DUYURU: 12 TEMMUZ 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 12 TEMMUZ 2012 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

12.07.2012 tarihli olağan meclis toplantısına ait karar özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

352

12.07.2012

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

353

12.07.2012

Körfez Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçesinden Kurumsal ve Fonksiyonel sınıflar Arası aktarma yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:2)

354

12.07.2012

İzmit Şirintepe Mh. Federal Mogul ile Koruma Tarım Fabrikası arası sahil kıyısının temizlenebilmesi için gerekli olan hizmet alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

355

12.07.2012

Belediyemiz iştiraklerinden Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim şirketinin sermayesinin çıkartılması ve belediyemiz hissesine düşen sermayenin karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

356

12.07.2012

Kartepe İlçesi İstasyon Mh. Gündüz Sok. No:57 adresinde bulunan binanın “İSU-Kartepe Müdürlüğü” birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

357

12.07.2012

İzmit İlçesi Doğu Kışla arazisi 696 ada üzerinde yer alan işyerinin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

358

12.07.2012

Kandıra Kerpe sahili, 125 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan işyerinin sosyal tesis olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:7)

359

12.07.2012

Kandıra 491 ada 1 parselde yer alan, Kandıra Kaymakamlığı’na tahsisli işyerinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

360

12.07.2012

Karamürsel Sarıkum Mh. 234 ada 3, 65, 66 nolu parseller üzerinde yer alan müştemilatın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:9)

361

12.07.2012

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katta bulunan 13 adet işyerinin büfe-çay bahçesi/kafeterya-sosyal tesis olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:10)

362

12.07.2012

İzmit 1470 ada 1 parselde bulunan taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine devir edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

363

12.07.2012

İzmit Tepecik Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:72 adresinde bulunan işyerinin sosyal tesis-çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:12)

364

12.07.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 378 plakalı kamyonun Erzurum İli Aşkale Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

365

12.07.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KZ 936 plakalı kamyonun Trabzon İli Sürmene Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

366

12.07.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 253 plakalı kamyonun Rize İli Çaykent Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:15)

367

12.07.2012

“İtfaiye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Protokolü” ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

368

12.07.2012

Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın “Gençlik Meclisi Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:17)

369

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, Sekapark içinde kalan, 3321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki iskeleye “Amsterdam İskelesi” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

370

12.07.2012

Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 162 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:20)

371

12.07.2012

Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 744 ada, 7 nolu parsel ile 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

372

12.07.2012

Çayırova Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırlarının planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:22)

373

12.07.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1051 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

374

12.07.2012

Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 30K-4C uygulama imar planı paftası, 974 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:24)

375

12.07.2012

Darıca Belediyesi, 30K-3D uygulama imar planı paftası, 2138 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

376

12.07.2012

Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29.L.2.A uygulama imar planı paftası, 741 ada 14, 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

377

12.07.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 5222,10568, 5224,7414,7159 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

378

12.07.2012

Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:28)

379

12.07.2012

Derince Belediyesi, G22b22c nazım imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

380

12.07.2012

Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

381

12.07.2012

Derince Belediyesi, Terziler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:31)

382

12.07.2012

Dilovası Belediyesi, Eynerce Mevkii, G23.a.21.c.1.b-1.c-2.a-2.b paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:32)

383

12.07.2012

Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü sınırlarında, G23.a.17.d. – 16.c nazım imar planı paftalarında yer alan Dİ17 Bölgesinin bir kısmı ve Dİ13 Bölgesi içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

384

12.07.2012

Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 115 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:34)

385

12.07.2012

Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, 4154 ada, 1 nolu parsel, 4475 ada 7 ve 8 nolu parseller, 82 ada, 235,245,240 nolu parseller, 5775 ada, 1 nolu parsel, 5776 ada 1 nolu parsel ve tescil harıcı alanlarda hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

386

12.07.2012

Gebze Belediyesi, G22b25b nazım imar planı paftası, 3465 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:37)

387

12.07.2012

Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.20.d nazım, G.22.b.20.d.4.b uygulama imar plan paftası, 5133 nolu ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

388

12.07.2012

Gebze Belediyesi Barış Mahallesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1169 adanın batısında, 1168 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

389

12.07.2012

Gebze Belediyesi Hacıhalil Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.c uygulama imar planı paftası, 669 ada 37 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

390

12.07.2012

Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.d nazım ve G22.b.19.d.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 321 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

391

12.07.2012

Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

392

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, Hisareyn Merkez Mahallesi, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.2.b-2.c uygulama imar planı paftası 101 ada 3 ve 4 nolu, 103 ada 6 nolu, 104 ada 11, 12 ve 13 nolu, 105 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

393

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

394

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.02.d. nazım, G23.02.d.3.d. uygulama imar planı paftası, 192 nolu parselin tamamı ile birlikte 190 nolu parselin bir kısmında ve 192, 191 ve 190 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

395

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım ve G23.c.02.d.4.a-4d uygulama imar planı paftaları, 502 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:46)

396

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

397

12.07.2012

Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:48)

398

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi G23.b.25.b. nazım ve G23.b.25.b.1.a. uygulama imar planı paftası 116 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:49)

399

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.4.b ve G23.b.23.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 1021 ada 104 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:50)

400

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

401

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Balören Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

402

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:53)

403

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:54)

404

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:55)

405

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:56)

406

12.07.2012

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4783 ada 6,7,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:57)

407

12.07.2012

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi,G23b24b nazım imar planı paftası, 5023 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:58)

408

12.07.2012

İzmit ve Kandıra İlçeleri sınırları içerisinde İSU ya ait projelerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:59)

409

12.07.2012

İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:60)

410

12.07.2012

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4964 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:61)

411

12.07.2012

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:62)

412

12.07.2012

İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4796 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:63)

413

12.07.2012

İzmit Belediyesi, G23b24d nazım, G23b24d1c uygulama imar planı paftası, Miralay Mümtaz Cad. 4411 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:64)

414

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1b uygulama imar planı paftası, 195 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:65)

415

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3a uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:66)

416

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, Suadıye Kavşağı bağlantı yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:67)

417

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.09.a ve G24.d.04.d nazım, G24.d.09.a.1.a ve G24.d.04.d.4.d uygulama imar planı paftaları sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:68)

418

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:69)

419

12.07.2012

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.08.a nazım ve G24.d.08.a.2.b uygulama imar planı paftasında yer alan “Konut Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:70)

420

12.07.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 323 ada 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:71)

421

12.07.2012

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kavşakların planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:72)

422

12.07.2012

Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:73)

423

12.07.2012

Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu le ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:74)

424

12.07.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:117)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım