2016 YILI EKİM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI EKİM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.10.2016

514

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Mahallesi, sınırlarında yer alan Tatlıkuyu Vadisi 2.Etap rekreasyon alanı kapsamında yapılacak dolgu çalışmasında işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

515

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası için ilgili Makam tarafından kesin izin verilen Kullar-Paşadağ mevkiinde bulunan 59.082,00 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

516

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4939 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 149/2400 oranındaki hissenin eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

517

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 7 parsel sayılı imar planlarında dini tesis alanında kalan taşınmazın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

518

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; 13 adet taşınmazın ve 5 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak Kartepe Belediyesine devir edilmesi ve mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi 638 parsel ve 5023 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak takas işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

519

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Alikahya Cumhuriyet Mh. Albay Karaosmanoğlu Cd. Yıldız Konutları Lyra B4 Blok No:11/B1 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan, 2.648,00 m² kullanım alanlı taşınmazın, Market faaliyetinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

520

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü Bağlantı Yolları Yapım Projesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

521

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti gayri ayni hak tesisi suretiyle 49 yıl süreyle otopark tesisi olarak Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edilen mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 3210 ada, 8 parsel 3211 ada, 13 parsel ve 3209 ada, 5 parselin İntifa Hakkı Devir İzni ile ilgili raporu, okunarak yapılan inceleme neticesinde;

CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

522

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz mevcut bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan incele neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ’ın ret ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

523

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

524

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

525

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

526

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, KOBİS kurumsal ücret tarifesi güncellenmesi ve 2016 yılı Gelir Tarifesine ilave edilmesi ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

527

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce yürütülen “Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşi ” ihalesinin yıllara sari yapılması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

528

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu İle Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi sınırları içerisinde bulunan parkomatlı açık otopark yerlerinin işletme hakkının Belde A.Ş’ye devri ile ilgili Ortak Raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ’ ın ret, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

529

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu İle Ulaşım Komisyonu’nun Hat bedeli tespiti ile ilgili Ortak Raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

530

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası,492400-492500 yatay ve 4506600-4506700 dikey koordinatları ile 492900-493000 yatay ve 4506300-4506500 dikey koordinatları arasında kalan tescil harici alan ve 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

531

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a nazım imar planı paftası, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

532

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

533

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a.1c uygulama imar planı paftasında kalan 125 ada 85 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Hakan KARAKAŞ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

534

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23.c.05.b nazım, G23.c.05.b.4.d uygulama imar plan paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

535

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.1.b, 2.a uygulama imar planı paftaları, 267 ada 5 ve 6, 268 ada 3 ve 786 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

536

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09d.02b uygulama imar planı paftasında kalan 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

537

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

538

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d uygulama imar plan paftaları, 544 ada 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 545 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

539

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barboros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 488 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

540

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

541

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

542

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım, G22b.14a.4c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

543

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

544

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a, 14d nazım imar planı paftaları, 187 ada 5 parselin cephe aldığı yan yol ve Şile Otoyolu Şekerpınar kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

545

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası, 1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

546

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

547

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

548

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c, 4d ve G22b.24c.1b uygulama imar planı paftaları, 1194 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ile Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

549

Gündem No: 36 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

550

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4083 ada 1 nolu parsel ile 4084 ada 3, 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

551

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b,18c.4a uygulama imar planı paftası, 4077 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

552

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b, 24.c nazım imar planı paftası, 1194 ada 34 nolu parselin güneydoğusunda,1159 ve 1177 adaların doğusunda, 1166 adanın güneyinde bulunan tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

553

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar plan paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

554

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.06.2016 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

555

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 4987 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

556

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c Nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 159 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

557

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

558

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c uygulama imar planı paftası, 514 ada 1 ve 515 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 234 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

559

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

560

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

13.10.2016

561

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

562

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 3428 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

563

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.4a uygulama imar planı paftası, 298 ada 1, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

564

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 652 ada 12 nolu parsel ile tescil harici park ve otopark alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

565

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 3511 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

566

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

567

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b3,G24a4 1/25000 ve G23b20c,G24a16d,G24a21a,G23b25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

568

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a.4 ve G24a.21b nazım, G24a.21.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında yer alan alanda ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

569

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar planı paftası, 4433 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

570

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 1. ve 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile devam eden imalat çalışmaları doğrultusunda revizyonların yapılmasına yönelik hazırlanan 15000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

571

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsel, 140 ada 1 nolu parsel ile 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ, Hakan KARAKAŞ, Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

572

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a-25.d nazım, G23.b.25.a.3.b-3.c, G23.b.25.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, ""İzmit-Kandıra Devlet Yolu TEM-Otogar (K1) Kavşağı Projesi"" kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

573

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

574

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2016 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve HP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.10.2016

575

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.3 ve G23b.24a nazım imar planı paftaları, 968 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

576

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b.23c, 23d nazım, G23.b.23c.1.d, 4.a ve G23.b.23d.3.a, 3.b uygulama imar planı paftası, 4513902-4514510 yatay, 488775-489671 dikey koordinatları arasındaki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

577

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

578

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

579

Gündem No: 66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

580

Gündem No: 67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

581

Gündem No: 68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b nazım imar plan paftası, 442 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

582

Gündem No: 69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.4c uygulama imar planı paftası, 113 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

583

Gündem No: 70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23d.22a, 22b nazım, G23.d.22a.2b ve G23d.22b.1a uygulama imar planı paftaları, 106 ada 39, 43 ,44, 47 nolu parseller ve 116 ada 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

584

Gündem No: 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan değişiklik ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

585

Gündem No: 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

586

Gündem No: 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20c, G23b.16d nazım, G23a.20c.3c ve G23b.16d.4d uygulama imar planı paftaları, 2167 ada 5 nolu parsel ile 3614 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

587

Gündem No: 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2b uygulama imar planı paftası, 1929 ve 1930 adalar ile 1929 ve 1928 nolu adalar ararında kalan imar yollarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

588

Gündem No: 75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Y.Hereke ve Cumhuriyet Mahalleri , Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

589

Gündem No: 76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi ile Gölcük Belediyesi arasında planlanan fiber optik hat geçişine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.10.2016

590

Gündem No: 117- İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde, Kocaeli Üniversitesi Kampüsü B Kapısı Girişi hizasında yapılan üst geçide Şehit Polis Memuru “ Şehit Polis Serdar Gökbayrak” isminin verilmesi ile ilgili teklif; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 74 kabul oyu sayısı: 74) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.10.2016

591

Gündem No: 118- İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde Akademi Hastanesi ile Yahyakaptan güney girişi arasında yeni yapılan üst geçide”Alparslan Türkeş Üst Gecidi” isminin verilmesi ile ilgili teklif; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 74 kabul oyu sayısı: 74) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

13.10.2016

592

Gündem No: 127- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın, Yurtdışı Gezisi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyelesi, Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi..

13.10.2016

593

Gündem No: 128- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın, “Sekapark Otogar Arası Tramvay Hattı İşi” kapsamında TCDD genel Müdürlüğü ile mutakabata Kiralama ve Kamulaştırması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 21/10/2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım