2017 YILI AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 YILI AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

10.08.2017

450

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:23 de bulunan Karşıyaka Kültür Merkezi içindeki işyerinin düğün salonu ve sosyal tesisi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Antikkapı A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

451

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan; İnönü Caddesi Veli Ahmet Mahallesi Cumhuriyet Parkı İzmit Lisesi önü, Hürriyet Caddesi Sabri Yalım Parkı, Kadıköy Mahallesi Anıtpark Meydanı ve Yahya Kaptan Mahallesi Akasya Caddesi Arasta Park AVM karşısında (yeşil alan) bulunan 4 adet ‘Led Ekran / Mega Panel Sistem Kurulum Yerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

452

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan; 18 adet taşınmazın, İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSU) devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

453

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Başiskele Belediyesine ait olan Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 351 ada 2 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması ve mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi, 7276 parsel sayılı taşınmazın Başiskele Belediyesine bedelsiz devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

454

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 516 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezindeki 2. kat 42, 43, 44, 46, 48, 49, 54, 55, 59 ve 60 no.lu işyerlerinin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

455

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mah. 164 ada 4 parsel üzerinde SEKA Terfi Merkezi bulunan taşınmazın 5.788,52 m²’lik kısmının İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

456

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi 9257 parsel sayılı, Gökçeviran Mahallesi 138 ada 1 parsel sayılı, Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1555 ada 1 parsel sayılı, Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 parsel sayılı, Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 19 (eski 3 ve 4 nolu) ve 4382 ada 14 parsel sayılı taşınmazların İzmit Belediyesine yapılan tahsislerinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

457

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çarşı İş Hanı Batı Blok Kat:4’ te yer alan 58,59,62 nolu işyerlerinin, “Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

458

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2 adet Çınarlıdere Mesire Alanında, 1 adet Miço Koyu Kadınlar Plajında kullanılmak üzere toplam 3 adet Otobüs Tipi Golf aracı alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

459

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli Genelinde Çöp Toplama ve Temizlik Hizmeti Alım İşinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

10.08.2017

460

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ve ihdas ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

461

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe ile Ulaşım ortak Komisyonu’nun, Taksi Durağı Kiralama Süreleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

10.08.2017

462

Gündem No: 13- Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

10.08.2017

463

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c5c nazım ve G23c5c4a- 4d uygulama imar planı paftaları, 349, 351 ve 353 adalar ve civarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

464

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.08.b nazım,imar planı paftası, 372 ada 2, 7, 8, 9, 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

465

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yakacık Mahallesi, G23c.05c nazım G23c.05c.1b uygulama imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parsel, 600 ada 1 nolu parsel ile 601 ada 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

466

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 1436 ve 1437 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

467

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa ve Çenedağ Mahalleleri, G23b.22d-22c nazım, G23b.22d.3a, G23b.22c.1c uygulama imar planı paftaları, 1615 ada 1 nolu parsel ile 2667 ada 53 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

468

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırları içerisinden geçen Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası DGLH Projesi’nin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 142 sayılı meclis kararına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

469

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G24a4 ve G24a.17d nazım imar planı paftaları, 715 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

470

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b3 ve G22b.24b nazım imar planı paftası, 800 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

471

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b-14a,14c, ve 14d nazım,imar planı paftaları, GK-24 nolu planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

472

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b24a nazım,imar planı paftası, 2453 ada 32 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

473

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Kuzeyine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.02.2017 tarih, 95 sayılı kararıyla onaylanan Gebze Otoyol Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yasal Askı Süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

474

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.1c uygulama imar planı paftası, 223 ada 80, 81 ve 82 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

475

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.07.b nazım, G23c.07.b.1ba uygulama imar planı paftası, 818 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

476

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yalı Mahallesi, Değirmendere - Kuruçeşme Mevkiinde Barınak ve Kıyı Kullanımları amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

477

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.4.c uygulama imar planı paftası, 3605 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

478

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetali Paşa Mahallesi, G23b.25d nazım G23b.25d.1d ve G23b.25d.2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

479

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.3b, 3a uygulama imar planı paftası, 3329 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

480

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 354 ada 44 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

481

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23b.25a nazım G23b.25a.3a uygulama imar planı paftası, 191 ada 13, 190 ada 5 ve 10 nolu parselin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

482

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b.25a nazım G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 nolu parsel ile 154 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

483

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı genelinde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

484

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d çevre düzeni, G23d2, G23d04c nazım imar planı paftaları, 297 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

485

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu, Çepni ve Sarımeşe Mahalleleri, G24d1, G24d.02a-02d nazım imar planı paftaları, 111 ve 146 nolu adalar ile civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

486

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet, İlimtepe ve Belen Mahalleleri, BOTAŞ Boru Hattının paralelinde yeni bir boru hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

487

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi sınırları dahilinde G23b.21d, G23b.21a, G23b.21b, G23b.22a, G23b.21c, G23b.22d, G23a.25b, G23a.25a, G23a.25c nazım imar planı paftalarında muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

488

Gündem No: 94 - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, mahalli müşterek niteliğindeki katı atıklar ile ilgili hizmetlerin sürdürülebilir kalkınma ve çevre yönetimi ilkesi doğrultusunda ileri teknoloji yöntemler ile bertarafının sağlanması gerekliliği bu kapsamda atık bertaraf tesisinin yapım maliyetinin üçüncü kişilerce karşılanarak inşa edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

489

Gündem No: 95 - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, “Kentsel Atıkların Bertarafının İmtiyaz Usulüyle Gördürülmesi İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi”nin yıllara sari olarak yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

490

Gündem No: 96 - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Derince, Körfez ve Kandıra İlçelerinde oluşan katı atıkların Körfez İlçesi ve Kandıra İlçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonlarından İzmit İlçesindeki Entegre Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine Nakledilmesi “Hizmet Alımı İşi” nin yıllara sari olarak yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

491

Gündem No: 97 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü adında yeni müdürlük kurulması ve Teşkilat Şeması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

492

Gündem No: 98- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz İle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı arasında, İlimizdeki öğrencilere yönelik olarak, mekânsal düzenleme, eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri ile ilgili protokol yapmaya dair teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

10.08.2017

493

Gündem No: 99- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne; ait olan Kandıra ilçesi Çarşı mahallesi, 155 ada dahilinde bulunan 94 sayılı parsel üzerinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası inşasının belediyemiz ile Ortak Proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

10.08.2017

494

Gündem No: 100- Arife günü dahil Kurban Bayramı süresince (31.08.2017/04.09.2017 günleri arasında) belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi ile ilgili sözlü önerge teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 18.08.2017 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım