DUYURU: 12 NİSAN 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 12 NİSAN 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

2012 Yılı Nisan ayı Toplantısı 12.04.2012 tarihli 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

152

12.04.2012

Encümen Üye seçimi gizli oylama ile yapılmış olup; Hasan KIRLI 55 (elli beş), Bülent ÇORAPSIZ 55 (elli beş), Faruk DENLİ 54 (elli dört), Ali KOCABIÇAK 54 (elli dört), Şaban SARIGÜLLE 55 (elli beş) oy alarak Encümen Üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmalarına karar verildi. (Gündem no:1)

153

12.04.2012

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden, Meclis Üyeleri Adnan BALCI ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 12/04/2012 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde; ihtisas Komisyonlarının; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Türlü İşler Komisyonu olmak üzere 7 (yedi) komisyondan oluşmasına ve komisyonlarda 8’ er Meclis Üyesinin 1 yıl görev yapmalarına

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliği’ne

1. Mehmet Zekeriya ÖZAK

2. Coşkun ÇABUKEL

3. Mustafa İLTEKİN

4. Yunus TEKİN

5. Mustafa TAŞKAN

6. Selattin KABADAYIOĞLU

7. Ali HAYMANALI

8. Ahmet PEHLİVAN’ın,

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği’ne

1. Hikmet TUNÇAY

2. Olcay ULUS

3. Kemal KOTAN

4. Kerim BÜYÜKGÖZ

5. Hüseyin BÜLBÜL

6. Yaşar SÖNMEZ

7. Süleyman KARAMAN

8. Şefik KARAASLAN'ın

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne

1. Levent DEĞİRMENCİ

2. Pınar NAAK

3. Tacettin AKYOL

4. Erdoğan GÜNAY

5. Bülent KOÇAK

6. İsmail BARAN

7. Mustafa ŞAHİNTÜRK

8. Fikret GÖKMEN'nın

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği’ne

1. Oya TUNCEL

2. Şener SÖĞÜT

3. Hamdi YEŞİLKAYA

4. Mustafa Rüştü UYGUR

5. Seyfettin AĞTAŞ

6. Süleyman TANYILDIZ

7. Adnan UYSAL

8. İbrahim İLHAN'ın

Ulaşım Komisyonu Üyeliği’ne

1. Metin TORUNOĞULLARI

2. Adnan BALCI

3. Faik ÇAKIROĞLU

4. Muammer BİNER

5. Satı Mehmet KÜLTE

6. Mahacır DAŞDEMİR

7. Fahrettin BÜYÜKOĞLU

8. Mehmet Ali KAPLAN'ın

Hukuk Komisyonu Üyeliği’ne

1. Resul TAT

2. Ahmet KARAASLAN

3. Mehmet ŞENDOĞAN

4. Zafer ARAT

5. İsmail KESKİN

6. Fahri ÖRENGÜL

7. Ali HAYMANALI

8. Ragıp YÜRÜK'ün

İsimlendirme Komisyonu Üyeliği’ne

1. Okşin BEÇET

2. Nilgün YILDIRIM

3. Mehmet OLGUN

4. Yusuf TURAN

5. Selçuk AVCI

6. Süleyman TANYILDIZ

7. Ömer ÖZTÜRK

8. Recep ÖZBAKIR'ın

Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:2)

154

12.04.2012

Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği Üyeliğine, Birlik Tüzüğünün 8. maddesine istinaden; Meclis Üyeleri Adnan BALCI ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 12/04/2012 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Kartepe (Keltepe) Turizm Merkezi Birliği Üyeliğine 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1.Nilgün YILDIRIM 1. Tacettin AKYOL

2.Zafer ARAT 2.Hikmet TUNÇAY'ın

3. Hüseyin BÜLBÜL

4. Engin ÇAKMAK

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

155

12.04.2012

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Üyeliğine, Birlik Tüzüğünün 8. maddesine istinaden, Meclis Üyeleri Adnan BALCI ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 12/04/2012 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde; Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Üyeliğine 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1.M. Zekeriya ÖZAK 1. Kemal KOTAN

2. Muammer BİNER 2. Adnan UYSAL' ın

3. Mustafa Rüştü UYGUR

4. Erdoğan GÜNAY

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

156

12.04.2012

Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Birliği Üyeliğine, Birlik Tüzüğünün 8. maddesine istinaden, Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Adnan BALCI ve Ali HAYMANALI tarafından verilen 12/04/2012 tarihli önerge okunarak yapılan açık oylama neticesinde;

Kocaeli Gölcük-Başiskele Termal Turizm Birliği Üyeliğine, 1 yıl için;

ASIL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1.Metin TORUNOĞULLARI 1. Levent DEĞİRMENCİ

2.Mehmet OLGUN 2. Mustafa ŞAHİNTÜRK' ün

3. Ahmet KARAASLAN

4.Fahrettin BÜYÜKOĞLU

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi (Gündem no:3)

157

12.04.2012

Başiskele İlçesi, Yeniköy mevkiindeki 325 ada, 1 sayılı parsel üzerindeki A blok 44 ve 50 nolu kalıcı işyerleri ile 331 ada, 2 parsel üzerindeki B blok 35, 40 ve 70 numarada bulunan maliye hazinesine ait 5 adet Kalıcı İşyerinin Belediyemize ait 5 adet işyeri ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

158

12.04.2012

Gebze İlçesi, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze serisi içerisinde kalan Beylikdağı Yolu ve Yumrukaya Yolunda bulunan 130.359,00 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

159

12.04.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1165 ve 1167 nolu parsellerin Gündoğdu Mahallesindeki, 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA7 2. Kat 13 nolu dairemizle trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

160

12.04.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Alanı projesi kapsamında kalan, Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 74 nolu parselle, Gündoğdu Toki Konutlarında bulunan 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel CA6 1. Kat 8 nolu ile 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA6 2. Kat 12 nolu dairelerle trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:7)

161

12.04.2012

Gülen Yüzler projesi kapsamında ortak proje yürütülmesine yönelik olarak, ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dosyanın dairesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

162

12.04.2012

SEKA alanında kurulması planlanan, “Bilim Merkezi Tasarım ve Planlama” hizmetinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

163

12.04.2012

SEKA 2. Kağıt Fabrikası, Mamul Ambarı Binası Koruma, Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Projesi için, Büyükşehir Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:10)

164

12.04.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

165

12.04.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü arasında Çocuk Şube Müdürlüğü Binasının Tadilatına ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

166

12.04.2012

Kocaeli İli Derince İlçesi, 60 evler Sahili Anfi Tiyatro yanında bulunan 01 ve 02 nolu binalar ile Körfez İlçesi Tütünçiftlik Sahil Parkında bulunan 01 nolu binanın Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, 10 yıl süre ile Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

167

12.04.2012

Çayırova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 304 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezinin zemin katındaki 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 nolu işyerlerinin ‘Çocuk Kulübü Projesi’ kapsamında kullanılmak üzere Çayırova Belediye Başkanlığı’na bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

168

12.04.2012

BİYOGAZ” isimli proje için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ve proje yöneticisi kurum ile proje yürütücü kurumlar arasında işbirliği protokolün yapılması hususunda Büyükşehir Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:15)

169

12.04.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 109 kapı nolu 2001 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz olarak Batman İli Sason Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:17)

170

12.04.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 108 kapı nolu 2000 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz olarak Kocaeli İli Dilovası Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:18)

171

12.04.2012

Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 FU 478 plakalı 2001 model BMC Fatih marka damperli kamyonun bedelsiz olarak Isparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

172

12.04.2012

Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 ED 429 plakalı 1985 model Ford Marka aracın Çorum İli Oğuzlar Belediyesi’ne bedelsiz olarak verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:20)

173

12.04.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

174

12.04.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Belediye Başkanlığı arasında roman vatandaşlara yönelik kültür faaliyetlerinde kullanılacak hizmet alanının düzenlenmesine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

175

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, Düzağaç ve Şirinköy Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve Düzağaç Mahallesindeki Sivritepe Caddesinin isminin Rauf Denktaş Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

176

12.04.2012

Çayırova Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan 5115/1.Sokağın isminin “Abdurrahman Korhan Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor muhalif oylarına karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir (Gündem no:24)

177

12.04.2012

Engelli ve Yaşlılar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

178

12.04.2012

Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2011 tarih ve 616 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor muhalif oylarına karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir (Gündem no:27)

179

12.04.2012

Çayırova Belediyesi, G22b19a-18b nazım imar planı, G22b13a3d, G22b18b3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ile 2103 adanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

180

12.04.2012

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar-GOSB kavsağının planlara işlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

181

12.04.2012

Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 476 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, muhalif oylarına karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:30)

182

12.04.2012

Darıca Belediyesi, Piri Reis Mah. 29K-II.a uygulama imar plan paftası, 1005 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:31)

183

12.04.2012

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.d. nazım, 23.b.22.d.1.c, uygulama imar planı paftaları 2111 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:32)

184

12.04.2012

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G.23.b.22.a.3.c, uygulama imar planı paftası 2916 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

185

12.04.2012

(Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.2.d, uygulama imar planı paftası, 2733 ada 23 nolu parsel, 2587 ada 7 nolu parsel ve 2590 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündem no:34)

186

12.04.2012

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.4.d uygulama imar plan paftası, 312 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 313 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:35)

187

12.04.2012

Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.b uygulama imar plan paftası, 3042, 3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

188

12.04.2012

Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası 875 ada 7 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:38)

189

12.04.2012

Gebze Belediyesi, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

190

12.04.2012

Gebze Belediyesi, G23a16c nazım imar planı, G23a16c4a uygulama imar planı paftasında Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:40)

191

12.04.2012

Gebze Belediyesi, Denizli Göleti ve Koruma Havza sınırlarının yeniden düzenlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

192

12.04.2012

Gebze Belediyesi, merkez nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

193

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.1.c uygulama imar planı paftası, 284 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:43)

194

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 86 ada, 32, 130, 159 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:44)

195

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.07.a nazım, G23.c.07.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1126 - 1127 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:45)

196

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:46)

197

12.04.2012

İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar plan paftası, 167 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:47)

198

12.04.2012

İzmit Belediyesi, G23b20d nazım imar planı, G23b20d3d uygulama imar planı paftası, 158 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:48)

199

12.04.2012

İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi G.23.b.20.d, G.23.b.20.c, G.23.b.25.b nazım, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.20.c.4.d. ve G.23.b.25.b1.a uygulama imar planı paftaları, 158 ada 1 ve 187 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu: okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:49)

200

12.04.2012

Kandıra Belediyesi, G24a,G24a1, G24a07b-07c-08a nazım imar planı paftaları, K-6 ve K-7 bölgelerinin yerseçimi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:50)

201

12.04.2012

Kartepe Beledıyesi, Suadiye Mevkii, G24d01c-02d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

202

12.04.2012

Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 701 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor çekimser oylarına karşın komisyondan geldiği şekliyle oylanarakoyçokluğu ile kabul edilmiştir (Gündem no:52)

203

12.04.2012

Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 261 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 249 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:53)

204

12.04.2012

Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b-25c nazım imar planı, G23a25b3d-25c2a uygulama imar planı paftaları, 154 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:54)

205

12.04.2012

Körfez Belediyesi, D-100 Kuzeyi, G23b21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:55)

206

12.04.2012

Körfez Belediyesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 757 ada 4, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:56)

207

12.04.2012

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.d nazım, G23.b.16.d.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 1806 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:57)

208

12.04.2012

Derince Belediyesi, Terziler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:58)

209

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:59)

210

12.04.2012

Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:60)

211

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:61)

212

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Balören Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:62)

213

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:63)

214

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:64)

215

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:65)

216

12.04.2012

İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:66)

217

12.04.2012

Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:67)

218

12.04.2012

Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü Köy Yerleşik ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:68)

219

12.04.2012

Kandıra ilçesi Kıncılı Köyü Kerpe Mah. 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Tesis yapılmak üzere bedelsiz olarak devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:118)

220

12.04.2012

Kocaeli Atık Yönetim Sistemi adlı proje ile ilgili Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:127)

221

12.04.2012

Mualimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketine ortak olmamız ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunda karar alınması ile ilgili Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Yunus TEKİN tarafından verilen 12.04.2012 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mualimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ortak olmamız ve bu konuda yapılacak olan tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem no:134)

222

12.04.2012

Yeni Doğu Kışla protokolleri kapsamında Büyükşehir taşınmazlarına ipotek konulması ile ilgili Meclis Üyeleri Adnan KÖŞKER ve Bülent KOÇAK tarafından verilen 12.04.2012 tarihli önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Milli Savunma Bakanlığı lehine Belediyemiz taşınmazlarına ipotek tesis edilmesi ve Maliye Bakanlığı (Maliye Hazinesi) ve Milli Savunma Bakanlığına ait taşınmazlar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi lehine ipotek tesis edilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.(Gündem no:136)

223

12.04.2012

2011 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve muhalif oylarına karşın oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. (Gündem no:132)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım