2017 YILI OCAK AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI OCAK AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

12.01.2017

01

Gündem No: 1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden; Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin çalıştırılacağı gün ve günlük ücretlerinin belirlenmesi teklifi üzerine yapılan müzakere sonucunda; Denetim Komisyonuna adları belirtilen Meclis Üyelerinin seçilmesi ile ilgili olarak yapılan gizli oylamada;

1-Hasan Numan TONKA 55,

2-Zafer ARAT 57,

3-Bülent KANCA 57,

4-Mehmet Ali KARAASLAN 58,

5-Engin TAŞDEMİR 56 oy alarak Denetim Komisyonuna seçildi.

Ve komisyonun çalıştığı sürece görev yapmak üzere çalıştırılacak uzman(lar) üyenin(lerin) ve çalışma sürelerinin komisyonca belirlenmesi ve görev yapan uzman(lar)’a memur aylık katsayısının 1.000 gösterge rakamı ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

02

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 516 ada, 1 parselde yer alan kalıcı iş merkezindeki zemin kat 5, 6 no.lu ve 1 kat 30 no.lu işyerlerinin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Karamürsel Kaymakamlığı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

03

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi 332 ada, 1 nolu parselde yer alan A Blok, zemin kat 4,6,7,8,9,10,12,13 nolu ve 1. kat 27 nolu kalıcı işyerleri ile B Blok, zemin kat 3,4,12 nolu, 1. kat 16 ve 2. kat 28 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

04

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 342 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Orhan Camisine ait tuvalet ve şadırvan yapılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

05

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Gölcük İlçesi, Donanma Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cd. No:2 adresinde, 102 Ada 243 nolu Parsel üzerinde bulunan Hizmet Binasının Kooperatif hizmetlerinde kullanılan kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

06

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 596 sayılı kararı tashih edilerek, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmazın zemin kat 1.000,00 m² ve birinci kat 4.000,00 m² olmak üzere toplam 5000,00 m² yüzölçümlü alanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

07

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan toplam 22 adet taşınmazın tamamı ve 3 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak İzmit Belediyesine devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi 1056 ada 23 no.lu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin, 1056 ada 50 no.lu parsel ve 1056 ada 51 no.lu parselin Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

08

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Serdar Mahallesi, Klor Mevkiinde yer alan 2 adet bina ve bahçesinin İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

09

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 10 114 plakalı 2001 model XCMG marka lastik tekerlekli yükleyicinin bedelsiz olarak Rize İli Tunca Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

10

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılabilecek sözleşmeli personel ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

11

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2017 yılı 90 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

12

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Sanatçı Personel ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

12.01.2017

13

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ihdas ve kadro aktarımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

14

Gündem No: 14- Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

15

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 1029 ve 1030 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.01.2017

16

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.1a, 1b ve 1c uygulama imar planı paftaları, 315 ada 8 nolu parsel ve 314 ada 1 nolu parseller arasında kalan tescil harici alan ile 2177, 2178, 7255 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

17

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09b.03a ve 3b uygulama imar planı paftası, 244 ve 245 nolu parseller ve bahse konu parsellerin batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

18

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a.1c ve G23c.10a.2d uygulama imar planı paftaları, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

19

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3b uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ’ın ret ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

20

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 3951 ve 3952 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

21

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.3a uygulama imar planı paftası, 804 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

22

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele, Kartepe ve Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde yer alan HES alanlarının planlanması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

23

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse, Özgürlük, Emek, İnönü, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

24

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a ve 19a nazım imar planı paftaları, 768 ada 7, 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 2070 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

25

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 901 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

26

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a.17.a, 17.d nazım, G23.a.17.a.3.c, G23.a.17.d.2.b ve G23.a.21.b.1.b uygulama imar planı paftaları, 463800-464000 yatay ve 4521000-4521400 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

27

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 4175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

28

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

29

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b.18c.1c, 2d, 4a, 4b ve G22b.18d.3b, 3c, uygulama imar planı paftasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

30

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 898 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

31

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

32

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23c.07a.4d uygulama imar planı paftaları, 109 ada 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

33

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, Yenimahalle deresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

34

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.03d.04a uygulama imar planı paftası, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18 nolu adalara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

35

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.7b.2a ve 2b uygulama imar planı paftası, 156 ada 3 parsel ve doğusunda kalan Park Alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

36

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G23c.01c.2b uygulama imar planı paftası, Uygun Olmayan Alan hattının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

37

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırlarında Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

38

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Seka Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Sekapark-Otogar arası Tramvay uzatma hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

39

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası 135 ada 169 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

40

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgelerin KTKGB dışarısına çıkarılmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

41

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1c uygulama imar planı paftası, 410 ada 21, 428 ada, 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

42

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftasında kalan 217 ada 220 nolu parsel ve 50 mt. genişliğindeki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

43

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra ve İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, İzmit- Kandıra devlet yolu ile Şile-Ağva-Kandıra devlet yollarının planlara işlenmesi ile ilgili1/500000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

44

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d çevre düzeni planı, F24d.3 ve F24d.18b nazım imar planı paftaları, 225 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 226 ada 9 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

45

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.19.d.1.d uygulama imar plan paftası, 120 ada 18 nolu parselde yer alan trafonun 10 ve 17 nolu parsele aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

46

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Ağaçlandırılacak Alanlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

47

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.01.c-02.d nazım, G24.d.01.c.3.c/02.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 4507275-4507735 yatay, 504028-504564 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ’ın ret oylarına karşın, MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.01.2017

48

Gündem No: 48 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

49

Gündem No: 49 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.4 ve G23b.21d nazım imar planı paftaları, 2567 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

50

Gündem No: 50 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.3d uygulama imar planı paftası, 127 ada 15, 128 ada 23, 24, 221 ada 15, 16, 17, 18 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

51

Gündem No: 51 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez ve Dilovası Belediyeleri, Çerkeşli ve Yukarı Hereke Mahalleleri, G23.a3, G23.a4, G23.a.18.c nazım imar planı, G23.a.18.c.3d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

52

Gündem No: 52 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı, 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu ,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

53

Gündem No: 98 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait olan İlimiz, Kartepe İlçesi, Köseköy Mahallesi, 416 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,kapalı yüzme havuzu yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

54

Gündem No: 99 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait 5 adet taşınmazın belediyemizin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devir edilmesi ile ilgili teklifi , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekllif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

55

Gündem No: 101 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 558 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

56

Gündem No: 103 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Temiz Hava Eylem Planı kapsamında İlimizde ısınma amaçlı olarak kullanılan yakma tesislerinden ve yakıtlardan oluşabilecek hava kirliliğinin etkisini azaltmak amacı ile Gebze Ticaret odası ve Gebze Küçük Sanayi Sitesi ile birlikte proje gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

57

Gündem No: 105 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 yılı Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili teklifi , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

58

Gündem No: 109 Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının, Kardeş Belediye Mardin ili Nusaybin, Dargeçit, Mazıdağı, Derik ilçelerinde kullanılmak üzere araç kiralama işi ile ilgili teklifi,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.01.2017

59

Gündem No: 111 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının , “Kocaeli geneli 2. Grup Kentsel Tasarım, Bina ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması” hizmetinin danışmanlık yöntemi ile ihale edilerek hizmet alımı yöntemi ile sürdürülmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 24.01.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım