2017 YILI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.09.2017

495

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi 3318 ada 5 parsel üzerinde bulunan bina ve müştemilatlarının Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

496

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 283 ada 42 parsel taşınmazın terfi merkezi yapılarak altyapı tesisi alanı olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

497

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi Mimar Sinan Üst Geçidi altı No:76/2 ve Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Turgut Özal Üst Geçidi altı No:61/1 nolu büfelerin işletilmelerinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

498

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 898 ada 33 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan yapının, 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

499

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Çayırova İlçe Sınırları içinde bulunan parkomatlı açık otopark yerlerinin kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

500

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu’nun, Darıca Bölgesi için ödenecek Hat Bedeli Tespiti ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

501

Gündem No: 8- Karamürsel İlçesindeki muhtelif bölgelerde yeni oluşturulan yollara Belediyesince önerilen isim ve numaraların verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; (5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.)

14.09.2017

502

Gündem No: 9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa, Karadenizliler, Yaylacık, Vezirçiftliği, Yeşilyurt, Tepecik, Yakacık, Ovacık Mahallesi, BY02 ve B11 nolu bölgeleri ile çevresindeki meskun sahada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

503

Gündem No: 10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.c.4.c uygulama imar planı paftasında 1732, 1733, 5384, 5385, 1730, 1642, 5180, 3716, 1745, 1746 ve 1739 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

504

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c05d3a ve G23c10a1b uygulama imar planı paftaları 500 ada 8 nolu parsel, 548 ada 1 nolu parsel ve 641 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

505

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.3c nazım, G23c.03c.3d uygulama imar planı paftası, 445 ada 23, 24, 25, 26, 31, 32 nolu parseller ile 446 ada 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

506

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G.23.c.09.d nazım, G.23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

507

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi G23c08b nazım imar planı paftası 475 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

14.09.2017

508

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım imar planı paftasında 6505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

509

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, B-12 Gelişme Konut Bölgesi, Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

510

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22.b.13.d.3.c-3.b-1.d uygulama imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ve tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet Güneş'in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

511

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G22.b.18.a nazım imar plan paftası, 446800-447100 yatay ve 4522700-4523100 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.8 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

512

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde 443678.467 - 4518916.621, 451131.148 - 4518916.621, 451131.148 - 4513305.164, 443678.467 - 4513305.164 koordinatları arasında uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

513

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde 443678.467 - 4518916.621, 451131.148 - 4518916.621, 451131.148 - 4513305.164, 443678.467 - 4513305.164 koordinatları arasında nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

514

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G.23.a.17.d nazım, G.23.a.17.d.4.a-4.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

515

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b3 ve G22b.24b nazım imar planı paftası, 891 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ'in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

516

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4c uygulama imar planı paftası, 653 ada 21 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

517

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b14c2b, G22b15d1a, G22b14b3c, G22b15a4d uygulama imar planı paftaları 1653, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 386, 389 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

518

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.19.c.2.d. uygulama imar paftasında kalan, 3689 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

519

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a -24b2b - 24b2c - 24b2d - 25a1a - 25a1b - 25a1d - 25a2a - 25a2b - 25b1a - 20c4d - 20d3c - 20d3d paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 155 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

520

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 262 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

521

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3800 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ'ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

522

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 çevre düzeni planı paftası, , G23c1 ve G2301c nazım imar planı paftaları, 5 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

523

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahalle, G.23.c.01.c nazım, G.23.c.01.c.2.d, 3.a, 4.b uygulama imar planı paftaları, 1407, 1408, 1409, 1410 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

524

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı ve Halıdere Yalı Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2017 tarih, 268 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

525

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c07b1b uygulama imar planı paftası, 818 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

526

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24A4 ile G24A16D, G24A16C, G24A21A ve G24A21B nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan bölgede 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

527

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi sınırları içerisinde, G23b.25c nazım, G23b.25c.1a ve G23b.25c.1d uygulama imar planı paftaları, "Sarı Mimoza Caddesi" üzerinde yer alan kavşak projesinin planlara aktarılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

528

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi 2056 ada 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

529

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G.23.b.19.c, 24.b nazım, G.23.c.19.c.4.c ve G.23.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftaları, 386 ada 5 nolu parsel, 383 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile imar yollarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

530

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 460 ada, 4, 5, 6, 9, 55, 57, 58, 59, 60, 86 nolu parseller ve 451 ada 7, 8, 9, 61, 12, 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

531

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.1.c uygulama imar planı paftası, 822 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

532

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b.4.c uygulama imar planı paftası, 4062 ada 6 parsel ve kuzeydoğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

533

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24c.4a-24d.3b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada, 1, 13, 16, 17 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

534

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.a.3.c ve G23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 3046 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

535

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir, Doğan, Gündoğdu ve Yenidoğan Mahalleleri, G23.b.25.d.2.a, G23.b.23.c.1.d, G23.b.25.a.1.d, G23.b.25.a.1.c, G23.b.24.a.4.d uygulama imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel, 2105 ada 12 nolu parsel, 807 ada 1 nolu parselin güneyi, 997 ada 144 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.09.2017

536

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.3.a, 3.b, 3.c, 3.d uygulama imar planı paftaları, 890 ada 1 nolu parsel, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 893 ada 1 ve 2 nolu parseller, 894 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

537

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 492 ve 493 nolu adalara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

538

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgelerin KTKGB dışarısına çıkarılmasını içeren ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 40 sayılı kararıyla onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

539

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz ve Kayacık Mahalleleri, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Karamürsel Kent Merkezi Kavşağı projesinin planlara işlenmesi adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

540

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.02.d nazım imar planı paftası, 2816 ve 63 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.09.2017

541

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez-Kartepe İlçeleri arasında planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 27.09.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım