2017 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.05.2017

236

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İstasyon Mahallesi, 264 ada 27 parsel üzerinde bulunan binanın hizmet birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

11.05.2017

237

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 27 ada 397 parsel sayılı 10.538,00 m² yüzölçümlü, üzerinde Belediyemizce kullanılan lojman binaları ile Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi hizmet binası bulunan, imar planlarında konut ve yönetim merkezi alanında kalan taşınmazın Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi

11.05.2017

238

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tütünçiflik sahil parkı içinde bulunan 1 adet ahşap bina ile 60 Evler sahil parkı içinde bulunan 2 adet ahşap binanın Belde A.Ş.’ye olan işletilmesinin iptal edilmesi ve 60 Evler sahil parkı içinde bulunan 2 adet ahşap binanın Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

239

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 988 ada 46 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Bağçeşme Şehitlik Korusunun, Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisinin kaldırılarak, Kocaeli Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

240

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi 491 ada 1 nolu, 492 ada 1 nolu ve 493 ada 1 nolu parsellerin kıymet takdir bedeli karşılığında Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

241

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olup, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Sefa Caddesi, No:24 de (Tütünçiftlik Sahil Parkı) bulunan 3 ve 4 nolu işyerinin eklentileri ile birlikte bir bütün olarak kafeterya ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

242

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi, Dereköy Mah. 227 ada 1 parsel, 228 ada 1 parsel ve 238 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması, konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

243

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi; Çerkeşli Mahallesi dahilinde kalan mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın bir kısmı üzerinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşa edilmesi ve bahse konu yapım işinin Belediyemizle Ortak Proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

11.05.2017

244

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan Marini Asfalt Plenti Tesisinin (Ekip-Ekipmanları ile birlikte) Artvin Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

11.05.2017

245

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmet İşinin yılara sari olarak sürdürülmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

246

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol ve Küçük Sanat Yapıları Proje Hazırlama İşinin yılara sari olarak sürdürülmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

247

Gündem No: 12- Hukuk Komisyonu’nun, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

248

Gündem No: 13- Hukuk Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

249

Gündem No: 14- Hukuk Komisyonu’nun, Birinci Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

250

Gündem No: 15- Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 205,206,207 nolu adalar arasında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 67 kabul oyu sayısı: 67) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.05.2017

251

Gündem No: 16- Kartepe İlçesi, Acısu Mahallesinde, bulunan 4 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 67 kabul oyu sayısı: 67) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.05.2017

252

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

253

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.10a-10b nazım, G23c.10a.2c, G23c.10b.1a-1b-1c-1d, G23c.10b.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4,506.050-4,507.224 yatay, 497.570-499.166 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

254

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

255

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23.c.04.c.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 198 ada 1 nolu parselin doğu ve batısından geçen tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

256

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

257

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.13d, 18b nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ile, 458 ada 1 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ve 2044 ada 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

258

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 6102 ada içerisindeki Dini Tesis Alanı ve 2104 ada 1 nolu parselde yer alan Okul alanı arasındaki sınır değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

259

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 814 ada ve kuzeyinde yer alan Dini Tesis Alanının kadastral yol ile birleştirilmesi değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

260

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, İbni Sina ve Sırrıpaşa Mahalleleri, G23b.21c ve 22d nazım G23b.21c.3b, G23b.22d.3a uygulama imar planı paftası 2031 ada 1 nolu parsel ile 1615 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

261

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22d.2c, G23b.22c.1d, G23b.22d.3a ve G23b.22d.3b uygulama imar plan paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 ve 17 nolu parseller ile 3142 ada 12 parsel, 3139 ada 100 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

262

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

263

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

264

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

265

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4681 ada 2 ve 4683 ada 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

11.05.2017

266

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası 3689 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

267

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24b nazım ve G22b.24b.4a uygulama imar plan paftaları, 883 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile söz konusu parsellerin doğusundaki 6.00 mlik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

268

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c ÇDP, G23c1, G23c01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

269

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi,G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, 472 ada 4 parsel ve 494 ada 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

270

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23C çevre düzeni, G23C1, G23c.02d nazım, G23c.02d.1c uygulama imar planı paftası, 377 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

271

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük İlçesi, Saraylı Köyü, Sivritepe Mevkii G.23.c.07.b nazım, G.23.c.07.b.1.d uygulama imar planı paftası, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı'nın 07/03/2017 tarihli ve 3221 sayılı Olur'u ile ''Rezerv Yapı Alanı" na dahil edilen 1012 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan alanın (eski 981 nolu) plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

272

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 126 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

273

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.3b uygulama imar planı paftası, 1490 ada 1 parselin güneyinde tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

274

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24c-24d nazım, G23b.24c.4a-24d.3b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada 1, 13, 16, 17 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

275

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, Kabaoğlu, Sanayi Mahalleleri, G23b.20c nazım, G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası, 158 ada 12 nolu parsel ile 233 ada 3 nolu parsel ve 219 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

276

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahalleleri, G23b.25a, 25b nazım, G23b.25a.3c ve G23b.25b.3a uygulama imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan tescil harici alanlar ve 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parseller ile 190 ada 4 ve 11 nolu parselin bir kısmında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

277

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilindeki Ağaçlandırılacak Alanlar kullanımına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oyuna karşın , oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

278

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b3, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 677 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

279

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 190 ada 4, 5, 6, 10 ve 11 nolu parseller ile 191 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

280

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23.b.25.b. nazım, G23.b.25.b.1.a uygulama imar plan paftası, 783 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

281

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G23.b.3-c.2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, Kocaeli Yeni Kent Merkezi Alanı(MİA) sınırları içerisinde muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde ;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

282

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.24.c-25.d. nazım G23.b.24.c.2.c, G23.b.25.d. 4.a-4.b- 4.c. uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller, 1863ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 3209 ada, 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26 ve 27 nolu parsellerde hazırlanan, İzmit Belediye Meclisi'nin 04.04.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.05.2017

283

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2b uygulama imar plan paftası, 988 ada 45 ve 47 nolu parselin güney batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

284

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d2, G23d.08b nazım, G23d.08b.1d uygulama imar planı paftası, 142 ada 2, 4, 5, 8 ve 9 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

285

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri, G24d.01b, 02a nazım, G24d.01b.4d ve G24d.02a.1d uygulama imar planı paftaları, 155 ada 1 nolu parsel ile 627 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

286

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d08a2c,2d,3a,3b,3d-08d2a,2d,3a,3d ve G24d13a2a uygulama imar planı paftaları, Teleferik Projesinin planlar işlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

287

Gündem No: 104- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3327 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSU) devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

288

Gündem No: 114- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan “Tablet Bilgisayar Projesi” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

289

Gündem No: 116- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

290

Gündem No: 123- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi ile Dümbüldek Pınarı C Tipi Mesire Alanının Enerji Nakil Hattının Belediyemiz ile Ortak Proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, okunarakyapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2017

291

Gündem No : 124- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin, Bosna Hersek İslam Birliği bünyesinde faaliyete geçen Kur’an Kursu için ihtiyaç duyulan “Mostar Kur’an Kursu Külliyesi” projesine Belediyemizden destek talebi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 18.05.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım