DUYURU: 13 EYLÜL 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 13 EYLÜL 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

2012 Yılı Eylül ayı Toplantısı 13.09.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARARIN KONUSU

474

13.09.2012

Çayırköy-Deretepe Kentsel Gelişim Kamulaştırma alanında kalan 28, 45, 60, 143, 163, 180, 267, 317, 357, 367, 380, 403, 461, 506, 658 ve 1055 parsellerin kamulaştırma bedellerine karşılık Belediyemize ait Karamürsel Kayacık Mh. daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:1)

475

13.09.2012

İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 3314 ada 2 parsel üzeri Seka Park Spor Tesisleri yanında bulunan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:2)

476

13.09.2012

Darıca İlçesi, Nene Hatun Mh. 617 ada 4 parsel üzerinde yer alan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:3)

477

13.09.2012

İzmit İlçesi, Kozluk Mh. Sümer Sk. No:8 adresli taşınmazın sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek süre ve aylık kira bedeli üzerinden Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

478

13.09.2012

Körfez Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesinden Kurumsal ve Fonksiyonel sınıflar Arası aktarma yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:5)

479

13.09.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğü 2012 yılına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:6)

480

13.09.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:7)

481

13.09.2012

Kartepe İlçesi, Ş. Hikmetiye Köyü 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 132,80 m2’lik Kartepe Bld. ait hissenin Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:8)

482

13.09.2012

İzmit İlçesi, Cedit Mh. 1848 ada 5 parsel alanında kalan taşınmazın Kocaeli Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yapımı için Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu adına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:9)

483

13.09.2012

İzmit İlçesi, Yenidoğan Mh. 4400 ada 52 parsel üzerinde okul binası yapılmak üzere Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:10)

484

13.09.2012

İzmit İlçesi, M. Ali Paşa Mh. 3254 ada 2 parsel sayılı taşınmazın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:11)

485

13.09.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 KK 431 plakalı Vidanjör kamyonunun bedelsiz olarak Giresun Bulancak Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:12)

486

13.09.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şb. Md. bünyesindeki 41 10 110 plakalı Greyderin bedelsiz olarak Kırşehir Akpınar Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:13)

487

13.09.2012

Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1978 model Bedford marka itfaiye aracının Gümüşhane İli Köse İlçe Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:14)

488

13.09.2012

Çayırova İlçesi Aksa Mh. 471. sokakta bulunan Belediyemize ait Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Çayırova Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:15)

489

13.09.2012

Belediyemiz Meclisinin 11.08.2011 tarih ve 473 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:17)

490

13.09.2012

Belediyemiz Meclisinin 15.03.2012 tarih ve 148 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:18)

491

13.09.2012

Başiskele Belediyesi G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar planı paftası 589 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:19)

492

13.09.2012

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 15.03.2012 tarih ve 106 sayılı kararına yapılan itirazla ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:20)

493

13.09.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 518 ve 519 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:21)

494

13.09.2012

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası,4033,4034, 4035,4036,46,47 ve 48 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:22)

495

13.09.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05c,G23c01b nazım imar planı paftaları, B-5 Konut Gelişme Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:23)

496

13.09.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:24)

497

13.09.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftaları, 841 ada, 2 nolu parsel ile 2090 adada ki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:25)

498

13.09.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftası 2061 ada 2 nolu parsel ve G22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası 2102 adanın doğusunda kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:26)

499

13.09.2012

Darıca Belediyesi 30K-3B uygulama imar planı paftası 2158 ada, 1 nolu ile 2159 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:27)

500

13.09.2012

Darıca Belediyesi, 29L-2D uygulama imar planı paftası 480 ada 10 nolu parsel, 29L-4B uygulama imar planı paftası 373 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:28)

501

13.09.2012

Derince Belediyesi, G23b23a nazım imar planı paftası, 779,780,781,782,783,784, 785,787,788,789 ve 790 nolu parselleri kapsayan alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:29)

502

13.09.2012

Dilovası Belediyesi, G23a13d nazım imar planı paftası, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Kara Tarafı Güvenlik Koridorunun planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:31)

503

13.09.2012

Dilovası Belediyesi, Tepecik köyü, G23a13d nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:32)

504

13.09.2012

Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14/06/2012 tarih ve 316 sayılı kararına yapılan itirazla ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:33)

505

13.09.2012

Gebze Belediyesi, Yenikent Mah. G22b19a-19d nazım imar planı paftası, 4835 ada 5 nolu parsel ile 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:34)

506

13.09.2012

Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 945,946,954,955,2276 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:35)

507

13.09.2012

Gebze Belediyesi G22.b.19.d. nazım, G22.b.19.d.2.d. uygulama imar planı paftası 72 ada 3 nolu parselde bulunan mezarlık alanının batı kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:36)

508

13.09.2012

Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:37)

509

13.09.2012

Gebze Belediyesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4204 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:38)

510

13.09.2012

Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar plan paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:39)

511

13.09.2012

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d.2.c-2.d-3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 parsel ve 321 ada 91, 93, 94 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:40)

512

13.09.2012

Gölcük Belediyesi, G23.c.02.d.2.c uygulama imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:41)

513

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası, 348 ada, 2, 84 ve 85 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:42)

514

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23a23b nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:43)

515

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Çayırköy İ-1, Arızlı İ-9, Akpınar İ-10 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:44)

516

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d uygulama imar planı paftası, Teleferik Ana istasyonunun planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:45)

517

13.09.2012

İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 2522 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:46)

518

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c 2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:47)

519

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.d.1.c ve G23.b.23.d.2.d uygulama imar planı paftaları 1274 ada 9 parsel ve 27 ada 461 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:48)

520

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası 167 ada, 9, 170 ada 19, 169 ada 5, 6, 168 ada 12, 24, 3034 ada 1, 7 ve 8 nolu parseller ile birlikte 8838, 8839 ve 8840 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:49)

521

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:50)

522

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 204 ada 19 nolu parsel ile 205 ada 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:51)

523

13.09.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası 4985 ada 1 nolu parsel,4983 ada 4 nolu parsel ile 4986 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:52)

524

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Erenler Mah, G23.b.24.c nazım ve G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı pafta, 3699 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:53)

525

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 228 ada, 41 parsel, 225 ada 1, 2, 3,4, 43, 32, ve 33 nolu parseller, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 nolu parsel ile 236 ada 15 ve 17 parseli kapsayan Koruma Alanı sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:54)

526

13.09.2012

İzmit Belediyesi, Çayırköy (İ-1), Arızlı (İ-9), Akpınar (İ-10) Gelişme Konut Alanlarına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:55)

527

13.09.2012

Kandıra Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu itirazları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:56)

528

13.09.2012

Karamürsel Belediyesi G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34, 35, 36 nolu parsellerde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:57)

529

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 697 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:58)

530

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.2.d-2.c-3.b, G24.d.02.a.4.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:59)

531

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, G24.a.01.b.4.a, G24.d.01.a.3.b uygulama imar planı paftaları, 343 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:60)

532

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.c-4.d, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-2.a-2.d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:61)

533

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu G24.d.03.a-d nazım ve G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar plan paftalarında yer alan dere yatağının planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:62)

534

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.a.21.d. nazım, G24.a.21.d.3.a uygulama imar plan paftası, 3609 ve 3610 nolu parseller ile Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b. nazım, G24.d.01.b.4.b uygulama imar plan paftası, 186 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:63)

535

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d. nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1544 (Eski 1217) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:64)

536

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c. nazım, G24.a.21.c.3.d uygulama imar plan paftası, 299 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:65)

537

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02d nazım imar planı paftaları, 3075 ve 3220 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:66)

538

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, G24d02c-3d nazım imar planı paftaları, 104 ada 1 nolu parsel ile 105 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:67)

539

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 1083 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:68)

540

13.09.2012

Kartepe Belediyesi, Arslanbey, G24d01d,G24d06a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:69)

541

13.09.2012

Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:70)

542

13.09.2012

Körfez Belediyesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.1.a uygulama imar planı paftası, 261 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde ile 249 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:71)

543

13.09.2012

Körfez Belediyesi, G23.a.25.a.4.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:72)

544

13.09.2012

Gebze Belediyesi, “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:73)

545

13.09.2012

Derince Belediyesi, “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:74)

546

13.09.2012

Derince ve Körfez Belediyeleri, “Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:75)

547

13.09.2012

İzmit Belediyesi, “Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:76)

548

13.09.2012

İzmit Belediyesi, “Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırının planlara işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:77)

549

13.09.2012

Cephe iyileştirme projelerinin İlçe Belediyelerince de yapılabilmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:78)

550

13.09.2012

Onarım-Güçlendirme ruhsatı almış orta hasarlı binalara yapı kullanım izni verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:79)

551

13.09.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen “Her Öğrenciye Bir Tablet PC Projesi” ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.(Gündem no:128)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım