2017 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2017 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 16.11.2017 Tarihli 1. Birleşim Karar Özetleri

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.11.2017

595

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 6 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Kaymakamlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

596

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait 26 adet taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

597

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez Meyve ve Sebze Hal Tesislerinde boş bulunan 28 nolu işyerinin 31/12/2023 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

598

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 81 Ada/123 Parsel üzerinde bulunan Gölcük Belediye Hizmet Binası içerisindeki 3-4-5-7-8-9 nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

599

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Eski Eşme Mahallesi, 104 ada 159 parsel numaralı tescil harici alanda bulunan Belediyemize ait 2 adet yapı ile kantar alanının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

600

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2018 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

601

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

602

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığına 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu’nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesi gereğince ek ödenek yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

603

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 10842 sayılı parselde ilçe sakinlerinin istifade edeceği Kapalı Spor Salonu yapım işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

604

Gündem No: 10- Hukuk Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

605

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe + Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Bilge Şehir Kocaeli projesi kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunabilmesi amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

606

Gündem No: 12- Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesinde bulunan Ayhan Bermek Caddesi isminin “1045 Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.11.2017

607

Gündem No: 13- Kandıra İlçesi, Nasuhlar Mahallesinde bulunan Budala Mevkii Küme Evleri isminin, “Yeni Vadi Mevkii Küme Evleri” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı:70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

16.11.2017

608

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.1c, 1d, 4a imar planı paftaları, 164 ada 1-2-3-11 ve 12 nolu parseller, 165 ada 1-4-5-11-12-13 ve 14 nolu parseller, 174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 175 ada 1-2-5 nolu parseller, 183 ada 1-2-12 nolu parseller, 185 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 186 ada 1-13-14-15-16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

609

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.03.c-04.d nazım imar plan paftası, 56,59, 60, 612, 1501, 2347 ve 3770 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

610

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d. nazım, G23.c.04.d.2.d uygulama imar planı paftası, 236 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

611

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe, B-10 Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

612

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09.b.2.a uygulama imar planı paftası, 269 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

613

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c05c nazım imar planı paftası, 5605 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

614

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09d.2c uygulama imar planı paftaları, 1787 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

615

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse, Özgürlük, İnönü, Emek, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

616

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 751 ada 1 parsel ile 738 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

617

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22.b.13.c-13.d-18.b nazım, G22.b.13.c.2.d, G22.b.13.d.3.b ve G22.b.18.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 778 adanın kuzeyindeki, 567 adanın kuzeyindeki, 744 adanın batısındaki tescil harici alanlar ile 749 ada 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

618

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

619

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

620

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

621

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a-3b-3d uygulama imar planı paftası, "Eynerce Kavşağı Kuzey Yan Yol Bağlantı Düzenleme Kesin Projesi" nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

622

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.21c nazım, G23a.21c.2b-2c uygulama imar planı paftası, Liman Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

623

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a4 ve G23a.16c-17d nazım imar planı paftaları, 861, 863, 841, 866 ve 722nolu parsellerde hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

624

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi,G23.a.22.a. nazım, G23.a.22.a.4.a uygulama imar planı paftası, 4586, 4587 nolu parsellerin doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

625

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhan Gazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve Turgut Özal Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

626

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17a nazım, G23a.17a.3c uygulama imar planı paftası, 393 ada 30 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

627

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Fatih Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 17 ada 42, 91, 92, 105 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

628

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları, Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

629

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.b. nazım, G22.b.24.b.4.a-2.d uygulama imar planı paftaları, 1083 ada 7 ve 8 nolu parsel ile 801 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

630

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, sınırları içersindeki "TEM Şekerpınar gişeleri ile TEM Gebze Doğu Kavşağı arası Kuzey Güney Yanyollar Tek Yön 1. Etap Uygulama Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

631

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a, 4.b, 4.c imar planı paftaları, 4280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

632

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G22.b.05.d nazım, G22.b.05.d.2.c imar planı paftası, 1027 parsel ve etrafındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

633

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715 ada 20 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

634

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18.c.2.d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

635

Gündem No: 42 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.2.d imar planı paftası, 3744 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

636

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze, Darıca, Çayırova Belediyeleri sınırları içerisindeki Gebze - Darıca hafif raylı sistem hattının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

637

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.17.c-18.d nazım, G22.b.17.c.2.c-3.b, G22.b.18.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 4 ada 39 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

638

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 320 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

639

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar planı paftası, 89 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

640

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Örcün, Atatürk ve Topçular Mahalleleri, G23.c.02.d.1.d-01.c.3.b-01.c.3.c uygulama imar planı paftaları, 472 ada 4 nolu parsel, 332 ada 2 nolu parsel ve 332 ve 333 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

641

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a.4a uygulama imar planı paftası, 266 ada 3 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

642

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d.4.b, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 656 ada 3 ve 4 nolu parseller, 657 ada 3 ve 4 nolu parseller, 658 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller, 666 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 667 ada 7, 8, 9, 10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

643

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım, G23c.02c.2c uygulama imar planı paftası, 2531, 2539, 2540 ve 2784 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

644

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi G23.c.02.d.1.c uygulama imar paftası, 223 ada 80, 81, ve 82 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

645

Gündem No: 52 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b.25d, G23b.24c nazım, G23b.25d.4a, G23b.24c.3b uygulama imar planı paftaları, 602 ada 3, 15, 19, 21 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

646

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.c nazım, G23b.24.c.2.d-G23b.24.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 5086 ada 1 nolu parsel ve parselin güneyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

647

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23.b.23.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

648

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi sınırları dahilinde, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

649

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3.d uygulama imar paftasında kalan, 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

650

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d4, F24.d.17.c-22.b nazım, F24.d.17.c.4c-4d, F24.d.22.b.1a-1b uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

651

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08.b nazım imar planı paftası, 134 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

652

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 636 ada 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

653

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım imar planı paftası, 526 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

654

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G22b.21c nazım, G22b.21c.2a uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931 ve 3367 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

655

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2017 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Ercan UMUTLU, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ'ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.11.2017

656

Gündem No: 134- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesinde, Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri, Outlet Center önünde yeni yapılan yaya üst geçidine “Dr. Sadık AHMET Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde; oylanarak (5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.)

16.11.2017

657

Gündem No: 159- Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli İli Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ve Erzincan İli Refahiye Belediyesi Başkanlığına Hibe otobüs verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

658

Gündem No: 167- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında ortak hizmet projelerine ilişkin protokol yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

659

Gündem No: 171- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 142 ada 2, 4 ve 5 parsel sayılı, niteliği Bahçe olan taşınmazların tescil işlemleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

660

Gündem No: 174- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş’ ye devir edilen Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 176 ada 16 parsel sayılı taşınmazda ortaya çıkan sorun nedeniyle inşaat yapılamaması ve bundan dolayı protokol hükümlerinin yerine getirilememesinden anılan taşınmazın Belediyemize iade edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

661

Gündem No: 175- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz Körfez İlçesi sınırları dahilinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait Yarımca Mahallesi 1723 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Türk Standartları Enstitüsü adına yapılan tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

662

Gündem No: 177- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 46347 m² yüzölçümlü 1858 ada 13 parselin ifrazı işlemi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.11.2017

663

Gündem No: 178- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, 426 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Portakal Hafız Konağının zemin kat ve 1.katının sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Beş (5) yıl süre ile bedelsiz olarak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Tekif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 30.11.2017 tarihinde ilan olunur.

Medeni YALÇIN İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdür V. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım