2016 YILI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

22.09.2016

465

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 373 ada 21 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Portakal Hafız Mescidinin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

466

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği Mahallesi, 1975 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Derince Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

467

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Dilovası İlçesindeki sanayi ve evsel abonelere kesintisiz su temin edilebilmesi için mülkiyeti Gebze Belediyesine ait olan Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 1 ada 7 parsel sayılı, üzerinde su deposu bulunan taşınmazın, Belediyemize devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

468

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi Başkanlığı’nın, Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

469

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, İlimiz, Çayırova İlçesi, Çayırova Mahallesi 5549 ada içerisinde Camii ve Kültürel Tesis alanında Belediyemiz ile ortak proje kapsamında Camii ve Kültür Tesisi yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor Plan ve Bütçe Komisyonu İle Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ’ın ret, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

470

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait olan İlimtepe mahallesi,1806 ada dahilinde bulunan 3 sayılı parsel üzerinde Belediyemiz ile ortak proje kapsamında Kültür Merkezi binası yapımının gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

471

Gündem No: 7- Gebze, Mustafapaşa Mahallesindeki 742.Sokak isminin “Şehit Ümit İnan Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 69 kabul oyu sayısı: 69) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

22.09.2016

472

Gündem No: 8- Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesindeki 184. Sokak isminin “Şehit Ufak Baykal “Kanal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 69 kabul oyu sayısı: 69) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

22.09.2016

473

Gündem No: 9- Gölcük İlçesi, Karaköprü Mahallesi, Karacaoğlan Caddesi ile Sedef Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna “Köprü Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 69 kabul oyu sayısı: 69) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir

22.09.2016

474

Gündem No: 10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.4d uygulama imar planı paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 267 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret, Ali Ahmet Güneş’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

475

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1b ve G22b.13c.1c uygulama imar planı paftaları, 4526754-4526069 yatay, 448196-447821 düşey koordinatları arasında yer alan Özgürlük Caddesi'ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

476

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 5593 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

477

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.19d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

478

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’IN ret, Ali Ahmet Güneş’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

479

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b nazım, 30K.4d uygulama imar planı paftası, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306 ve 10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’IN ret,Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

480

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30K4B-4C uygulama imar planı paftaları, 2177 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

481

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir ve Yeni Mahalleleri, G22b.23c nazım, 28L.1d ve 29K.3b uygulama imar planı paftaları, 229 ada 11 nolu parsel, 230 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 5195, 7045, 7046 nolu parseller ile 229 ve 230 adalar arasında yer alan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

482

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

483

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrı Paşa Mahalleleri, G23.b.22c, 22d nazım, G23.b.22c.1d, ve G23b.22d.2a, 2b, 2c uygulama imar plan paftaları, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 2971 ada 1, 13 ila 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ile 107, 431, 871, 872 ve 873 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Ali Ahmet Güneş’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

484

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22a nazım, G23b.22a.3d uygulama imar planı paftası, 4745 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret ve Ali Ahmet Güneş’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

485

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde teklif edilen liman ve iskele amaçlı dolgu imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

486

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a.4, G23a.16c ve G23a.17d nazım imar planı paftaları, 632 ada 11 ve 12 nolu parseller ile 642 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

487

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 18 nolu parsel, 3192 ada, 20 nolu parsel, 3210 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

488

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli ve Akviran Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

489

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a nazım, G22b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 4533 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

490

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.20d, 24b, 25a nazım, G22b.20d.3d, G22b.24b.2a, 2b ve G22b.25a.1a uygulama imar planı paftaları, "Gebze D-100 Karayolu Geçişi Yol ve Sanat Yapıları" projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

491

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24.a.3.a uygulama imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parsel ile kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

492

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22b.2 ve G22b.10a nazım, G22b.10a.3c, G22b.10b.4d uygulama imar planı paftaları, 125 ve 493 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

493

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 925 ada 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

494

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4682 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

495

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

496

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 164 ada 6, 7, 8, 14 nolu parseller, 172 ada 1, 2 nolu parseller, 175 ada 2, 3, 6 nolu parseller ve park alanı, 176 ada 1 nolu parsel, 190 ada 3, 4, 5, 7, 10 nolu parseller ile 191 ada 1 ila 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

497

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23.c.01.c. nazım imar planı paftası, G23.c.01.c.2.d, 3.a uygulama imar planı paftaları, 573 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

498

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa ve Çiftlik Mahalleleri, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.c-2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 486000-487000 yatay ve 4508200-4508900 dikey koordinatları arasında Gölcük-1 Kavşağı kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

499

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 374 ada 9 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

500

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle, G23.c.1, G23.c.02d nazım imar planı paftaları, 3991 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

501

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi ve Başiskele İlçeleri, İzmit ve Başiskele Belediyeleri sınırları dahilinde, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi olarak anılan imar yolunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile kabul edilen1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

502

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 126 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

503

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım G23b.25a.3b, 3c uygulama imar planı paftaları, 4069 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

504

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

505

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d.4b uygulama imar planı paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Ali Ahmet GÜNEŞ,Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

506

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2016 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Ali Ahmet GÜNEŞ ve Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

507

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler ve 28 Haziran Mahalleleri, G23.b.24.b-24.c nazım, G23.b.24.b.3.c-3.d, G23.b.24.c.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, Akçakova Toplu Konut Alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

508

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak ve Çarşı Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1a, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftaları, kent merkezi projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

509

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan “1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

510

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23d.08b, 09a nazım, G23d.08b.2c ve G23d.09a.1d uygulama imar planı paftaları, 166 ada 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 167 ada 12, 14 nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

511

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Ali Ahmet GÜNEŞ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

22.09.2016

512

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 750, 751, 753 nolu parseller ve D-100 Karayolu ile Atatürk Caddesi arasındaki imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

22.09.2016

513

Gündem No: 123- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, deniz araçlarının atıklarının toplanması, taşınması ve geri kazanımı/bertarafı işlemleri ile deniz ve çevresinin korunması kapsamında, İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinden katı atıkların toplanmasına ilişkin iş ve işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 30/09/2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım