DUYURU: 14 TEMMUZ 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 14 TEMMUZ 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ

14.07.2011 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

354

14.07.2011

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 1)

355

14.07.2011

Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 2)

356

14.07.2011

İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.Gündem No 3)

357

14.07.2011

Nurettin ABUT’ a ait Antik Tiyatro Proje alanında kalan Orhan Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle uzlaşılan bedeller karşılığında Karamürsel Merkezdeki Belediyemize ait daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 4)

358

14.07.2011

Mustafa Keleş’e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan 11.238,50 m2 parselin, Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutları B2 Blok Zemin Kat 4 nolu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 5)

359

14.07.2011

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 382 ada, 4 parsel sayılı 65,20 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 6)

360

14.07.2011

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 7)

361

14.07.2011

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada, 1 parsel sayılı, 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın film platosu yapmak ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turizm amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere 20 yıllığına TRT Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 8)

362

14.07.2011

Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli Kent Ormanı Mesire Alanı içerisinde bulunan 20 m2 lik işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 9)

363

14.07.2011

Tasarrufu Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, Ulaşlı Sahil Parkı içerisinde bulunan 195,50 m2’ lik kullanıma sahip işyerinin müştemilatı ile birlikte Çay Bahçesi- Kafeterya olarak Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 10)

364

14.07.2011

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçici depolama ve rehabilitasyon projesi izin taleplerinin değerlendirilmesi sırasında alınacak proje ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 11)

365

14.07.2011

2011 yılı zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 12)

366

14.07.2011

Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmeti İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 13)

367

14.07.2011

Orman Köyleri Evsel Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Yol Süpürme Hizmeti ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 14)

368

14.07.2011

Hizmet Alımları ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 15)

369

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a2a pafta, 744 nolu parselde yeni oluşan imar yoluna “Fevzi Yücel Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 16)

370

14.07.2011

Darıca Belediyesi, Cami ve Bağlarbaşı Mahalleleri, yeni açılan ve isimsiz olan yollara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 17)

371

14.07.2011

Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, Harmantarla Yolu Caddesinin isminin, “Harmantarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

372

14.07.2011

Gebze Eskihisarda bulunan Yağhane (Tarihi Değirmen) ‘nin Sosyal ve Kültürel Mekan olarak kullanılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 19)

373

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a uygulama imar planı paftası, 589 nolu imar adasındaki park alanı ile 813, 814 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 20)

374

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1b uygulama imar planı paftası, 427 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.(Gündem No 21)

375

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3d Uygulama imar planı paftası, 1617, 1618 ve 1630 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 22)

376

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a2a uygulama imar planı paftası, 5339, 5341 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 23)

377

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 444 ada, 1nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 24)

378

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.4.b uygulama imar plan paftası 6294 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 25)

379

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G.23.c.03.a nazım, G.23.c.03.c.4.a ve G.23.c.03.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 198 nolu imar adasının batısında kalan tescil dışı alan ile 198 ve 202 nolu imar adaları arasında kalan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 26)

380

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.4.c uygulama imar plan paftası 854 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 27)

381

14.07.2011

Başiskele Belediyesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c G23.c.04.d.3.d uygulama imar plan paftaları 379 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 28)

382

14.07.2011

Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları 2103 ada 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 29)

383

14.07.2011

Çayırova Belediyesi, G22b.13c-13d nazım, G22b.13c.3b-3c ve G22b.13d uygulama imar planı paftaları, 675 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem No 30)

384

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 29KIIc uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 31)

385

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 721 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 32)

386

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 5102, 5103,5104 ve 4324 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 33)

387

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30K-3A uygulama imar planı paftaları, 1731 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 34)

388

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1547 ada, 17 (meclis kararında sehven 18 nolu parsel olarak ifade edilmiş) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.(Gündem No 35)

389

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1269 ada, 1 nolu ve 1548 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 36)

390

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1092 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 37)

391

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 338 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 38)

392

14.07.2011

Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 481 ada, 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 39)

393

14.07.2011

Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesinde bulunan AL1 jeolojik formasyonunun jeoteknik raporu doğrultusunda C2 Önlemli Alan formasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 40

394

14.07.2011

Darıca Belediyesi, 30.K-3.C uygulama imar plan paftası, 1392 ada, 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 41)

395

14.07.2011

Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan Derince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında hazırlanan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 42)

396

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23b.22.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4727 ada 3 nolu parselin doğusundaki yeşil alana “Trafo Alanı” işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 43)

397

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2b-2c uygulama imar planı paftaları, 1542 ada, 5, 6, 7, 9, 10, 11 nolu parseller ile 1563 ada, 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerde, hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 44)

398

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3a uygulama imar planı paftası, 964 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 45)

399

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b uygulama imar planı paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 46)

400

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3b uygulama imar planı paftası, 2306 ada, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 47)

401

14.07.2011

Derince Belediyesi, G23b22c-23d-21c-22d-22a-22b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem No 48)

402

14.07.2011

Dilovası Belediyesi, G23a12a nazım imar planı, G23a12a3c uygulama imar planı paftası, 103 ada 18, 19, 20 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 49)

403

14.07.2011

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M-1B uygulama imar plan paftası 1563 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 50)

404

14.07.2011

Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a uygulama imar plan paftaları 112 ada 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 51)

405

14.07.2011

Gebze Belediyesi, G22.B.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7,8 ve 9 nolu parsellerde Dini Tesis Alanı ve Park Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 52)

406

14.07.2011

Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 53)

407

14.07.2011

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 14.04.2011 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 54)

408

14.07.2011

Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a1, G23a06d nazım imar planı paftası, 1410 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 55)

409

14.07.2011

Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5596 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 56)

410

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d 2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Yahyakaptan Köprülü Kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 57)

411

14.07.2011

İzmit Belediyesi, Alikahya G23b25c nazım imar planı, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 58)

412

14.07.2011

İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1555 ada 1 nolu parsel ile bitişiğindeki otopark alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.(Gündem No 59)

413

14.07.2011

İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b24c-25d nazım imar planı paftaları, 697 ada 1 ve 24 nolu parseller, G23b25d nazım imar planı paftası, 1707 nolu ada ile G23b25a nazım imar planı paftası, 173 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 60)

414

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 61)

415

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 62)

416

14.07.2011

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1037 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 63)

417

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı, G23b20c 3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları Çayırköy Toplu Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 64)

418

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23b24b-24c nazım imar planı, G23b24b03b-03c, G23b24c02a uygulama imar planı paftaları, 5039 ada 1 nolu parsel ile 5027 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 65)

419

14.07.2011

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.2.c.-3.b, G23.b.24.b.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 66)

420

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G24d01d nazım imar planı, G24d01d2d-3a uygulama imar planı paftaları, 181 ada, 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 67)

421

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı, G24d02d1a uygulama imar planı paftası, 2739 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 68)

422

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, Sapanca Yolunda yapılan proje değişikliğine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 69)

423

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b.2.b uygulama imar plan paftası 1522, 1523 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 70)

424

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Derbent, Sarımeşe, 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 71)

425

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G.24.D.3.d nazım, G.24.D.3.d.2.d uygulama imar planı paftası, 276 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 72)

426

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G.24.d.22.d ve G.24.d.02.a nazım, G.24.d.22.d.4.d ve G.24.d.02.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 487 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.(Gündem No 73)

427

14.07.2011

Kartepe Belediyesi, G.24.d.03.b1.a-1.c-4.b-3.b-3.c-2.b-2.c, G.24.d.04.a.1.d-1.c-4.a-4.d-4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 74)

428

14.07.2011

Kartepe Belediyesi,Uzuntarla-Acısu Mevkii, G.24.d.03.a.3.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 75)

429

14.07.2011

Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 76)

430

14.07.2011

Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.20.a.2.b-2c-2.d-3.a-3.b, G22.b.20.b.1.c-1.d-2.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 77)

431

14.07.2011

Yetki Devri konusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 134)

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Derya ŞENOL

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım