DUYURU: 10 MAYIS 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

DUYURU: 10 MAYIS 2012 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

10.05.2012 tarihli Meclis Toplantısı 1. Birleşimine ait Karar Özetleri

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

224

10.05.2012

2012 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Teklif Dosyası T Cetveline sehven dahil edilmeyen “Elektrikli Motorlu Binek Tipi Araç” alımının, 2012 Bütçesi T Cetveline işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

225

10.05.2012

Kent Mezarlığı kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1174 nolu parselin Karamürsel Merkez Kent Konutlarındaki dairemiz ile trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. . (Gündem no:2)

226

10.05.2012

İlimiz genelinde yer alan 835 ada 16 nolu, 1713 ada1 nolu, 1775 ada 14 nolu, 3225 ada 15 nolu, 3517 ada 10,11, 12, 13 nolu, 3519 ada 8 nolu, 3877 ada 7, 9 nolu, 3878 ada 1, 2 nolu, 3881 ada 3 nolu, 4979 ada1, 5, 6, 7 nolu, 3547 ada 2 nolu, 2205, 2395 parsel nolu, 2243 ada 13 nolu, 1609 ada 1 nolu, 1624 ada 1 nolu taşınmazların satılması, satış hususunda bedellerin belirlenmesi, tapu devrinin yapılması konularında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:3)

227

10.05.2012

İlimiz sınırları dahilinde yer alan 187 ada 3 nolu parsel, 608 ada 13 nolu parsel ve 332 ada 1 nolu parsel sayılı belediyemiz taşınmazların üzerindeki yapı ve müştemilatıyla birlikte satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

228

10.05.2012

Belediyemiz Karşıyaka Balık Hali’ne ait trafonun işletme bakım karşılığında iz bedel üzerinden SEDAŞ’ a devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

229

10.05.2012

Zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

230

10.05.2012

Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:7)

231

10.05.2012

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nün 2012 yılına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:8)

232

10.05.2012

Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:9)

233

10.05.2012

“İzmit Köylerinde Tarımsal Uygulamaların Modernizasyonu” konulu işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

234

10.05.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mehmet Ali Paşa Mah. 3348 ada 3 parsel üzerinde yer alan Cumhuriyet İş Merkezi zemin kat 9 nolu cep sineması tescilli taşınmazın, Türk Kızılay’ına tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

235

10.05.2012

Sapanca yolu projesinde M.S.B.’ye ait bina, tesisler ve müştemilatların yenilerinin inşa edilmesine ilişkin protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

236

10.05.2012

İzmit İlçesi Yenidoğan Mah. Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan binanın “80. Yıl Çocuk Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

237

10.05.2012

Gebze İlçesi, Güzeller Mah. 4620 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile üzerindeki bina ve müştemilatın İSU Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

238

10.05.2012

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:15)

239

10.05.2012

Mezarlık Alanı Tahsis iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:16)

240

10.05.2012

Ulaşım alanındaki yenilikleri takip etmek amacı ile Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine üye olunması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:17)

241

10.05.2012

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporda belirtilen 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar, ibaresine "veya tabletler" ibaresi eklenerek "2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar veya tabletler" şeklinde değiştirilerek oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. (Gündem no:18)

242

10.05.2012

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İzmit İlçesi Yeni Mahalle 1839 ada 3 parseldeki taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne olan tahsisinin iptal edilerek, anılan taşınmazın Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:19)

243

10.05.2012

Teşkilat Şeması ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:20)

244

10.05.2012

Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:21)

245

10.05.2012

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.3.b ve G22.b.18.b.3.c uygulama imar plan paftaları, 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:22)

246

10.05.2012

Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b uygulama imar plan paftaları, 1176 ve 1192 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:23)

247

10.05.2012

Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c2d uygulama imar planı paftası, 562 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:24)

248

10.05.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1490 adada bulunan park alanı, 1188 ada 3 nolu parsel ve 2034 adadaki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:25)

249

10.05.2012

Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4b uygulama imar planı paftası, 1010 ada ile 1014 ada arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:26)

250

10.05.2012

Darıca Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3a-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 2359 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:27)

251

10.05.2012

Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29l2d uygulama imar planı paftası, 480 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:28)

252

10.05.2012

Darıca Belediyesi, G22.B.23.D nazım, 28K-1C uygulama imar planı paftası 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:29)

253

10.05.2012

Derince Belediyesi, G23.B.23.D nazım, G23.b.23.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftası 3041 ada 1, 2 nolu parseller ve 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:30)

254

10.05.2012

Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 12.01.2012 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:31)

255

10.05.2012

Dilovası Belediyesi Kayapınar Mahallesi, G23.a.22.a nazım , 51L-III.b uygulama imar plan paftası, 338 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:32)

256

10.05.2012

Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b15d nazım imar planı paftası, 218 ve 220 nolu parseller arasındaki yolda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:33)

257

10.05.2012

Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:34)

258

10.05.2012

Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:35)

259

10.05.2012

Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası 350 ada 1 nolu parsel ile 514 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:36)

260

10.05.2012

Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, Denizevler Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.03.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G23.c.02.c.1.b-2.a-2.b-2.c-2.d, G23.d.03.d.1.c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:37)

261

10.05.2012

Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, 198 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (Gündem no:38)

262

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a-1.d uygulama imar planı paftaları 3076 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:39)

263

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 1707 nolu adanın yapılaşma koşuluna yönelik Meclis Kararı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:40)

264

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.b uygulama imar planı paftası, 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:41)

265

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4426 ve 4427 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:42)

266

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1213 ada 1 nolu parselin kullanım kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündem no:43)

267

10.05.2012

İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yapılan plan ve Belediyemizin 13.10.2011 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:44)

268

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2c uygulama imar planı paftası, 228 ada, 1,2,3,4,41,43,32 ve 33 nolu parsel, 233 ada, 21,24,25 ve 6 nolu parsel, 236 ada 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:45)

269

10.05.2012

İzmit Belediyesi, G.23.b.25b nazım imar plan paftası, 165 ada 7,8,9,10,11,12 ve 14 nolu parseller, 166 ada 1,2,3 ve 13 nolu parseller ve 167 ada 1,2,3,4,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:46)

270

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Alikahya, 2795 ada, 58 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:47)

271

10.05.2012

İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23b24a-24d nazım imar planı, G23b24a3d-24d 3a uygulama imar planı paftaları, 4339 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Gündem no:48)

272

10.05.2012

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 300 ada 44 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi (Gündem no:49)

273

10.05.2012

İzmit Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi G23b25c nazım imar planı paftası, 1557 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:50)

274

10.05.2012

Kartepe Belediyesi, G24d08a nazım imar planı, G24d08a2c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:51)

275

10.05.2012

Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım, G23d08b1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:52)

276

10.05.2012

Karamürsel İlçesi, Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. (Gündem no:53)

277

10.05.2012

Körfez Belediyesi, G23b21a nazım, G23b21a4c uygulama imar planı paftası, 100 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:54)

278

10.05.2012

Körfez Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2a uygulama imar planı paftası, 1234 ada 12,16,19 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:55)

279

10.05.2012

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. (Gündem no:56)

280

10.05.2012

Gölcük Belediyesi hisar deresi islahı protokol yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:67)

281

10.05.2012

Başiskele İlçesi Kullar Köyü 1447 ve 1448 sayılı taşınmazların “Toptancı Hali” kurulması amacıyla bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:69)

282

10.05.2012

İtfaiye Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan 2003 model Ford marka 41 NB 023 ve 2000 model Fiat marka 41 NV 520 plakalı araçların İl Emniyet Müdürlüğü’ne devrinin yapılması ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:70)

283

10.05.2012

Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü Mevkiinde Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için kesin izin verilen ormanlık alanın işletim hakkının Belediyemiz tarafından İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklifin Dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.(Gündem no:123)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım