2017 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.07.2017

390

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sekapark-otogar arası Tramvay hattının işletme veya işlettirme hakkının Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

391

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yapımı planlanan Şehit Ömer HALİSDEMİR adına kültür evinin yer aldığı Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Kasabası, 394 ve 395 nolu parsellerin kamulaştırma bedelinin belediyemizce ödenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

392

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi 1460 nolu parsel ve üzerinde yer alan Soğuk Hava Deposu binalarının kamulaştırılmasının Meydan Düzenleme Projesi amacıyla Kartepe Belediyesi ile birlikte ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

393

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1013 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Şaban Turan Caminin, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

394

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Suadiye Mahallesi 1194 ve 1196 nolu parsellerin Kartepe Belediyesi tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde Belediyemizin ortak proje kapsamında ödeme yapması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

395

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit ilçesi, Malta Mahallesi, Nazım Hikmet cad. 555 ada, 1 parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 12 işyerinin, 2886 sayılı kanun hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

396

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Kervansaray Cad. 279 ada, 1 Parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 18 işyerinin, 2886 sayılı kanun hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

397

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ek ödenek yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

398

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bağırganlı- İzmit ve Beylerbeyi, Çerçili-İzmit toplu taşıma hatlarının kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet Güneş'in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

399

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, UKOME Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin, Belediyemiz, 2017 yılı Gelir Tarifesinden çıkarılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

13.07.2017

400

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi Mehmetağa Mahallesindeki 4 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu, Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.07.2017

401

Gündem No: 13- Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 2 adet isimsiz sokaklardan 1 nolu isimsiz Sokağa; “Neslinur Sokak”, 2 nolu isimsiz Sokağa; “Mehmetçik Sokak”, isimlerinin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

13.07.2017

402

Gündem No: 14- Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesinde 2189 ada ile 2190 nolu adalar arasında kalan isimsiz sokağa Turkuaz Sokak ismi verilmesi ayrıca Nenehatun Mahallesinde bulunan Ulubatlı Hasan Sokak ile Ulubatlı Sokak isimlerinin birbirine yakın isimler olması ve adres karışıklığına neden olması sebebiyle Ulubatlı Sokak isminin Seda Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.07.2017

403

Gündem No: 15- İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesinde bulunan Duyar Sokağın isminin, eski ismi olan Doyran Sokak olarak tekrar değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

404

Gündem No: 16 Gebze İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan ve 20.00 metre imar yol genişliğine sahip 1957.Sokak isminin Şehitler Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.07.2017

405

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 813 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 589 ada 7 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

406

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05a nazım ve G23c.05a.3d uygulama imar planı paftası, 184 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

407

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.13.c-13.d nazım, G22.b.13.c.1.a-4.a ve G22.b.13.d.3.b uygulama imar planı paftası, 325 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusu, 201 ada 4 nolu parselin kuzeybatısında yer alan tescil harici alan ve 459 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

408

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c. nazım, G22.b.13.c.4.b uygulama imar planı paftası, 600 ada 20 nolu parsel ile 752 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

409

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1603 ada 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

410

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet Güneş'in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

411

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23b çevre düzeni planı paftası, G23b4 - G23b.22b-22.c nazım, G23b.22b.2a-3c-3d-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 485687-486857 dikey, 4515549-4516424 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

412

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

413

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.2d uygulama imar planı paftası, 2321 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

414

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar plan paftası, yaklaşık 3 hektarlık alanda 01.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu ile ilan edilen riskli alan sınırının plana işlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

415

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23.a4 ve G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 360 ada 1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/250000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

416

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

417

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 535 ada 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

418

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2, 3 parseller, 2738 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

419

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 875 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

420

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyelesi Vahit ERYILMAZ'ın ret, Ali Ahmet Güneş'in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

421

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19.c nazım, G22b.19.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3319 adanın güneybatısındaki orman alanı sınırında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

422

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

423

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G2b25b nazım imar planı paftası, 4544 ada 1 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

424

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftasında kalan 667 ada 1 nolu, 666 ada 6 nolu, 61 ada 32 nolu parsellerin KVKKBK kararına istinaden hazırlanan koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

425

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi Mustafapaşa ve Hacıhalil Mahalleleri, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a,1b, 2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

426

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18.d nazım imar planı paftası, 4 ada 39 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

427

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 323 ada 10, 11 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

428

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy ve Düzağaç Mahalleleri, G23c.07a, b nazım, G23c.07a.2a, 2b, 2c, 2d ve G23c.07b.1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

429

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G1 Gelişme Alanı, Donatı tablosunun düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

430

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetali Paşa Mahallesi, G23.b3 ve G23b.25d nazım, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 542 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

431

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit ve Kandıra Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İzmit - Kandıra ve Ağva - Kandıra Devlet Yollarının imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemizi Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 43 nolu kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

432

Gündem No: 46 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, İ18 Planlama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

433

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım ve F24d.19d.1a,1d uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 nolu parsel, 491 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

434

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b nazım, G23d.07b.2d uygulama imar planı paftası, 391 ada 97 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

435

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan K1, K2, K3 ve K4 nolu gelişme bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde ;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

436

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy, Ataevler, Sarımeşe, Acısu Mahalleleri, G23c.05b, G24d.01a-01b-03d, nazım imar planı paftaları, 547 ada 1, 2, 3 ,5, 122 ada 2, 5788, 430 ada 2 ve 1175 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ, Ali Ahmet Güneş'in ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

437

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.07a nazım, G24d.07a.1a uygulama imar planı paftası, 1196 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

438

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.07.2017

439

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b çevre düzeni planı paftası, G23b4 - G23b.21b nazım, G23b.21b.3a-b-c-d-uygulama imar planı paftaları, 482317-482654 dikey, 4516119-4516469 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

440

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21.d nazım imar planı paftası, 309 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

441

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.1.b uygulama imar planı paftası, 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

442

Gündem No: 87- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait Kartepe İlçesi, Uzunbey Mahallesi, 700 ada 4 parsel sayılı taşınmazın imar planlarındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

443

Gündem No: 89- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Derince İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 6866 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı Kültür Merkezi Binasının kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Derince Belediyesine 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

444

Gündem No: 90 - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait olan Kartepe İlçesi, Uzunbey Mahallesi, 703 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, Kartepe Kapalı Spor Tesisi yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemizce devrinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

445

Gündem No: 100- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait İlimtepe mahallesi, 1771 ada, 2 sayılı parsel – Çamlıtepe mahallesi, 348 ada, 41 sayılı parsel ve Kaşkaldere mahallesi, 1218 ada, 34 sayılı parsel ile mülkiyeti T.C.D.D.’ye ait 910 sayılı parselin tahsisi alınmış 6.539 m²’lik kısmı üzerinde projelendirilen, 3 adet Spor Kompleksi yapım işinin Körfez Belediyesi ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi talebi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

446

Gündem No: 101 - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait Dalca mahallesi, 131 ada, 6 sayılı parsel – Araman mahallesi, 132 ada, 1 sayılı parsel – Bağırganlı mahallesi, 156 ada, 1 sayılı parsel ile Şerefsungur mahallesi, 148 ada, 1 sayılı parsel üzerinde Mahalle Konakları inşalarının Kandıra Belediyesi ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi talebi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

447

Gündem No: 102- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 41 KU 420 plakalı 2005 model, Ford-Facy marka cenaze arabasının, bedelsiz hibe olarak Trabzon İli Çaykara Belediyesi’ne, verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

448

Gündem No: 103 - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, “Sen de Yaşama Umut Ol Kocaeli İlkyardım Gönüllüleri Projesi”nin işleyişini ve Belediyemizle ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını düzenleme ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.07.2017

449

Gündem No: 104 - 15 Temmuzda düzenlenecek olan etkinliklere vatandaşlarımızın daha rahat ve kolay ulaşım sağlayabilmesi için (200 ve 250 nolu hatlar hariç) deniz yolu ve tramvay gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçları ulaşım hizmetlerinin 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü gün boyu ücretsiz olarak sağlanması ile ilgili önerge teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 26.07.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım