2012

Darıca Belediyesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

111

15.03.2012

Darıca Belediyesi, 30K-4D uygulama imar planı paftası, 2322 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:20)

112

15.03.2012

Darıca Belediyesi 28K-2A,2D uygulama imar planı paftası, 1880, 1885, 1870, 1871, 1892, 1900, 1901, 1874 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

113

15.03.2012

Darıca Belediyesi 29L-3B uygulama imar planı paftası 2392 ada 1, 2, 3, 4 ve 12 nolu parseller ve 29L.II.D imar planı paftası 481 ada 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

114

15.03.2012

Darıca Belediyesi Nenehatun Mah. 29L.I.a uygulama imar plan paftası 420 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

115

15.03.2012

Darıca Belediyesi Osmangazi Mah. 30K.III.c uygulama imar plan paftası 1448 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

116

15.03.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c, G22b24d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

117

15.03.2012

Derince Belediyesi, G23.b.22.c.4.c-4.d, G23.b.21.c.3.b, uygulama imar planı paftaları 95 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

118

15.03.2012

Derince Belediyesi, Çenedağ Mah. G23.b.22.c. nazım G23.b.22.c.4.b uygulama imar plan paftası 4621 adanın kuzeyinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

119

15.03.2012

Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2011 tarih ve 624 sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

120

15.03.2012

Derince Belediyesi, G23b22a-2c nazım imar planı paftaları, 5052 ada 1 nolu parsel ile 4009 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

121

15.03.2012

Dilovası Belediyesi, Dİ-3 ve Dİ-4 Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması hakkında nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

122

15.03.2012

Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi sınırları dahilinde, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftaları, 1142 ada 25 ve 32 nolu parseller arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:31)

123

15.03.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a-23b nazım imar planı paftaları, 4967 ada, 12, 13, 14 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:33)

124

15.03.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

125

15.03.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a-19d nazım imar planı paftaları, 4413 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:35)

126

15.03.2012

Gölcük Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 614 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

127

15.03.2012

İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı paftası, Bıçkıdere Göleti kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

128

15.03.2012

İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 2114 ada, 1, 2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

129

15.03.2012

İzmit Belediyesi, İ-1, İ-9, İ-10 nolu Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması hakkında nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

130

15.03.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası Musa Kazım Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

131

15.03.2012

İzmit Belediyesi, Ağaköy Mevkii, G.23.b.23.b, G.23.b.23.c, G.23.b.24.a nazım ve G.23.b.23.b.3.b, G.23.b.23.b.3.c, G.23.b.23.b.3.d, G.23.b.24.a.4.a, G.23.b.24.a.4.d, G.23.b.23.c.2.b, G.23.b.23.c.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

132

15.03.2012

İzmit Belediyesi, Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a1.b-1.c-1.d, G.23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında uygulamaya esas olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

133

15.03.2012

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.1.d. uygulama imar planı paftasında, 3305 ada 1, 3306 ada 1, 3307 ada 1 ve 3308 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

134

15.03.2012

Kartepe Belediyesi, G24a21d, G24d01b nazım, G24a21d3a, G24d01b4c uygulama imar planı paftaları, 3609, 3610 nolu parseller ile bitişiğindeki tescil harici alan ve 186 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:44)

135

15.03.2012

Kartepe Belediyesi, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırlarının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

136

15.03.2012

Kartepe Belediyesi Atakent Mahallesi G24.a.21.c.3.d, G24.d.01.b.2.a, G24.a.21.c.4.d uygulama imar planı paftaları 636 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:46)

137

15.03.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

138

15.03.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:48)

139

15.03.2012

Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 207 ada 22 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündem no:49)

140

15.03.2012

Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 114 ada, 89, 91 ve 298 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:50)

141

15.03.2012

Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.b-c uygulama imar plan paftaları, 258 ada 6, 74, 75 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

142

15.03.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08b- 09a nazım imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

143

15.03.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b2d uygulama imar planı paftası, 391 ada, 97 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:53)

144

15.03.2012

Körfez Belediyesi, 1 nolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:54)

145

15.03.2012

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2a uygulama imar planı paftası, 346 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:55)

146

15.03.2012

Körfez Belediyesi, Hereke Mevkiinde, 1. 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:56)

147

15.03.2012

Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:57)

148

15.03.2012

Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 695 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:58)

149

15.03.2012

Gebze İlçesi, Muallim Köyü Mevkiinde 49.442,37 m2 lik ormanlık alanın Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi ve dolgu sahasına ulaşım yolu için verilen İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gündeme eksik yazılan “devredilmesi” kelimesinin yanına “işletim hakkının devredilmesi” kelimesi eklenerek teklif dairesinden geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:96)

150

15.03.2012

Miralay Mümtaz Caddesinin genişletilmesi için yola terk nedeniyle yıkılacak olan Milli Savunma Bakanlığı’na ait bina ve tesislerin yenilerinin inşa ettirilmesine ilişkin ilgili kurumlar ile protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:103)

151

15.03.2012

Kocaeli İli Kandıra İlçesi Sarıhocalar Mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yerinin yapılması ile ilgili Sağlık ve Sosyal İşler dairesi Başkanlığı’nın teklif okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi(Gündem no:112)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım