2016 YILI AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 YILI AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.08.2016

410

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliğince Issık-Göl bölgesi içerisinde yer alan Bulan-Sögöttü köyünde cami inşa edilmesinin planlandığı ve konu ile ilgili Belediyemizden destek talebi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

411

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Md. ile 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği 16/A(1). Md. ve “Kocaeli Kent Konseyinin Desteklenmesi Protokolü” ne istinaden, belediyemiz bütçesinden Kocaeli Kent Konseyi’ne yapılacak yerel katkının, UCLG MEWA’nın hesabına katkı payı olarak yatırılabilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

412

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Arızlı Mahallesi 337 ada 1 parsel ve 348 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

413

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali B1 blok zemin katta bulunan 5 nolu işyerinin (büfe) işletmesi Belediye Meclisinin 2013/231 sayılı kararı ile Belde A.Ş. ye devri ile ilgili alınmış olan Meclis Kararının iptali ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

414

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olan Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:95 Seka Kampı Mesire Alanı içinde bulunan 220 m2kullanım alanlı işyerinin Çay Bahçesi ve Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

415

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi 951 parsel sayılı, 637,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

416

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 16 ada, 16 ve 20 parsel sayılı, niteliği arsa olan taşınmazlardan 1081,93 m² yüzölçümlü 16 parselin 2399/2400 oranında hissesi Belediyemize, 1/2400 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına, 726,34 m² yüzölçümlü 20’nolu parselin 70765/72634 oranında hissesi Belediyemize, 1869/72634 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilli olup, parsellerin ifraz, tescil ve taksim işlemleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

417

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Sevindikli Mahallesi, 2810 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Körfez Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

418

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kandıra Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

419

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Gölcük ilçesi, Örcün mahallesi, 565 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 1. kat 20-24-25-26 numaralı bağımsız bölümlerin, Gölcük Kaymakamlığına 2016/81 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

420

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada 1 parsel sayılı, taşınmaz üzerinde bulunan 1.katlı binanın müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğü’ne tahsis ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

421

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Namazgah rekreasyon alanına Kandıra Belediyesi ile yapılacak ortak proje kapsamında, Namazgah Mesire Alanı uygulama projelerinin ve Kandıra İlçesi sahillerinde bulunan Mesire alanlarının çevre düzenlemelerinin Kandıra Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

422

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti İlim Yayma Cemiyetine ait olan İzmit ilçesi, Körfez mahallesi, 619 ada dahilinde bulunan 157 sayılı parsel üzerinde yapımı planlanan Yurt Binasına, Belediyemizin ortak proje kapsamında proje desteği vermesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

423

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli ili; Kandıra İlçesi, Kurtyeri Mahallesi, 147/3 Parselin 2827 m2 alanında Belediyemizce yapılması planlanan Futbol ve Sahası ve Soyunma-Duş Binası alanının düzenlemesinin yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

424

Gündem No: 15- P Plaka Ruhsat Bedeli ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

425

Gündem No: 16- Kartepe Acısu Mahallesinde bulunan ve Kızılay Caddesi ile Şehit Hakan İmamoğlu Caddesini birbirine bağlayan 12.00 metrelik isimsiz imar yoluna “Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.08.2016

426

Gündem No: 17- Kartepe İlçesinin Uzunçiftlik Mahallesindeki isimsiz sokağa Beril Sokak isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.08.2016

427

Gündem No: 18- İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesinde bulunan ve 4964 ada, 6 nolu parselin kuzeyindeki isimsiz imar yoluna “Kanal Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.08.2016

428

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

429

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 373 ada1 nolu parsel ve 376 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 210 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

430

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 145 sayılı meclis kararı ile onaylanan B-12 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

431

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 1587 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

432

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18a, 18b nazım imar planı paftaları, 1420 ada 1 nolu parsel, 788, 789, 790 nolu adaların bir kısmı, 1037 ada 1 nolu parsel, 1420, 1421, 1422, 1441 nolu adaların bir kısmı ile 5331, 5332, 5334 nolu adaların bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

433

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova, Darıca, Gebze Belediyeleri, 4,518575-4,527378 yatay, 445684-451793 düşey koordinatları arasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

434

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, 486126-487010 yatay ve 4513086-4513955 dikey koordinatları arasında kalan alanda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantısını sağlayacak kavşak projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

435

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 98 sayılı meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

436

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde, G23a.17c nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

437

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 148 ada 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

438

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22.b.20.c-G23.a.16.d nazım imar plan paftaları, 574, 575, 1436, 1437, 1438, 1446, 1448, 1449, 1480, 2643, 2757, 2775, 2776, 2777, 2781 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

439

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

440

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2436 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 2435 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

441

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

442

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parsel ile 1249 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

443

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4a uygulama imar planı paftası, 1227 ada 2, 3, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

444

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 231 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

445

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası, 96 ada 45 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

446

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.02.c.4.a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2055, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

447

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Arızlı Mevkii, G23b3, G23b.19c-19d-24a nazım imar planı paftalarında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

448

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahallesi, G23b.25a ve G23b.25b nazım imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adaların arasında kalan tescil harici alanlar ile 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.08.2016

449

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 4833 ada, 1 nolu parselde yer alan NATO akaryakıt boru hattının deplase edilmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

450

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 12.04.2016 tarih 2487 sayılı kararı ile 1362 ve 1363 nolu parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

451

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

452

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım planı paftası, 410 ada 21 nolu parsel ile 428 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

453

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık ve Karapınar Mahalleleri, G23d.08a nazım, G23d.08a.4c uygulama imar planı paftası, 30 ada 14 nolu parsel ile 101 ada 26 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

454

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunbey, G24a21d 24a nazım imar planı paftasında yer alan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

455

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.04a nazım, G24d.04a.4b uygulama imar planı paftası, 153 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

456

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

457

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 221 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 128 ada 23,24 parseller ile 127 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

458

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

459

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım,G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 730 ada 34 ve 35 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 614 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

460

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile onaylanan Belediyemiz sınırları içerisindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ait 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

461

Gündem No: 98- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Teşkilat Şeması, Müdürlük Kurulması ve Kaldırılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.08.2016

462

Gündem No: 102- İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesinde yer alan “Perşembe Pazar Alanı” isminin, “15 Temmuz Milli İrade Meydanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili önerge teklif, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.08.2016

463

Gündem No: 103- Başiskele İlçesi Yaylacık Mahallesindeki Karamürsel Caddesi ile Yaylacık Caddesi arasında bulunan “Erkul Sokağın” isminin “Mert İNAN” olarak değiştirilmesi ile ilgili önerge teklif, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edilmiştir.

11.08.2016

464

Gündem No: 104- Başiskele İlçesi Doğantepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Spor tesisine “Şehit Ömer HALİSDEMİR” isminin verilmesi ile ilgili önerge teklif, 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 65 kabul oyu sayısı: 65) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 22/08/2016 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım