DUYURU: 12 OCAK 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 12 OCAK 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Ocak ayı Toplantısı 12.01.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

1

12.01.2012

Kadro İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 1)

2

12.01.2012

Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Erdoğan GÜNAY’ ın vermiş olduğu sözlü önerge ile 10 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen sözleşmeli personel Ek ödemeleri Ek 3 olarak komisyon raporuna ilave edilmiş ve birlikte oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 2)

3

12.01.2012

2012 yılı 552 adet geçici işçi vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.( (Gündem No 3)

4

12.01.2012

2012 yılı 120 adet geçici işçi vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. ( (Gündem No 4)

5

12.01.2012

2012 yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 5)

6

12.01.2012

41 FH 942 plakalı 1992 model BMC Fatih marka damperli kamyonun bedelsiz olarak Isparta İli Senirkent İlçesi Yassıören Belediyesine verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

7

12.01.2012

Türk Telekom ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında Geçiş Hakkı Sözleşmesi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 7)

8

12.01.2012

Türksat ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Sözleşmesi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 8)

9

12.01.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Kartepe İlçesi, Uzuntarla Kazakburun Mahallesi 164 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 9250,00 m2’ lik kısmının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem No 9)

10

12.01.2012

Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 12)

11

12.01.2012

Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G.23.c.10.b-05.c nazım imar planı paftası, 1538 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 13)

12

12.01.2012

Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23.c.05.d Nazım, G23.c.05.d.1.b uygulama imar plan paftası, 427 ada 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 14)

13

12.01.2012

Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 444 ada 1 parsel, 364 ada 1 parsel ile 379 ve 380 adaların batısında yer alan imar yolları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 15)

14

12.01.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.3.b uygulama imar planı paftası, 2011 ada, 1 parsel ve 2058 ada 1, 2, 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 16)

15

12.01.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.3.c uygulama imar planı paftası, 489 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 17)

16

12.01.2012

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar sınırları içerisinde, 15.09.2011 tarih ve 519 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

17

12.01.2012

Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a Nazım, 30K-3A uygulama imar plan paftası, 1731 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 19)

18

12.01.2012

Darıca Belediyesi, G22.b.24.a Nazım, 29L-2D uygulama imar plan paftası, 478 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 20)

19

12.01.2012

Darıca Belediyesi, G22.b.23.b Nazım, 29L-1a uygulama imar plan paftası, 422 ada 1, 2, 12, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 21)

20

12.01.2012

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d.2.c uygulama imar planı paftası, 3197 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 22)

21

12.01.2012

Derince Belediyesi, Derince Merkez yerleşim alanında, Belediyemiz Meclisi’nin 15.09.2011 tarih ve 524 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 23)

22

12.01.2012

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 2002 nolu parsel, 4990 ada 1 nolu parsel, 1578 ada 12 ve 13 nolu parseller ile 4033 ada 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 24)

23

12.01.2012

Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G.23.b.22.a nazım imar plan paftası, G.23.b.22.a.3.c uygulama imar plan paftası, 2916 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 25)

24

12.01.2012

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G.23.b.22.c nazım imar planı, G.23.b.22.c.2.d uygulama imar plan paftası, 2733 ada 23 nolu ve 2590 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 26)

25

12.01.2012

Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, G.23.a.22.a nazım imar plan paftası, 338 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 27)

26

12.01.2012

Gebze Belediyesi, E5 Karayolu kenarında bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Yenilenecek Alan kullanımına sahip alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 28)

27

12.01.2012

Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.20.a.2.b –2c- 2.d-3.a-3.b, G22.b.20.b.1.c-1.d-2.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 29)

28

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi, G23.b.23.c.1.d-23.d.2.c uygulama imar plan paftaları, 2107-2110 ada 1, 2 ve 14 nolu parseller arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 30)

29

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G.23.b.25.a, 25.b nazım, G.23.b.25.a.2.c, 3.b, G.23.b.25.b.1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 4.a, 4.b uygulama imar planı paftaları, 4 516 510-4 517 938 dikey, 497 498-498 869 yatay koordinatları içerisinde, Kentsel Çalışma Alanı ve Konut Alanında hazırlanan uygulama imar planı ve plan değişikliğine yasal askı süreleri içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 31)

30

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1855 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 32)

31

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 231 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 33)

32

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.b.23.c nazım imar planı paftası, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 34)

33

12.01.2012

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G.23b.24c nazım imar planı, G.23b.24c.2a uygulama imar plan paftası, 437 ada, 63 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 35)

34

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.1.c-1.d-2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c-3.d-4.b,G24.a.22.d.1.a-1.b-1.c-1.d-3.c-4.a-4.d, G24.d.02.a.2.b, G24.d.02.b.1.a, G24.a.22.c.4.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 36)

35

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, G24d03a nazım imar planı, G24d03a3a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem No 37)

36

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, Sarımeşe sınırları içerisinde, 15.09.2011 tarih ve 543 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 38)

37

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G.24.d.02.a.3.d uygulama imar planı paftası, 579 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 39)

38

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi, G24d01b-02a nazım imar planı paftaları, K-20 ve K-21 bölgelerinde değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 40)

39

12.01.2012

Kartepe Belediyesi, Acısu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım planı plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 41)

40

12.01.2012

Kuzey Marmara Otoyoluna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 42)

41

12.01.2012

Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyeleri Metin TORUNOĞULLARI ve Fahrettin BÜYÜKOĞLU’ nun vermiş olduğu yazılı önerge ile yapılan gizli oylama neticesinde: Denetim Komisyonu üyeliğine Erdoğan GÜNAY(50), Mustafa ŞAHİNTÜRK(50), Tacettin AKYOL(50), İsmail BARAN(48) ve Pınar NAAK’ın(49) oyla seçilmelerine karar verildi.(Gündem No 78)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım