DUYURU: 14 HAZİRAN 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 14 HAZİRAN 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

14.06.2012 tarihli olağan meclis toplantısına ait karar özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

289

14.06.2012

Gebze Güzeller Mahallesinde bulunan Metin OKTAY Spor Kompleksinin, ihale bedelinin 3/1’lik kısmının Belediyemizce karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

290

14.06.2012

Gölcük Merkez Mah. 53 ada 101 parselde yer alan Belediyemize ait taşınmazların Gölcük Belediyesi’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:2)

291

14.06.2012

İzmit Tepeköy Mah. 243 ada 9 nolu parsel üzerinde bulunan, “Tepeköy Kültür Merkezi Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan sosyal tesisin işletilmesinin Belde A.Ş.’ ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:3)

292

14.06.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Belde A.Ş arasında düzenlenen iş ortaklığı protokolünün imzalanabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

293

14.06.2012

Seka 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Yapım İşi Danışmanlık Hizmet alımı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

294

14.06.2012

İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa “Arıcanlar Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

295

14.06.2012

İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

296

14.06.2012

Gebze Belediyesi, yenilenecek alanlarda kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

297

14.06.2012

Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c4b uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

298

14.06.2012

Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:10)

299

14.06.2012

Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.a-2.b-2.c-2.d-1.b-1.c uygulama imar planı paftaları, Astakos Antik Kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:11)

300

14.06.2012

Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 05.04.2012 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

301

14.06.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.1.c-4.a.-4.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 1400, 1421, 1422, 1441, 1442, 1438, 1051, 1039, 1190, 2033, 2034, 998 nolu adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

302

14.06.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 ve 586 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

303

14.06.2012

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-2a uygulama imar planı paftalarında bulunan dini tesis alanı ile yeşil alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:15)

304

14.06.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18a-18d nazım imar planı paftası, yan yol düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

305

14.06.2012

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1711 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:17)

306

14.06.2012

Darıca Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:18)

307

14.06.2012

Darıca Belediyesi, Yalı Mahallesi, G22.b.23.c nazım, 28L-1d (G22.b.23.c.4.c) uygulama imar planı paftaları 5292 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

308

14.06.2012

Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28.L-II.d uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:20)

309

14.06.2012

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 4479 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

310

14.06.2012

Derince Belediyesi,G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b uygulama imar planı paftası, 3181 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

311

14.06.2012

Dilovası Belediyesi, G23a21b-17d-16c nazım imar planı paftaları, OSB 1.kısım bağlantı yolu planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

312

14.06.2012

Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.d nazım, 50.M-I.b uygulama imar planı paftası, 886 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

313

14.06.2012

Gebze Belediyesi, meri nazım imar planında yoğunluğu ve yapı düzeni ve/veya fonksiyonu yenilenecek (düzeltilecek) alan sınırları içerisinde kalan E-5 üstündeki sanayi alanları ile konut alanları haricindeki Ademyavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, Beylikbağı, Mevlana, Osmanyılmaz, Köşklüçeşme, Mustafapaşa, Gaziler, Yenikent, İnönü, Güzeller, Arapçeşme, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon ve Hürriyet Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

314

14.06.2012

Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 nolu parsel, 321 ada, 86,91,93,94 nolu parsellerin bir kısmı ile 321 ada 326 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

315

14.06.2012

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

316

14.06.2012

Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2612 nolu parsel ve sit alan sınırlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

317

14.06.2012

Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:31)

318

14.06.2012

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:32)

319

14.06.2012

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c-3d uygulama imar planı paftası, 437 ada, 16,17,18 nolu parseller ile 721 nolu adanın kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

320

14.06.2012

Gebze Belediyesi, Otoyol güneyi revizyon nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

321

14.06.2012

Gebze Belediyesi, G22b2, G22b15b nazım imar planı paftası, 70 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:35)

322

14.06.2012

Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

323

14.06.2012

İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a3c uygulama imar planı paftası, 4983 ada, 4 nolu parsel, 4985 ada 1 nolu parsel ile 4986 da 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

324

14.06.2012

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

325

14.06.2012

İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b3a-3b uygulama imar planı paftaları, Eski İstanbul Yolu-Gündoğdu Konutları bağlantı yoluna ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

326

14.06.2012

İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

327

14.06.2012

İzmit Belediyesi, Akpınar Köyü köy yerleşik alanının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

328

14.06.2012

İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 398, 399, 400, 2035 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

329

14.06.2012

İzmit Belediyesi MİA Alanında kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

330

14.06.2012

İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 207 ada 32, 38 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

331

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.1.a uygulama imar planı paftasında yer alan “Ticaret Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

332

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.b-1.c nazım, G24.d.01.c.1.a-1.b, G24.d.01.b.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları 502100-502800 yatay ve 4510300-4509900 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:46)

333

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

334

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, ölçeğinde K-157 ve K-158 nolu bölgelerin bir kısmı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:48)

335

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Maşukiye Mevkii, Büyükderbent Mevkii, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:49)

336

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.08.a nazım, G24.d.08.a.1.a. uygulama imar planı paftası 3171 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:50)

337

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.3.d. uygulama imar planı paftası 299 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine, 299 ada 5 nolu parsel sahibince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

338

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G24.d.03.a.2.d ve G24.d.03.a.3.a uygulama imar planı paftaları 181 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

339

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.01.a-1.b nazım, G24.d.01.a.2.b-2.c, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:53)

340

14.06.2012

Kartepe İlçesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 662 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:54)

341

14.06.2012

Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:55)

342

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24a21c ve G24d01b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:56)

343

14.06.2012

Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:57)

344

14.06.2012

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile oylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:58)

345

14.06.2012

Karamürsel İlçesi, Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:59)

346

14.06.2012

Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c-3d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:60)

347

14.06.2012

Körfez Belediyesi, G23b22a -22d nazım imar planı paftaları, 1204-1205 1206-1208 1209-1210-1196-1197 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:61)

348

14.06.2012

Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 757 ada, 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:62)

349

14.06.2012

Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c01b-2a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:63)

350

14.06.2012

Körfez Belediyesi, G23.a.25.a. nazım, G23.a.25.a.3.d. uygulama imar planı paftası 1752 ada, 13, 14, 16, 17, 18, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:64)

351

14.06.2012

Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:65)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım