2016 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI TEMMUZ AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.07.2016

351

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal-ihdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

352

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gölcük Belediyesi Başkanlığı Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

353

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle, 1108 ada 139 parselde yer alan Olimpik Buz Sporları Salonu binasının Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süresinin 25 yıla çıkarılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

354

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1. kat 26 ve 30 no.lu işyerleri ile 2.kat 39, 40, 42 ve 47 no.lu işyerleri olmak üzere toplam 6 adet kalıcı işyerinin Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süresinin 25 yıla çıkarılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

355

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun Mülkiyeti Muradiye Kültür Vakfına ait olan Başiskele ilçesi, Yeniköy – Sepetlipınar mahallesi, 187 ada, 18 sayılı parsel üzerinde bulunan kaba inşa konumundaki Ana ve İlkokulu seviyesinde eğitim verecek olan binanın, Belediyemiz ile yapılacak ortak proje protokolü kapsamında tamamlanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu + Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Raporu, CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

356

Gündem No: 6- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185, 2187, 3425 ve 3506 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

357

Gündem No: 8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 208 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

358

Gündem No: 9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3b uygulama imar planı paftası, 651 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

359

Gündem No: 10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.1b uygulama imar planı paftası, 405 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

360

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3a uygulama imar planı paftası, 475, 476, 479, 480, 5201 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

361

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a,1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 491620-492448 dikey, 4505877-4507217 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

362

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 204 ada 4 parsel ile 466 ve 5775 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

363

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar plan paftası, 295 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanda Belediyemiz Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

364

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık ve Mehmetağa Mahalleleri, G23c.5b ve 5c nazım imar planı paftası, 859 ada 29 nolu, 917 ada 9,10,11 nolu, 936 ada 1,2,3,4,5,10,11 nolu, 945 ada 1,2,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 1183 nolu parsel ve batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

365

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1b uygulama imar planı paftası, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

366

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

367

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

368

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi sınırları dahilinde 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

369

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a uygulama imar plan paftası, 183 ada 2 nolu parsel, 231 ada 14 nolu parsel ve 232 ada 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

370

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c, 05d nazım, G23c.05c.1d ve G23c.05d.2c uygulama imar plan paftaları, 1175, 1176, 1182, 1183 nolu parseller, 899 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 900 ada 2, 3, 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

371

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.09a nazım imar plan paftası, 3951 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

372

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde Çayırova Kavşağı Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama İşi kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

373

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K.2c uygulama imar planı paftası, 10824 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

374

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

375

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1247 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

376

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.1.b uygulama imar planı paftası, 5140 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda 2 adet trafo yeri için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

377

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d nazım, G23a.17d.4b uygulama imar plan paftası, 636 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

378

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 898 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

379

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım , G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan tescil harici alan ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

380

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 321 ada 34, 38, 83, 91, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 321, 325, 493, 488, 489, 490 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı plan notu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

381

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.20d nazım imar planı paftası, 3514 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

382

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1d uygulama imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

383

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım, G23a.09a.3a uygulama imar plan paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

384

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1c uygulama imar planı paftası, 5662 ada 10 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

385

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım imar plan paftası, 3185 ada 5 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

386

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

387

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2d uygulama imar plan paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

388

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716 ve 4717 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

389

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4716 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

390

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a uygulama imar planı paftası, 4831 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

391

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b,G23a Çdp, G22b3,G23a4 ve G22b25b, G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

392

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında depolama alan sınırının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

393

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi D-100 Karayolu İzmit Kent Geçişi Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

394

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

395

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23c.25c.1b,1c ve G23c.21d.1d uygulama imar planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2403, 2404, 2405 nolu parsellerin tamamı, 2400 ve 2401 nolu parsellerin bir kısmı ile 2433, 2434, 2435, 2397, 2398 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

396

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23b.19c.1a uygulama imar plan paftası, 223 ada 1 nolu parsel ile 469 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

397

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

398

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım, G24a.12a.2a uygulama imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

399

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 1552 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

400

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

401

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2016

402

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23.d4 nazım imar planı paftası, 106 ada 39, 43, 44, 47 ve 116 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

403

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1d, 4b uygulama imar planı paftaları, 101 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

404

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.3d uygulama imar planı paftası, 61 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

405

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 965 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

406

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

407

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Esentepe Mahalleleri, G23b.21c nazım, G23b.21c.1c, 2d uygulama imar planı paftaları, 455 ada 1 ve 2 nolu parseller, 528 ada 1 ve 11 parseller ile 551 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

408

Gündem No: 126- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, “Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetleri” projesi kapsamında kullanılmak üzere kurumlar arası veri paylaşımı, yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması, hedef kitleye yönelik planlanan hizmetlerin sunulması işbirliği içerisinde yürütülmesine dair protokolün imzalanması yetkisi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2016

409

Gündem No: 127- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile 12 İlçe Belediyesi arasında “Evde Bakım Hizmetleri” projesinin veri paylaşımı ve hedef kitleye yönelik planlanan hizmetlerin sunulması işbirliği içerisinde yürütülmesine dair protokolün imzalanması yetkisi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 26/07/2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım