2016 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

12.05.2016

253

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Bilgi Sistemi çalışmalarında kullanılmakta olan yazılımların güncellenmesi, bakımı ve ek modül alımlarının yıllara sari ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

254

Gündem No: 2 Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen İzmit İlçesi, Sepetçiler Mahallesi sınırlarında bulunan 82.883,92 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Kent Konut’a devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

255

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Erikli Tepe Tabiat Parkı Gelişme Planının ve parkın yapım işinin ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

256

Gündem No:4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

257

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

258

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

259

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediye Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “Tablet Bilgisayar Projesi” ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

260

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi,1781 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tarihi binanın Dilovası Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

261

Gündem No: 9- Hukuk Komisyonu’nun, Birinci Hukuk Müşavirliği’nin, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

12.05.2016

262

Gündem No: 10- İsimlendirme Komisyonu'nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesinde yeni oluşturulan 6 adet isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 77 kabul oyu sayısı: 77) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

12.05.2016

263

Gündem No: 11- İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulan bulvara isim verilmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 77 kabul oyu sayısı: 77) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

12.05.2016

264

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu'nun, Kartepe Uzuntarla Mahallesinde bulunan Sultan Beyazıt Caddesi ile 326. Sokak arasında kalan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 77 kabul oyu sayısı: 77) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

12.05.2016

265

Gündem No: 13- İsimlendirme Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Orhan ve Aydınlık Mahalleleri sınırında yer alan “Tabakhane Caddesi” nin adının “Çakmak Caddesi” olarak değiştirilerek isim verilmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 77 kabul oyu sayısı: 77) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

266

Gündem No: 14- İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu, komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 77 kabul oyu sayısı: 77) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

12.05.2016

267

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

268

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 438 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

269

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 786 ada 9 parsel, 267 ada 5, 6 parsel ve 268 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

270

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım imar planı paftası, 3400 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

271

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım imar planı paftası, 5377 nolu parsel ile batısındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

272

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.2a uygulama imar planı paftası, 76 ada 1 nolu parsel, 77 ada 13 nolu parsel ile 79 ada 4 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

273

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 488 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ile 488 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

274

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3c uygulama imar planı paftası, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

275

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.4a uygulama imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

276

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 13d, 18b nazım imar planı paftaları, 457 adanın batısında, 567 adanın kuzeyinde, 744 adanın bitişiğinde ve 749 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

277

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

278

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22b.23c nazım imar planı paftası, 5195 nolu parsel ile 7145 ve 7146 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

279

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b ve 23a nazım imar planı paftası, 10301, 10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

280

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.17a nazım imar planı paftasında kalan 1684 nolu parseli de kapsayan alan ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

12.05.2016

281

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d-19.d nazım, G22.b.18.c.1.a-1.b, G22.b.18.d.2.b-2.c, G22.b.19.d.3.d uygulama imar plan paftaları, 5226 ada 10-11-12-13-14 nolu parseller, 3712 ada 14 ve 15 nolu parseller, 5229 ada 1 nolu parsel, 3174 ada 1 nolu parsel, 5228-5236-5237 nolu imar adaları ile 5596 ada 1 nolu parsel ve bu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

12.05.2016

282

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

12.05.2016

283

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım, G22b.20c.4c, G22b.20c.3a, G22b.20c.3d uygulama imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

284

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

285

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

286

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi,G23c1, G23c.07b nazım imar planı paftası, 826 ada 2,6 ve 7 nolu parsellerin bir kısmında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

287

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.3a uygulama imar planı paftası, 155 ada 4 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ ’ın çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

288

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

289

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24a.21d nazım imar planı paftası, 124 ada 4 nolu parsel ile 4268 ada 13 ve 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

290

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel ,141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın çekimser oylarına karşınoyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

291

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Güvercinlik Mahallesi, G24a Çevre Düzeni, G24a2 nazım imar planı paftasında 512786,358- 513688.858 düşey, 4527473,689- 4526945.006 yatay koordinatları arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/50.000 öleçkli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

292

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ ’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

293

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.24b, G23b.25a ve G23b.25d nazım imar planı, G23b.24b.3c, G23b.25a.4d ve G23b.25d.1a uygulama imar planı paftalarında, “KBB İzmit İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Dere Islahı Projeleri Hazırlama Hizmet İşi” kapsamında Kuşak Sokak ve devamında hazırlanan yol ve dere ıslahı projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

294

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 223 ada, 26,29,32 nolu parseller, 224 ada, 7,11,19,20,24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanın 3. derece arkeolojij sit alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

295

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23d nazım, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, 48 ada 45 nolu parsel ve 3547 ve 3558 nolu adaların arasında kalan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

296

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K1,K2,K3 ve K4 planlama bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

297

Gündem No:45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 607 sayılı kararı ile onaylanan K1, K2, K3 ve K4 Gelişme Bölgeleri olarak tanımlanan alanlar kapsamında hazırlanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

298

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat Mahallesi, G23d.13c nazım, G23d.13c.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 43 nolu parsel ile 126 ada 21, 22, 23, 24, 25 ve 27 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici alan hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ ’ın çekimser oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

12.05.2016

299

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat Köyü, 120 ada, 29 parselde koruma alan sınırının belirlenmesine ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

300

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07a nazım, G23d.07a.2c, 3b uygulama imar planı paftası, 37 ada 55 nolu parsel, 408 ada102, 147, 148, 159 nolu parseller, 408 ada 159 nolu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 410 ada 4, 5 nolu parseller ve 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

301

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.1b uygulama imar planı paftası, 511 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

302

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 371 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.05.2016

303

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 3887 nolu parsel, 921 nolu parsel ile doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 26.05.2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım