2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.01.2016

01

Gündem No: 1- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin günlük ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

02

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük ilçesindeki imar uygulamalarının, Gölcük Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla ilgili olarak gerekli harcamaların ve gerekli protokolün yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 27. maddelerine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

03

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hacı Hızır Mahallesi, 4164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan hissesinin İzmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

04

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1555 ada 1 parsel sayılı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Kapalı Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

05

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 640 ada 201 parsel üzerinde yer alan halk ekmek fabrikasının bulunduğu alanın, Gebze Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

06

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalı (Yenikent) Mahallesi 4750 ada, 1 parselde yer alan iki işyerinin İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

07

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3634 ada 1 nolu parsel üzerindeki Mevlana Kültür Merkezinde bulunan alanın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

08

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No :36 -1 nolu İşyeri ve No:38 -2 nolu işyerinin işletmelerinin Antikkapı A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

09

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, ilimiz sınırlarında belirlenen “Açık Hava Reklam Üniteleri ile Durak Yerleri”nin işletme hakkının müştereken ihale edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

10

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 35 ada 48 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

11

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sekapark alanı içinde Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi Kompleksinin 1. Katında bulunan mutfak ve müştemilatlarının işletilmesinin Antikkapı A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

12

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

13

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet Güneş’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

14

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

15

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güvenlik tedbirleri ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Ali Ahmet Güneş’in çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

16

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Suadiye Kent Meydanı Düzenleme Projesi yapım işinin belediyemizle ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

17

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı 93 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

18

Gündem No: 18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı 595 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

19

Gündem No: 19- Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, 258 Sultaniye- Kartepe/ İzmit toplu taşıma hattı ile 259 Serinlik-Kartepe/İzmit toplu taşıma hattının kiralanması ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

20

Gündem No: 20- Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem ve İzmit Tramvay Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması Mühendislik Hizmetleri Alım İşi hizmetinin ihale edilerek danışmanlık hizmet alım yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

21

Gündem No: 21- Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkilerKomisyonu’nun, Gümüşhane ve Rize İlleri ile kardeş şehir ilişkisinin kurulması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

22

Gündem No: 22- Plan ve Bütçe, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

23

Gündem No: 23- Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili ortak raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

24

Gündem No: 24- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, Yunus Emre Caddesinin başlangıcında yer alan ve ekli haritada işaretlendiği şekilde, Döngel Mevkii 487 nolu adada bulunan Futbol Sahası ve Tesislerine Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın isminin verilerek tesisin “Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 72 kabul oyu sayısı: 72) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

14.01.2016

25

Gündem No: 25- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 669 ada ile 668 ve 670 nolu adaların arasında geçen isimsiz yola Tural Sokak isminin verilmesi oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 72 kabul oyu sayısı: 72) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

14.01.2016

26

Gündem No: 26- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesinde bulunan “Doyran Sokak” isminin “Duyar Sokak” olarak değiştirilmesi oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 72 kabul oyu sayısı: 72) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

14.01.2016

27

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.c2 ve G23c.05b nazım imar planı paftaları, 638 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

28

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a, 10b nazım, G23c.10a.2b, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftaları, 991 ve 1052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

29

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.1c-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

30

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ve güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

31

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

32

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskkele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

33

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskkele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 295 ada 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

34

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18b, 19a nazım, G22b.18b.3b ve G22b.19a.4a uygulama imar planı paftası, 2157 ve 2158 adalar arasından geçen imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

35

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 5566 ada 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

36

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18b nazım imar planı paftaları, 1004 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

37

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 758 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

38

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

39

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

40

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b.18d, G22b.23a, G22b.23b, G22b.23c, G22b.24d nazım imar planı paftaları, 446162-449767 yatay 4518755-4514005 dikey koordinatları arasında yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

41

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada 1, 31, 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

42

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 4654 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

43

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 2156 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

44

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1182 ada 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

45

Gündem No: 46 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3c, 4d uygulama imar plan paftası, 230 ada1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alan, 942 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında ki tescil harici alan ile bu bölgede yer alan imar yolunda yapılacak düzenleme kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

46

Gündem No: 48 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5642 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

47

Gündem No: 49 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

48

Gündem No: 50 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

49

Gündem No: 51 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

50

Gündem No: 52 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK34 nolu sanayi alanında muhtelif parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

51

Gündem No: 53 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

52

Gündem No: 54 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

53

Gündem No: 55 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c2 nazım imar planı paftası, Kocaeli KTVKK'nın 02.09.2015 tarih ve 2176 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 1422 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

54

Gündem No: 56 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planında hazırlanan revizyon ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

55

Gündem No: 57 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

56

Gündem No: 58 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

57

Gündem No: 59 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.23d nazım imar planı paftası, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

58

Gündem No: 60 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c, 19d, 24a nazım, G23b.19c.1a, 1b, 1d, 2c, 4a, G23b.19d.3a, 3b, 3c, 3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

59

Gündem No: 62 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 55 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

60

Gündem No: 63 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.4a, 4b, 4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Ali Ahmet GÜNEŞ ve Hakan KARAKAŞ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

61

Gündem No: 65 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02a nazım imar planı paftası, 489 ada 2 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

62

Gündem No: 66 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım, G24d.01a.2c uygulama imar planı paftası, tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

63

Gündem No: 67 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 921 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 533 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

64

Gündem No: 68 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

65

Gündem No: 69 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ağaçlandırılacak alanların yer aldığı, 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan ÇDP ve nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.01.2016

66

Gündem No: 131 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 2015 - 496 nolu kararı ile işletilmesi Belde A.Ş.’ye devredilen; Dumlupınar Mh. Albay Burak Cd. 62. Sk. Gölcük/KOCAELİ adresinde 35 ada 48 parsel üzerinde bulunan Katlı Otopark işyerinin devri ile ilgili alınan meclis kararının iptali ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

67

Gündem No: 133 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 375 ada 6 parsel sayılı 547,90 m² yüzölçümlü taşınmazın Fatma Pakize TARIN’a ait olan 64/96 hissesinin mevcut yapıyla birlikte ‘Fatma Pakize TARIN’ isminin verilmesi, Kuran kursu yapılması ve (eğitim verilmesi) faaliyete geçirilmesi şartıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e) ve g) maddelerine dayalı, bedelsiz Belediyemiz adına bağış olarak hisse devrinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

68

Gündem No: 135 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçe tertiplerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçe tertiplerine aktarma yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

69

Gündem No: 137 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ nın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi ve 18.maddesinin “p” bendine istinaden, tarihi ve kültürel bakımdan sıcak ilişkiler içinde olduğumuz Sarıkamış ile kardeş şehir olunması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

70

Gündem No: 138 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın , Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin yardım talebi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.01.2016

71

Gündem No: 139 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi Cedid Mahallesi sınırları dahilinde yer alan G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.b-1.c-2.d-2.a uygulama imar paftalarının, 6306 sayılı Kanun çerçevesinde Riskli alana ilişkin sınırın1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,29.01.2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ
Nizam ŞEN Mehmet AYAZ

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım