2016 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

17.03.2016

123

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi Başkanlığına ortak proje kapsamında malzeme yardımı yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

124

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerinden, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı Bütçe tertiplerine aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

125

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2016 yılı bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı bütçe tertibinden ve Hizmet alımları bütçe tertibinden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Yurtiçi Sermaye Transferleri bütçe tertibine aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

126

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Sarımeşe Mahallesi 527 ada 1 parsel sayılı, 953.23 m2yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.03.2016

127

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 113, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 154, 155, 156 parsel sayılı taşınmazların şantiye alanı olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

128

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel üzerinde bulunan Katlı Otopark projesinin teras katında bulunan işyerinin düğün salonu ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere, işletilmesinin Antikkapı A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

17.03.2016

129

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 24 adet taşınmazın satışı, trampası ve takas edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.03.2016

130

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1.katta 30 ve 2.kat 47 no.lu işyerlerinin Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü lehine olan tahsisinin kaldırılması ve 1. kat 26 ve 30 no.lu işyerleri ile 2.kat 39, 40, 42 ve 47 no.lu işyerleri olmak üzere toplam 6 adet kalıcı işyerinin ‘Gençlik Merkezi’ olarak kullanılmak üzere; Kocaeli Valiliği-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

131

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Kadro İptal-ihdası ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

132

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Karamürsel İlçe ve Derince İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı park yerlerinin Belde A.Ş.’ye kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğuile kabul edildi.

17.03.2016

133

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı gelir tarifesi düzeltilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

134

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca Cami Mahallesinde, Tuzla Caddesinden sahile ve Aslan Çimento Fabrikasına bağlantıyı sağlayan, aynı zamanda Alibaba ve Hatır Sokakları da birleştirecek şekilde yeni oluşturulan yola “Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi” olarak isimlendirilmesi oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 72 kabul oyu sayısı: 72) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

17.03.2016

135

Gündem No: 13- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okulları Projesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

136

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Hidrolik Platformlu Havai Hat Muayene/ Bakım Aracı ile Malzeme Taşıma ve Çekme Aracı satın alınması, 2016 Mali Yılı Bütçesi T cetveline eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

137

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüsler ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

138

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe + Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesinde SİT alanı ilan edilen alan dahilinde bulunan 2-3 sayılı parsellerdeki 12 adet tescili yapının “Eski Yalı Mah.”Projesi kapsamında restorasyon ve restitüsyon yapım işinin Belediyemizle ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

139

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz 2014/524 sayılı Meclis Kararının tashih edilerek;İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3230 ada 32 parsel sayılı taşınmazda yer alan Mehmet Ali Paşa Sağlık ve Kültür Merkezinin 2. Katında bulunan sınıfların kurs merkezi olarak kullanılmak üzere, İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

140

Gündem No: 18 Hukuk Komisyonu + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

141

Gündem No: 19- Hukuk Komisyonu + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

142

Gündem No: 20- Hukuk Komisyonu+Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’nun, “Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği içerisinde yürütülmesine dair İl Protokolü” kapsamında İlimizdeki entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

143

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.2a,2b, 2c,2d uygulama imar planı paftaları, 492877-493580 yatay, 4507089-4505880 düşey koordinatları arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

144

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.2d, 2c, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 70 ha. alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

145

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Aydınkent, Yuvacık, Yakacık, Fatih ve Paşadağ Mahalleleri içerisinde, G23c.09b-10a-05d-05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

146

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mahallesi, G23c.05a.3b ve G23c.05b.04a uygulama imar planı paftaları, 159 ada 20 nolu parselin doğusunda, Park Alanı kullanımlı tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

147

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi G23.c.05.d nazım, G23c.05.d.1.a uygulama imar planı paftası, 220 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller, 221 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ve 763 ada 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.09.2015 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ret, MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

17.03.2016

148

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

149

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2b uygulama imar planı paftası, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

150

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 5157 ve 5158 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

151

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraza ait 05.01.2016 tarih ve 02 sayılı kararı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

152

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c, 13d nazım, G22b.13c.1d ve G22b.13d.2c uygulama imar planı paftaları, 297, 301, 303, 316 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

153

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

154

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.3c uygulama imar planı paftası, 5054 ada 2 parsel, 5055 ada 7 parsel ve 409 parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

155

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde Bilişim Vadisi Bağlantı Yolu Projesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

156

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

157

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftalarında, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 06.01.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

158

Gündem No: 36 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 1058 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

159

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

160

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, 1227 ada 2, 3, 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

161

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23c.19d nazım imar planı paftası, 321 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

162

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G23c.18c nazım imar planı paftası, 4850 nolu adanın doğusunda kalan, tescil harici alanla ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

163

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22c.19c nazım imar planı paftası, 453 ada 9, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

164

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.3 ve G23b.25c-G24a.21d nazım imar planı paftası dahilinde 765 ada 230 nolu parsel ve muhtelif parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

165

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Hacı Hızır Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 405 ada 43 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

166

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

167

Gündem No: 45 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1a uygulaması imar planı paftası, 348 ada, 122 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

168

Gündem No: 46 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18.c-18.d nazım imar planı paftaları, 155 ada 400 ada ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

169

Gündem No: 47 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mahallesi, G23d.07c nazım imar planı paftası, 143 ada 1 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

170

Gündem No: 48 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24a.21c nazım, G24a.21c.4a uygulama imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parsel ile tescil harci alanda ve Arslanbey Mahallesi, G24d.01d nazım, G24d.01d.3c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

171

Gündem No: 49 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b, G23c.01b.1c ve G23c.01b.1d uygulama imar planı paftaları, Dolfen, Açık Platform ve Denizaltı Boru Hattı Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğuile kabul edildi.

17.03.2016

172

Gündem No: 50 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 414 ada 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

173

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 455 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

174

Gündem No: 111- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile trampa ve taşınmaz devirlerinin yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.03.2016

175

Gündem No: 126- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediye Meclis Toplantılarının görüntülü ve sesli kayıt altına alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.03.2016

176

Gündem No: 128- Gençlik ve Spor hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Olimpik
Buz Sporları Salonu’nun, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na olan 2012/561 sayılı tahsis edilme kararının iptali ve Olimpik Buz Sporları Salonu’nun, Spor Bakanlığı’na devri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,30.03.2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım