2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

12.02.2015

63

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kartepe Derbent Bağlantı Yolu Projesinin” Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

64

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal İhdas cetvelleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

65

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

66

Gündem No: 4- o Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tarımsal Sulama Kanallarının yapımı ve tamiri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

67

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Gölcük İlçesi, Örcün Ş. Köyü. 604 ada, 3 parsel nolu 7.258,39 m² yüzölçümlü arsa üzerinde, her biri 30 m2 alanlı 49 adet işyeri nitelikli taşınmazın “Tekstil İmalat Faaliyet Yeri” olarak kullanılmak üzere,müştereken kiraya verilmesi ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

68

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik Mahallesi, 387 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki kalıcı iş merkezi içinde 1. Kat 8 nolu işyerini Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Kartepe Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

69

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 51 parsel sayılı taşınmazda belediyemize ait 1/8 hissenin diğer hissedarlara satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

70

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mahallesi Dolunay Sokakta bulunan işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş ye İşletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

71

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Başiskele İlçesi, Yuvacık 337 ada 1 Parsel 1. Kat 44 numaralı işyeri ve 2. Kat 53 numaralı işyerinin Belediyemiz ve Kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

72

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015 yılı Gelir Tarifesinde yapılan hata ve eksiklerin giderilmesi ile ilgili raporu,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

73

Gündem No: 11- İsimlendirme Komisyonu’nun, Körfez İlçesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahallesinde yapılan şuyulandırma neticesinde oluşan 45 adet sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

74

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu’nun, Sepetlipınar Mahallesinde 3421, 3843, 3845 ve 3847 nolu parsellerin batısından geçen 20 metrelik isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu,

, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

75

Gündem No: 13- İsimlendirme Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesinde bulunan Kara Harman Sokak olarak isim verilen sokağın “Koca Harman Sokak”, Alıcı Sokak olarak isimlendirilen Sokağın da “Avcı Sokak” olarak değiştirilerek isim verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

76

Gündem No: 14 İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Suadiye ve Ataevler Mahallesinde yapılan şuyulandırma neticesinde oluşan 13 adet sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

77

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1-c2, G23c03d-03c-04d-04c nazım imar planı paftalarında kıyı kenar çizgisinde yapılan değişikliğe ait 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

78

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.d uygulama imar paftası, 874 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

79

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.b nazım imar paftası, 332 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

80

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.d.1b-1c-4a-4d uygulama imar planı paftaları, 3844 ve 3845 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 125000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

81

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c, 03.d nazım, G23.c.03.c.4.d ve G23.c.03.d.3.c uygulama imar planı paftaları, 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın ret, Meclis Grubu Üyeleri ;Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

82

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, Sepetlipınar Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.1a-1b-1c-1d-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 3421 nolu parsel ile yakın civarını kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

83

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d uygulama imar planı paftası, 112 ada 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri; Hakan KARAKAŞ, Vahit ERYILMAZ’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’ in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

84

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b-19.a nazım, G22.b.18.b.2.b-2.c, G22.b.19.a.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 2074 ada 1 nolu parsel, 2073 ada 1 nolu parsel ve 841 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğuile kabul edildi

12.02.2015

85

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30 K-III.c uygulama imar plan paftası, 1393 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

86

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.c, 1d uygulama imar planı paftaları, 1909 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

87

Gündem No: 26 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22c, G23.b.23a, G23.b.23d nazım, G23.b.23d.1a uygulama imar planı paftaları 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ‘ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

88

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G23.b.22.a..4.a uygulama imar planı paftası, x:4516396.188-y:483364.439, x:4516395.225-y:483372.126, x:4516387.718-y:483371.465 ve x:4516388.396-y:483362.768 koordinatları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ‘ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Ali Ahmet GÜNEŞ ile Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

89

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri ile ilgili plan değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

90

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.4, G23.a.21.a ve G22.b.25.b nazım imar planı paftaları, 332 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

91

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.d nazım, G22.b.15.d.4.b uygulama imar planı paftası, 12 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

92

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.c, 20.d nazım imar planı paftası, 382, 1443 ve 1444 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

93

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3 1/25000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

94

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin 1.2.1 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

95

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahalleleri kapsayan uygulama imar planı revizyonuna ait Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih, 735 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

96

Gündem No: 37 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, Karaköprü Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası, 1030 ve 1032 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

97

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-1.b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları, İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

98

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

99

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya- Durhasan Mahallesi, G23.b.25.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, 456 ve 492 adalar ile 125 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Ali Ahmet GÜNEŞ ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

100

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gültepe Nekropolü, 960 ada, 5 nolu parselde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.12.2014 tarih ve 1808 sayılı kararı ile hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

101

Gündem No: 42 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a uygulama imar planı paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Ali Ahmet GÜNEŞ ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

102

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

103

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar paftası, 192, 1049, 2171, 3905, 4412, 4417 adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

104

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1, 2, 3, 4, 31 nolu parseller ile 142 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

105

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.3.b uygulama imar planı paftası, 117 ada 4 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

106

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.4.c, 4.d uygulama imar planı paftaları, 700 nolu parsel ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

107

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ‘ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

12.02.2015

108

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mevkii, G24.d.04.a nazım, G24.d.04.a.1.d uygulama imar planı paftası, 136 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

109

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

110

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Tüpraş ve çevresini kapsayan Özel Güvenlik Sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.02.2015

111

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Dereköy-İlimtepe Bölgesini kapsayan uygulama imar planına ait Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 455 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 23/02/2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Kadriye TURABİ İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım