2017 YILI HAZİRAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI HAZİRAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

15.06.2017

314

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olup, İzmit İlçesi, Serdar Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:12/A (Sekapark 2.etap sahil 2 restoran yanı) yanındaki deniz rıhtımı üzerinde yapılacak olan işyerinin işletilmesinin Antikkapı A.Ş. ye devir edilmesi ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’ın ret oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

315

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, sınırlarında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” olarak ayrılmış alanlarda yapılacak dolgu çalışmalarının işletilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’in ret oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

316

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 5086 ada 1 parsel sayılı taşınmazın otopark yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

317

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, Gölcük İlçesi, Düzağaç Mahallesi, 197 ada 1 parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 18 adet işyerilerinin kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

318

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:1 de (Eski Valilik Yerleşkesi alanı-1056 ada 55 parsel) bulunan boş alanın otopark olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ‘ye olan işletilmesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

319

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Gebze İlçesi, Hacı Halil Mahallesi, 1205/2. Sokak, (189 ada, 41 parsel), İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi. No:72 (Marina sahil parkı) ve İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, Cami Arkası Sokak, No:23(Çınaraltı Spor Tesisi içi kafeterya) adreslerinde yer alan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’in ret ve MHP Meclis Grup üyesi Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

320

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi 176 ada 59 parsel sayılı taşınmazın eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi, ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

321

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal-İhdası ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

322

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi; 4 Temmuz mahallesi, 155 ada dahilinde kalan ve mülkiyeti Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tasarrufunda olan 7 sayılı parsel üzerindeki binanın yıkılarak yerine Yatılı Öğrenci Yurdu binası inşa edilmesi yapım işinin Belediyemizle Ortak Proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

15.06.2017

323

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Taşıt alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

15.06.2017

324

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Aykome Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin 2017 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

325

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 205 ada 13 parsel üzerinde yer alan binanın Kocaeli Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

326

Gündem No: 13- Hukuk Komisyonu’nun, Tarımla ilgili ürün alımlarına ilişkin uygulunacak esas ve usullere dair yönetmelik ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

327

Gündem No: 14- Hukuk Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

328

Gündem No: 15 Hukuk + Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri ile Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

329

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, MİKAV (Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı) tarafından hazırlanan projelerin, hayata geçirilmesi adına protokol yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

330

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR, MHP Meclis Grup üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

331

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 2304, 4987, 4988 ve 4989 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

332

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 198 ve 3733 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

333

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’in ret oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

334

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırava Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18b nazım imar planı paftası, 1190 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

335

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1c uygulama imar planı paftası, 779 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

336

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 410,761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 ve 770 adalarını kapsayan ve 21.04.2017 tarih ve 9940 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilan edilen Riskli Alanın plana aktarılmasını içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR, MHP Meclis Grup üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

337

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

338

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

339

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b ve 23 a nazım, 30K4D uygulama imar planı paftasında kalan 9348 nolu parselin bir kısmı ile 2316 nolu adanın doğusunda kalan yol fazlası tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

340

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında yapılan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

341

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 101 ada 1ve 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

342

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a.21a, d nazım, G23a.21a.3c ve G23a.21d.2b uygulama imar planı paftaları, 2404 nolu parselin batsından geçen 7.00m. imar yolları ile park alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

343

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallim, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a-3.b-3.b-3.d uygulama imar plan paftaları, Körfez Geçiş Projesi Kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.02.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

344

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi Çerkeşli Mahallesinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’ın ret oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

345

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 1510, 1516, 1522 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

346

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.b4, G22b.17c-18.d nazım, G22b.17c.2b-2.c-3.b-3.c, G22.b.18.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 4 ada 21ve 39 nolu parsellerin bir kısmı ile 2 ada 19 ve15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

347

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’ın ret ve MHP Meclis Grup üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

348

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası,141 ada 42, 17 ve 50 nolu parseller arasındaki tescil harici alan ile 4966 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

349

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b2-b3 ve G22b.14b, 15c, 15a, 15d nazım imar planı paftları, 1653, 371, 372, 377, 378 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR, MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

350

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırları dahilindeki Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı eki olan Sosyal Donatı Gereksinim Tablosu'na ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

351

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası 97 ada 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

352

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23c.07a-07b nazım, G23c.07a.2.c-07b.1.d uygulama imar planı paftaları, 985 ve 992 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR’in ret oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

353

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi Hisareyn Mahallesi, 1077,1078, 707, 1369 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

354

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Doğan Mahalleleri, G23.b.25.d ve G23.b.23.c nazım imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel ile 2105 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

355

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Topçular ve Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.4b uygulama imar planı paftası, 4051 ada 1 nolu parsel ve 433 ada 2, 5, 21 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

356

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1852 ada 2 nolu parsel ile Gültepe Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4400 ada 52 ve 53 parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

357

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2d ve G23b.24d.1c uygulama imar planı paftaları, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

358

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

359

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftası, 5088 ada 1 ve 1532 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde ;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

360

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi, G23b.20d.3c-4.d uygulama imar planı paftası, 179 ada 1 nolu parsel ve 180 ada 1 nolu parsel arasındaki 7.00 metrelik imar yolunun parka dahil edilmesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

361

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11.a-11.b.-11.d paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

362

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

363

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

364

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c-19d nazım, F24d.18c.2c-19d.1d uygulama imar planı paftası, 155 ada ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

365

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii, F24.d.09.c.-10.d-14.b-15.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

366

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10.a-10.b-10.c-10.d nazım imar plan paftaları, yaklaşık 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

367

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b, F24.c.06.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

368

Gündem No: 55 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun , Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d.4d-9a nazım imar planı paftası, 127 ada 7 ve 128 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

369

Gündem No : 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “1 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

370

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “2 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

371

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “3 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

372

Gündem No: 59 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “4 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

373

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “5 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

374

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “6 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

375

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “7 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

376

Gündem No: 63 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “8 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

377

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “9 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

378

Gündem No: 65 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

379

Gündem No: 66 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mahallesi, G24d.07a nazım, G24d.07a.1a, 1d uygulama imar planı paftaları, 1785, 1786 ve 2638 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyesi Engin TAŞDEMİR ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

15.06.2017

380

Gündem No: 67 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.2c-2d uygulama imar planı paftası, 672, 673, 674, 675, 676 adalar, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

381

Gündem No: 68 – İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

382

Gündem No: 88 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 1, 2 ve 9 nolu parsellerde “Kültür Merkezi ve Katlı Otopark” yapımı için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27.maddesine istinaden Ortak Hizmet Projesi kapsamında yapılması amacıyla Derince Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

383

Gündem No: 136 – Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Muğla İli Köyceğiz Belediyesi ve Çayırova Belediyesi Başkanlıklarına Hibe otobüs verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

15.06.2017

384

Gündem No: 138 – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” Projesine görevlendirme yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

385

Gündem No: 140 –Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ile Kocaeli İl milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kültürel, Sanatsal, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

15.06.2017

386

Gündem No: 141 – İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü adında yeni müdürlük kurulması ve yapılan değişikliklerle Belediyemiz Teşkilat Şemasının düzenlenmesi ile ilgili teklifi , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

387

Gündem No: 142 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ve işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

15.06.2017

388

Gündem No: 143 – İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesine bağlı Dar Sokak’ın isminin ‘Şaban SARIGÜLLE’ sokak olarak ile ilgili Önerge Teklif oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:61 kabul oyu sayısı: 61) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir..

15.06.2017

389

Gündem No: 144 – Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kültürel, Sanatsal, Bilimsel ve Teknolojik Alanlarda İşbirliği yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 28.06.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Medeni YALÇIN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım