2017 YILI ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI ŞUBAT AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.02.2017

60

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

61

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bazı Daire Başkanlıklarına ait 2017 yılı Gelir Tarifelerinin güncellemesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

62

Gündem No: 3- Hukuk Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

63

Gündem No: 4- Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

64

Gündem No: 5- Hukuk Komisyonu’nun, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

65

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, Hat bedeli tespiti ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

66

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe + Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler + Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ nun, Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi Projesi kapsamında “Engelsiz Tatil Köy “ ve “ Atla Terapi” Proje protokollerinin yapılması ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

67

Gündem No: 8- Yahya Kaptan isminin Belediyemizce yapılan bir esere verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 71 kabul oyu sayısı: 71) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.02.2017

68

Gündem No: 9- Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Maden Sokağın isminin “Seyrek Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

16.02.2017

69

Gündem No: 10- Başiskele İlçesi, Barbaros ve Sahil Mahallesi sınırında bulunan Kütükçü Dayı Sokağın isminin “Edanur Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:71 kabul oyu sayısı:71) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.02.2017

70

Gündem No: 11- Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesinde bulunan Göçtüler Sokak isminin “Milli İrade Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:71 kabul oyu sayısı: 71) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.02.2017

71

Gündem No: 12- Kartepe İlçesi, Sapanca Yolu Caddesi, Cengiz Topel Askeri Alan bölgesinde yenilenen Köprülü Kavşağa “Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 71 kabul oyu sayısı: 71) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.02.2017

72

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

73

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 121 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 289 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

74

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde planlanan Yuvacık Rüzgar Enerji Santrali'ne ait lisans sahasına yönelik hazırlanan Çevre Düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

75

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 429 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

76

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c2, G23c.5c-5d nazım ve G23c.5c.4d-G23c.5d.3c uygulama imar planı paftası, 357, 359, 360, 361, 362, nolu adalar ile 1275 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

77

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3c uygulama imar planı paftası, 6189 ve 6196 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

78

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G24d01d, G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

79

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.18.b nazım, G22b.18.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 654 ada, 25, 8, 24, 23, 22, 21, 9 ve 655 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 13 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

80

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c, 22d nazım imar planı paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 nolu parseller, 3139 ada 100 nolu parsel ve 3142 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

81

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları dahilindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

82

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a çevre düzeni planı paftası, G23a4 - G23a.16.b-17a nazım imar planı paftaları, 4523934-4523741 yatay, 461810-4621645 düşey koordinatları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

83

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallim, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a-3.b-3.b-3.d uygulama imar plan paftaları, Körfez Geçiş Projesi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

84

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d.4a ve G23c.16c.3b uygulama imar planı paftaları, 632 ada 11 ve 12 nolu parseller, 642 ada 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

85

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a-20d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

86

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

87

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1d uygulama imar planı paftası,1249 nolu adanın tamamı ile 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

88

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b2-b3 ve G22b.14b, 15c, 15a, 15d nazım imar planı paftları, 1653, 371, 372, 377, 378 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

89

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3319 nolu adanın güney kesimindeki orman sınırıyla ilgli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

90

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

91

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 4310 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda kalan park alanında bulunan trafonun yan tarafa deplasesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

92

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

93

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4739 ada 22 nolu parsel ve 4756 ada 3, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

94

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi içerisinde GK-20, GK-26, GK-27, GK-29, GK-30, GK-32 nolu bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

95

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

96

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itiraza yönelik değişikliği içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

97

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

98

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan "III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırın imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

99

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım imar plan paftası, 470 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

100

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.d nazım imar planı paftasında Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 2702 sayılı kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

101

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a.3.a.3.b/4.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 795 ada 2 nolu parsel hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

102

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2016 tarih ve 2755 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

103

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 2491 ada1 nolu parsel ile 4544 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

104

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım ve F24d.19d.1a uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

105

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b-8a nazım, G23d.07.b.3.b-08.a.4.a uygulama imar planı paftaları, 358 ada 49, 67, 68, 375, 378, 379, 403, 409, 410, 425, 437 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

106

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d 1/50000 ölçekli ÇDP, G24d1,G24d13a, G24d08a-08d nazım imar planı paftalarında hazırlanan “Teleferik Projesi” ne ait 1/50000 ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

107

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazların karara bağlandığı, Belediyemiz Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.02.2017

108

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G2b.21.b.4.c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

109

Gündem No: 95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ nın, Belediyemize Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için kesin izin verilen, İzmit İlçesi, Bayraktar Mahallesi sınırlarında kalan 16.669,75 m 2 lik ormanlık alanın, İzmit Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

110

Gündem No: 112- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 41 10 104 plakalı 1997 Model KOMATSU Greyder ve 41 ND 924 Plakalı 2006 Model FARGO marka Damperli Kamyon’un bedelsiz olarak Sakarya İli Sapanca Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

111

Gündem No: 113- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın, Çayırova İlçesi Cumhuriyet Mahallesine Kültür Merkezi Yapım İşinin Çayırova Belediyesi ile Ortak Proje Kapsamında değerlendirilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.02.2017

112

Gündem No: 114 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 1387 ada 1 parselde planladıkları Kapalı Yüzme Havuzu yapım işine ortak proje kapsamında katkıda bulunulması için protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 28/02/2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım