DUYURU: 11 AĞUSTOS 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 11 AĞUSTOS 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

11 AĞUSTOS 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

2011 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 11.08.2011 TARİHLİ

1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

432

11.08.2011

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 1)

433

11.08.2011

Sevilay KARAMAN’a ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin, kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutlarında 10 adet daire ile Trampası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 2)

434

11.08.2011

Adnan AKGÜNEŞ’ e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Gündoğdu Konutları B13 Blok Zemin Kat 1 nolu daire ile Trampası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündem No 3)

435

11.08.2011

Bölge İdare ve Adliye Mahkemeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 4)

436

11.08.2011

Reklam Panolarının İlçe Belediyelerine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 5)

437

11.08.2011

Veterinerlik Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 6)

438

11.08.2011

Mülkiyeti Darıca Belediyesine ait olan 213 ada, 3 no.lu 330,00 m2 yüzölçümlü parsel ile 4 no.lu 784,00 m2 yüzölçümlü ve imar planlarında “Mezbaha Alanı’’nda kalan taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 7)

439

11.08.2011

Tasarrufu Belediyemize ait; Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, 482 ada, 56 nolu parsel üzerinde, Gaziler Dağı Mesire Alanı içerisinde yapılan 130 m² 1 adet işyerinin çay bahçesi-büfe olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 8)

440

11.08.2011

Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, 219 ada 1 parsel 241,00 m², 2 parsel sayılı 184,51 m², 3 parsel sayılı 234,00 m² ve 11 parsel sayılı 166,49 m² yüzölçümlü taşınmazların meslek ve beceri kazandırma kursları ve bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 9)

441

11.08.2011

Mülkiyeti Belediyemize ait Sevindikli Gölet alanında yer alan 2809 parsel sayılı 94881,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 10)

442

11.08.2011

İlimiz Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii 165 ada 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145 no.lu ikiz binanın doğu kısmının polis noktası olarak Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 11)

443

11.08.2011

Tasarruf hakları Belediyemize ait olan İhsaniye Sahil Parkı Yapım İşi kapsamında yer alan taşınmazların Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 12)

444

11.08.2011

Çekici – Kurtarıcılar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 13)

445

11.08.2011

Otoparklar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 14)

446

11.08.2011

Gölcük ilçesi sınırlarında belirlenen otopark alanlarının Belde A.Ş. ye devredilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 15)

447

11.08.2011

Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 16)

448

11.08.2011

Kandıra Belediyesi, Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 17)

449

11.08.2011

Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c04c nazım imar planı, 191 ada, 3 nolu parsel, 232 ada, 8 nolu parsel ve 324 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 18)

450

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, 468 ada, 6 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 20)

451

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3b uygulama imar planı paftası, 500 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 21)

452

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3c uyulama imar planı paftası, 733 ada, 5 nolu parsel, 726 ada, 1 nolu parsel ile 727 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 22)

453

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 2011ada, 1 nolu parsel, 2058 ada, 1,2 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 23)

454

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 24)

455

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3a uygulama imar planı paftası, 585 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 25)

456

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a 3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2104 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 26)

457

11.08.2011

Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı paftası, 1422 ada, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1441 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 1400 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 1442 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1438, 1039, 2033, 1190, 815 ve 998 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 27)

458

11.08.2011

Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı, 422 ada, 1, 2, 12 ve 13 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 28)

459

11.08.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım, 29.L-2.D uygulama imar plan paftası, 478 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve 18.02.2011 tarih ve 92 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 29)

460

11.08.2011

Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 30)

461

11.08.2011

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2230 ada 15 ve 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 31)

462

11.08.2011

Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, 2689 ada 11 ve 2733 ada 12 ve 16 (eski 13ve 15) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 32)

463

11.08.2011

Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mah. G23b22d nazım imar planı, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1615 ada 1 nolu parsel ile 1819 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 33)

464

11.08.2011

Derince Belediyesi, G23b22c-22d nazım imar planı, G23b22c1d, G23b22d2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2906 ada 7 nolu parsel ile 3139 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 34)

465

11.08.2011

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4d uygulama imar planı paftası, 1439 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 35)

466

11.08.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2370 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 36)

467

11.08.2011

Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, Kentsel Spor Tesisi Alanı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 37)

468

11.08.2011

Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 38)

469

11.08.2011

Gebze Belediyesi, GK-53 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 39)

470

11.08.2011

Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1384 nolu adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 40)

471

11.08.2011

Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a uygulama imar plan paftası, 3071 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 41

472

11.08.2011

Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 42)

473

11.08.2011

Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.2.c, G.22.b.19.d.2.d, G.22.b.19.d.3.a, G.22.b.19.d.3.b uygulama imar plan paftaları, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 adalar, 321 ada 45, 83, 84, 37,30, 34, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 93, 94, 2, 95, 96 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 43)

474

11.08.2011

Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 44)

475

11.08.2011

Gebze Belediyesi, G22.B.18.c nazım, G22.B.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716, 4717 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 45)

476

11.08.2011

Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, GK53. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 46)

477

11.08.2011

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 47)

478

11.08.2011

İzmit Belediyesi, Üçtepeler mevkii, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 48)

479

11.08.2011

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi G23.b.25.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 1708 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 49)

480

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G.23.b.25a nazım, G.23b.25a.2c uygulama imar plan paftası, 130 ada 10 nolu parselin tamamı ile 17 (eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 50)

481

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24c.1a-1.d uygulama imar plan paftaları, 350 ve 408 nolu yapı adaları arasından geçen 6.00 metre genişliğindeki imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 51)

482

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G23.B.25.d nazım, G23.B.25.d.1.a uygulama imar planı paftası, 372 ada 21 nolu parselin 8.00 m’lik imar yoluna bakan cephesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 52)

483

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G.23.b.24.a nazım, G.23.b.24.a.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 157 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 53)

484

11.08.2011

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 54)

485

11.08.2011

İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, Katlıotopark Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 55)

486

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 20 mt lık imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 56)

487

11.08.2011

İzmit Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 297 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 57)

488

11.08.2011

İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c4b uygulama imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 58)

489

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G2401b-02a, G24a22d nazım imar planı paftaları, 150 ada, 20 nolu parsel ile 384 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 59)

490

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d02d nazım imar planı, 2744 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem No 60)

491

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G24d02a nazım imar planı, 155 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 61)

492

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a nazım imar planı, G24d01a2d-3a-3b Uygulama imar planı paftaları, 164 nolu ada ve 269 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 62)

493

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mevkii, G24a4, G24a21c-22d nazım imar planı paftaları K13 bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 63)

494

11.08.2011

Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d02d-01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 64)

495

11.08.2011

14.07.2011 tarih ve 399 sayılı meclis kararında düzeltme yapılması ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 109)

496

11.08.2011

Yurtdışı görevlendirilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 123)

497

11.08.2011

2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli İlinde yürütülecek okuma-yazma amaçlı kurs ve etkinliklerin düzenlenmesine dair Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem No 128)

498

11.08.2011

Afrika Somali’deki kuraklık nedeniyle meydana gelen açlık felaketinden etkilenenlere destek olmak üzere Başbakanlığın Resmi Gazete de yayımlayarak duyurduğu yardım hesabına huzur haklarının bağışlanması ile ilgili CHP Meclis Grubu Üyeleri ve Ak Parti Meclis Grubu Üyesi Resul TAT tarafından verilen 11.08.2011 tarihli önergeler okunarak yapılan müzakere edilerek neticesinde;

Önergelerin geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem No 129)

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Salih IŞIK

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım