2017 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

23.05.2017

292

Gündem No: 53- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2016 yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2017

293

Gündem No: 54- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlimiz, Kartepe ilçesi, Dumlupınar mahallesi dahilinde kalan 6 sayılı parsel üzerinde Adliye Kompleksi binası planlandığı bahse konu binaya ait proje yapımının Büyükşehir Belediyemiz ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi

23.05.2017

294

Gündem No: 55- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi 496 ada, 1 parsel, 114 ada, 1 parsel üzerinde bulunan taşınmazın ‘Spor Tesisi’ faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2017

295

Gündem No: 56- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi 5078 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması amacı ile satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

296

Gündem No: 57- İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesinde, Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi önünde yapılan yaya üst geçidine, “Bülent ECEVİT Üst Geçidi” ismi verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 63 kabul oyu sayısı: 63) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

23.05.2017

297

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c,22d nazım imar planı paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 nolu parseller, 3139 ada 100 nolu parsel ve 3142 ada 12 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2017

298

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Turgut Özal Mahallerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

23.05.2017

299

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22d nazım, G23a.22d.2b uygulama imar planı paftası, 1680, 1652, 1660, 1681, 1695 nolu parsellerin KVKKBK kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

23.05.2017

300

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.3d uygulama imar planı paftası, 730 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2017

301

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.2d uygulama imar planı paftası, 4175 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

302

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım imar planı paftası 266 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

303

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c.02d nazım, G23c.02d.2d, 3a, 3d, 4b, 4c uygulama imar planı paftaları, Yenimahalle deresi ve yol bağlantılarının imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

304

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23.b.24.c nazım,G23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftası, 3666 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

305

Gündem No: 66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.3b ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, Merkez Bankası Kavşağı'nın imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

306

Gündem No: 67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım imar planı paftasında kalan 3327 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

307

Gündem No: 68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 230 ada 6, 7, 8, 12 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

308

Gündem No: 69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Yenişehir Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 2491 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 4544 nolu parsel ve güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

309

Gündem No: 70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi, G23b.20d.3c uygulama imar planı paftası, 217 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

23.05.2017

310

Gündem No: 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Yeşilova Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 198 ada 3 nolu parselin kuzey batısında ve 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

23.05.2017

311

Gündem No: 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Karadenizliler Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 166 ve 167 nolu adalar ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

312

Gündem No: 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 292 ada 141 ve 143 nolu parseller civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

23.05.2017

313

Gündem No: 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18b nazım, F24d.18b.4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 225 ada 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 226 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 29/05/2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım