2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.02.2016

72

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi 558 ada 25 parsel sayılı 23.724,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

73

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, İzmit ilçesi, Durhasan Mahallesi, 670 ada 1 parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalı Binası A blok Asma Kat 44 ve 45 no.lu bölümlerin Polis Noktası Hizmet binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

74

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Derince Belediyesi’ne ait Sırrıpaşa Mahallesi 964 ada 3,4,5 ve 19 parsel sayılı taşınmazların belediyemize devri ve mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği (Yenikent) Mahallesi 2010 parsel numaralı taşınmazın Derince Belediyesi’ne devri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

75

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Yarımca Mah. 1021 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1277/1280 hissesinin (2.090,09 m²) İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

76

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, kentsel dönüşüm alanında kalan, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 5140 ada 8 nolu, 7529,80 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 335219/752980 hissenin (3.352,19 m2)’ sinin Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

77

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olup, Kocaeli il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

78

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

79

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı gelir tarifesinde yer alan Haller Şube Müdürlüğü’nün, tarifesinin güncellenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

80

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Gölcük ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1. kat 78 ve 109 no.lu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kurs faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

81

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, Gölcük ilçesi, Örcün Mahallesi, 565 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 1. kat 20-24-25-26 nolu bağımsız bölümlerin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

82

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4c imar planı paftası, 510 ada 5 nolu parsel, 512 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 513 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

83

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

84

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

85

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1749 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

86

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c- d nazım imar planı paftaları, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

87

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

88

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 673 ve 1013 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

89

Gündem No: 18 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.2d uygulama imar planı paftası, 814 ada 1 nolu parsel, 725 nolu parsel, 5114, 5115 nolu parsel ile 5118 nolu parseller arasında yer alan 7.00 m. imar yollarında ve 812 nolu adanın güney doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

90

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3a, 3b, 3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 567 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

91

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.08c nazım, G23.c.08.c.3b uygulama imar planı paftası, 4800 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

92

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22.b.13.c.2c uygulama imar planı paftası, 532 ada 6 nolu parsel ve 531 ada 6 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2015 tarih ve 585 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

93

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

94

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 4984, 4985, 5011, 5012, 5013 ve 10238 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

95

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23b nazım, 29L.1C, 1D uygulama imar planı paftası, 364 ada 1 nolu parsel ile 700 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

96

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar planı paftası, 1054 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

97

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

98

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu ,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

99

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Batı Kavşağı ve Tavşanlı Köprüsü Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama Hizmet İşi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

100

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine Kocaeli Valiliği-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından yasal askı süresi dışında yapılan itiraz ve değerlendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

101

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım imar planı paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

102

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 325 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

103

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar plan paftaları, 5596 ada 1 nolu parsel, 5229 ada 1 nolu parsel, 5226 ada 9-10-11-12-13-14 nolu parseller ile 3712 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

104

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

105

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

106

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 365 ada 2 nolu parsel, 366 ada 1, 2 ve 5 nolu parseller ve 359 ada 5 ve 75 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

107

Gündem No: 36İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

108

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2d, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

109

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.4a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

110

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü ve Yazlık Mahalleri G23.d.03d.3.d-4.c-4-d ve G23.d.04.c.3.a uygulama imar planı paftaları karayolu kenarında yer alan "Ticaret Alanları"nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

111

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1045 ada 122 nolu parsel ile 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

112

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

113

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 892 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 893 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

114

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

115

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23c.19c.3c uygulama imar planı paftası, 2187 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

116

Gündem No: 45 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.d uygulama imar plan paftası, 79 ada 1, 19 ve 20 nolu parseller, 81 ada 3,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

117

Gündem No: 46 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları 637 ada ve 11 ve 14 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

118

Gündem No: 47 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1c, 1d imar planı paftaları, 3892 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.02.2016

119

Gündem No: 48 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.3c imar planı paftası, 356 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

120

Gündem No: 49 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Y.Hereke Mahallesi, G23a.18c nazım, G23a.18c.3d uygulama imar planı paftası, 2440 ve 2441 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

121

Gündem No: 50 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 612 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.02.2016

122

Gündem No: 109 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 LE 664 Plakalı Damperli Kamyon ve 41 10 107 Plakalı Grayder‘in Eskişehir İli Mihalgazi Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 25.02.2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım