2017 YILI NİSAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI NİSAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.04.2017

171

Gündem No: 1- Önerge teklif üzerine yapılan gizli oylama neticesinde; Hasan AYAZ 67 oy, Ahmet KARAASLAN 67 oy, Mehmet Ali KARAASLAN 66 oy, Mevlüt DEMİR 66 oy, Nihat değer 61 oy alarak bir yıl görev yapmak üzere encümen üyeliğine seçildiler.

13.04.2017

172

Gündem No:2- İhtisas komisyonları kurulması ve seçimleri, Önerge teklifler üzerine yapılan açık oylama neticesinde;

ÖNERİLEN KOMİSYONLAR ÜYE SAYISI

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu 7

2- Plan ve Bütçe Komisyonu 7

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu 7

4. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 7

5. Ulaşım Komisyonu 7

6. Hukuk Komisyonu 7

7. İsimlendirme Komisyonu 7

8. Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu 7

9. Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu 7

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’naseçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Mehmet Zekeriya ÖZAK
 2. Serap BIÇAK
 3. Murat Sabri ÇAKIR
 4. Ayşe MAMAT
 5. Engin GÜZEL
 6. Murat KILIÇ
 7. Orhan TANIŞ

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Plan ve Bütçe Komisyonu’naseçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Berna ABİŞ
 2. Cafer Teyyar DEMİRDAŞ
 3. İbrahim BULUT
 4. Fatih MERAL
 5. Bülent KANCA
 6. Hasan Numan TONKA
 7. Engin TAŞDEMİR

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Çevre ve Sağlık Komisyonu’naseçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Hikmet TUNÇAY
 2. Yakup KAYA
 3. Sedat KUL
 4. Ahmet ATLI
 5. Adnan BALCI
 6. Selattin KABADAYIOĞLU
 7. Erhan UYSAL

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na seçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Oya TUNÇEL
 2. Aykut BOZKURT
 3. Mustafa İLTEKİN
 4. Murat ÖLMEZ
 5. Serpil YILMAZ
 6. Fikriye ÇELİK
 7. Abdulkadir HONÇA

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Ulaşım Komisyonu’na seçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Faik Recai BAYRAKTAR
 2. Sedat KUL
 3. İsmail AYSU
 4. Metin SÖYLEMEZ
 5. Murat TUNÇ
 6. Vahit ERYILMAZ
 7. Zafer ŞİMŞEK

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Hukuk Komisyonu’na seçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Emine ZEYBEK
 2. Ufuk EKİNCİ
 3. Ahmet PEHLİVAN
 4. Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA
 5. İrfan KURT
 6. Hikmet ÇELEBİ
 7. Erdem TOPÇUOĞLU

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin İsimlendirme Komisyonu’naseçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Zafer ARAT
 2. Raif YILDIZ
 3. Ergün KAHRAMAN
 4. Zeki KURTULUŞ
 5. Serpil YILMAZ
 6. Abdulkadir HONCA
 7. Hakan KARAKAŞ

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’na seçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA
 2. Tuba ŞENSOY
 3. Aykut BOZKURT
 4. Orhan KESKİN
 5. Fulya Ebru ÖNDER
 6. Mustafa ÖZTÜRK
 7. Serap ÖZMEN

Aşağıda isimleri yazılı Üyelerin Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkilerKomisyonu’na seçilmelerini öneriyoruz. 13.04.2017

ÜYELER:

 1. Adnan BALCI
 2. Tuba ŞENSOY
 3. Faruk DENLİ
 4. Enver AYDEMİR
 5. Habip AŞI
 6. Recep ÖZBAKIR
 7. Dilek TAN

Önergede belirtilen komisyonların kurulmasına ve komisyonlara önerilen üyelerin 1 yıl görev yapmak üzere seçilmesine karar verildi.

13.04.2017

173

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Ş.Durhasan Mah. 670 ada 1 parsel ve Körfez Mahallesi 3414 ada 5 nolu parsellerin üzerindeki tüm yapı, müştemilat ve tesisleri ile birlikte ayni sermaye artırımı yoluyla Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

174

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait İlimiz, Kandıra İlçesi, Kıncıllı Mahallesi, 125 ada, 1 parsel sayılı 1.817,97 m² yüzölçümlü taşınmazın Kandıra Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

175

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kartepe İlçesi, Hikmetiye Mahallesi 110 ada, 1 parsel sayılı, 20,279.42 m² yüzölçümlü taşınmazın, Kartepe Teleferik Projesi kapsamında kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

176

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait olan Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 632 ada, 11 parsel sayılı 8.035,26 m² yüzölçümlü, Küçük Sanayi Alanında kalan taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

177

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1477 ada 1 parsel sayılı, 1.543,98 m² yüzölçümlü taşınmaza İzmit İlçe Müftülüğü adına TOKİ tarafından cami yapılmak üzere; İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

178

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi 1175 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

179

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kartepe İlçesi, Uzunbey Kumlaçiftliği Mahallesi, 289 ada, 1 parsel nolu taşınmazda yer alan tek katlı yapının İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesine ait olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

13.04.2017

180

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3308 ada 4 parsel sayılı, 1.364,71 m² yüzölçümlü taşınmazın cami yapılmak üzere; İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

181

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli ili genelinde yürütülen Karla Mücadele Çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Unimog Kar Aracı ve 2 adet Kar Püskürtme Aparatlı Loder aracının alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

182

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 03 028 Plakalı 1998 Model JCB Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici Kanal Kazıcı’ nın bedelsiz olarak Çorum İli Ortaköy Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

183

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Sekapark - Otogar Arası Tramvay Hattı işi tamamlandıktan sonra hattın işletmesinde kullanılmak üzere Karayolu/Demiryolu Malzeme Taşıma ve Çekme Aracının alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

184

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğünce Kocaeli ili genelinde yapılacak olan yolların bakım, onarım ve yapım işinde ve asfalt üretiminde kullanılan ocak malzemesinin “yıllara sari olarak hizmet alımı” yöntemiyle temin edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

185

Gündem No: 15 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü adında müdürlük kurulması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

186

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2017 yılı Bütçesi ekli T cetveline 5 adet otobüsün eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

187

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi Başkanlığı’nın, Ek Ödeneği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

188

Gündem No: 18- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında; İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan resmi kuruluşlarda hizmet alan koruma ve bakım altında bulunan çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel faaliyetler konularında işbirliği yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

189

Gündem No: 19- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğin spora, kültüre, sanata, bilime, bilimsel düşünceye ve gelişen teknolojilere ilgisini artırmak, her yaştan farklı birikime sahip insanların girişimcilik ruhunu geliştirecek ve özgüven sahibi yapacak eğitim imkanları sunabilmek, bilimle buluşturmak, kültürü, sanatı ve bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlayabilmek için Kocaeli Üniversitesi ile ortak projeler yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

190

Gündem No: 20- Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu'nun, 30 adet 12 metre Solo Karsan marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüslerin sermayesinin %95’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri A.Ş’nin ayni sermaye olarak kaydedilmek üzere devri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

191

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c, G23d çevre düzeni planı, G23.c2, G23.d1, G23c.05c, G24d.01a, 01d nazım imar planı paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oyları ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

192

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yakacık Mahallesi, G23c.05c nazım imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parsel , 600 ada 1 nolu parsel ile 601 ada 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

193

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yakacık Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.1.c-4.b uygulama imar plan paftaları, 671 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

194

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23.c.2, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.2.d-3.a-4.b-1.c uygulama imar planı paftaları, 114 ada 1 nolu parsel ve 496 ada 1 nolu parsel ile iki parsel arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

195

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c Çevre Düzeni Planı, G23.c2, G23c.05d ve G23c.10a nazım imar planı paftaları, 500 ada 8 nolu parsel ile 641 nolu parsel hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

196

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.02d, 03a uygulama imar planı paftaları, 109 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

197

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 636, 638, 639, 5022, 5023 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

198

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, 4,518575-4,527378 yatay, 445684-451793 düşey koordinatları arasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

199

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Akse Mahalleleri, G22b.18a, 19a nazım, G22b.18a.2c ve G22b.19a.1d uygulama imar planı paftası, 768 ada 7 ve 8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 2070 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

200

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.10.2016 tarih ve 541 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

13.04.2017

201

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 22.09.2016 tarih ve 478 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

202

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis ve Bayramoğlu Mahalleleri, G22b.22b, 23a nazım imar planı paftaları, 1077 ada 6 nolu parsel ile 2326 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

203

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23.b.22.a.3.c uygulama imar plan paftası 2915 ada 8 nolu parsel ve etrafındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

204

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23b Çevre Düzeni, G23.b4, G23b.22b nazım G23b.22b.2d uygulama imar planı paftası 2321 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

205

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası, 1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

206

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.02b uygulama imar planı paftaları, 4130 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

207

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179, 180 ve 181 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

208

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2016 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

209

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yavuz Selim ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.18c nazım, G22b.18c.4a, 2c ve 2d uygulama imar planı paftaları, 2033 ada 19, 4081 ada 7, 4083 ada 1, 4084 ada 3 ve 11, 4077 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 3758 ada 1 nolu parselin doğusunda bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

210

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4756 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

211

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım, G22b.24a.3c ve G22b.24b.4d uygulama imar planı paftaları, 946, 947, 948 nolu adalara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

212

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar planı paftası, 1277 adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

213

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b Çevre Düzeni, G22.b2 ve G22.b.14.a nazım imar planı paftası, 173 ve 174 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alan, 723 ve 724 nolu parsellerin batısındaki tescil harici alan ile 725 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

214

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c, 4d ve G22b.24c.1b uygulama imar planı paftaları, 1194 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2016 tarih ve 548 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

215

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 700 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

216

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar plan paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ile bu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanın bir kısmın da hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 698 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde ;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi..

13.04.2017

217

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 176 ada, 59 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

218

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.a-2.d - 1.b uygulama imar planı paftaları, 787 ada, 4 nolu parsel ve doğusunda yer alan 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

219

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a, 4c uygulama imar planı paftaları, Asar Deresi'ne cepheli olan 652 ada 1, 11 nolu parseller, 653 ada 1 nolu parsel ile Başöğretmen Caddesi'ne cepheli 133 ada 1 nolu parsel, 197 ada 3, 4, 5 nolu parseller, 250 ada 5 nolu parsel, 769 ada 2, 3, 6 nolu parseller, 775 ada 6 nolu parsel, 776 ada 2, 3 nolu parseller ve 777 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

220

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03.d nazım, G23c.03.d.3c uygulama imar planı paftası, 268 ada 6 vee 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

221

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ve 154 ada 9 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

222

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.20d nazım, G23b.20d.3c uygulama imar planı paftası, 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

223

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3254 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

224

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3. derece arkeolojik sit alanında, Seka-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi kapsamında istasyon yeri eklenmesine yönelik koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

225

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kısalar Mahallesi, G24.a1 nazım imar planı paftası,1271,407,406,1365,401,400,1262,1364 parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarakyapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

226

Gündem No : 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

227

Gündem No: 60 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar, Sarımeşe, Arslanbey Mahalleleri, G24d çevre düzeni, G24d1-G24a4-G24.a.21.d-G24.d.01.d-G24.d.02.a nazım, G24.a.21.d.2.c, G24.d.01.d.3.a-3.b-3.c.3d, G24.d.02.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 676 ada 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alan,110 ada 1 nolu parsel ve 143 ada 9 nolu parselin kuzey batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

228

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3c uygulama imar planı paftası, 364 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

229

Gündem No: 62 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen Mahallesi, G23a.20c nazım, G23a.20c.2c uygulama imar planı paftası, 2297 ada 1 ve 3 nolu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

230

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.3b uygulama imar planı paftası, 2567 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

231

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

232

Gündem No: 122- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi Körfez Mahallesinde, D-100 Karayolu üzeri Toyota Plaza önünde yapılmakta olan yaya üst geçidine “ Muhsin YAZICIOĞLU Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İzmit İlçesi Körfez Mahallesinde, D-100 Karayolu üzeri Toyota Plaza önünde yapılmakta olan yaya üst geçidine “ Muhsin YAZICIOĞLU Üst Geçidi” isminin verilmesi, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.04.2017

233

Gündem No: 136- Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Hibe Otobüs ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.04.2017

234

Gündem No: 140- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.04.2017

235

Gündem No: 141 – Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Bayburt, Yalova,Termal ve Eskişehir Mihalgazi Belediyelerinin malzeme talepleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 24.04.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım