2016 YILI HAZİRAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI HAZİRAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.06.2016

307

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz Kandıra Hizmet binasının zemin katında bulunan işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

308

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Salim Dervişoğlu cad. no:18 de bulunan kafeterya ve çay bahçesinin 2012/ 475 sayılı meclis Kararı ile Belde A.Ş’ye olan işletiminin devri ile ilgili Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

309

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 121 parsel ve 123 parsel sayılı taşınmazların İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

310

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Hattı Kiralama ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

311

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüs ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

312

Gündem No: 6- İsimlendirme Komisyonu’nun, İhsaniye Kent Meydanına Şehit İsmi verilmesi ile ilgili raporu; oylanarak 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 70 kabul oyu sayısı: 70) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

16.06.2016

313

Gündem No: 7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23.c.09.b nazım imar plan paftası, 244 ve 245 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

314

Gündem No: 8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 723 ve 5157 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

315

Gündem No: 9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4d uygulama imar planı paftası, 206 ve 3810 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

316

Gündem No: 10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.2, G23c.03c nazım imar planı paftaları, 545 ada 9 nolu parsel ile 544 ada 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

317

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c-10.b nazım, G23c.05.c.4.d-10.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 1287 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

318

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi,G23c.10a ve G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 1337, 1338 ve 5326 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

319

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c uygulama imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

320

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

321

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

322

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım imar planı paftası, 184, 186 ve 187 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

323

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

324

Gündem No: 18 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G23c.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

325

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrıpaşa Mahalleleri, G23b.22a, 22b, 22c, 22d nazım imar planı paftaları, 2971 ada 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parseller, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ve 107, 431, 871,872, 873 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

326

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.2a-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları dahilinde ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

327

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile alanın doğusunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

328

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

329

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.17.c-18.d nazım imar planı paftalarında, Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 632 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

330

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 4411 ve 4412 nolu adalar arasından geçen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

331

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

332

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23c.1, G23c.02d nazım imar planı paftaları, 869, 870, 871, 881, 882, 883, 884, 888, 890, 891, 1927, 4069, 4113, 4211, 4277 ve 4355 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

333

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 86 ada 175 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

334

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Düzağaç Mahallesi, G23c Çevre Düzeni, G23c.1 ve G23c.07a nazım imar planı paftaları, 4249 ve 4251 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

335

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2c uygulama imar planı paftası, 113 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

336

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım, G23c.08a.1c uygulama imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

337

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Y.Ulaşlı Mahallesi, G23d Çevre Düzeni, G23d.2 ve G23d.10a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

338

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

339

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 4069 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

340

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23b.24b, 24c nazım imar planı paftaları, "Akçakoca Toplu Konut Alanı" planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

341

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

342

Gündem No: 36 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 02.03.2016 tarih ve 2443 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

343

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 1779 parsel ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

344

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

345

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

346

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, 504610.203- 505139.558 yatay ve 4511779.190-4510860.071dikey koordinatları arasında kalan alanda Kartepe Kent Mezarlığı projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

347

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25a nazım imar planı paftası dahilinde 166 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

348

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, Gümüşoba Mevkii, G23.a.15.a.3b-3c, G23.a.15.b.4a-4d, G23.a.15.d.2a, G23.a.15.c.1a uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.06.2016

349

Gündem No: 99- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Yeni Doğu Kışla Protokolü kapsamında yapılmış olan protokol, ek protokol ve devir işlemlerindeki değişikliklerle ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile MHP Meclis Grubu Üyelerinin ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.06.2016

350

Gündem No: 102- Ramazan Bayramı günlerinde Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi ilgili önerge teklif , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Önerge geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 27.06.2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Medeni YALÇIN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım