2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.04.2015

170

Gündem No: 1- Encümen Üye Seçimi, Önerge teklif üzerine yapılan gizli oylama neticesinde; Aykut BOZKURT(74),Yakup KAYA(73), Recep ÖZBAKIR(74), Zeki KURTULUŞ(74), Nihat DEĞER(73) geçerli oya karşı bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

16.04.2015

171

Gündem No: 2- İhtisas komisyonları kurulması ve seçimleri, Önerge teklifler üzerine yapılan açık oylama neticesinde;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na;

 1. Mehmet Zekeriya ÖZAK
 2. Mustafa İLTEKİN
 3. Serap BIÇAK
 4. Serpil YILMAZ
 5. Selattin KABADAYIOĞLU
 6. Murat KILIÇ
 7. Engin TAŞDEMİR,

Plan ve Bütçe Komisyonu’na;

 1. Berna ABİŞ
 2. Cafer Teyyar DEMİRDAŞ
 3. Mehmet BAŞARAN
 4. Adnan BALCI
 5. Bülent KANCA
 6. Hasan Numan TONKA
 7. Serap ÖZMEN,

Çevre ve Sağlık Komisyonu’na;

 1. Hikmet TUNCAY
 2. Fatih MERAL
 3. Hasan AYAZ
 4. Yakup KAYA
 5. Ahmet ATLI
 6. İsmail AYSU
 7. Erhan UYSAL,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na;

 1. Oya TUNCEL
 2. Murat ÖLMEZ
 3. Mustafa ÖZTÜRK
 4. Mevlüt DEMİR
 5. Fikriye ÇELİK
 6. Enver AYDEMİR
 7. Zafer ŞİMŞEK

Ulaşım Komisyonu’na;

 1. Faik Recai BAYRAKTAR
 2. Metin SÖYLEMEZ
 3. Sedat KUL
 4. Hikmet ÇELEBİ
 5. Murat TUNÇ
 6. Ayşe MAMAT
 7. Orhan TANIŞ,

Hukuk Komisyonu’na;

 1. Emine ZEYBEK
 2. Mehmet Ali KARAASLAN
 3. Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA
 4. İrfan KURT
 5. Ufuk EKİNCİ
 6. Hikmet ÇELEBİ
 7. Erdem TOPÇUOĞLU,

İsimlendirme Komisyonu’na;

 1. Hasan AYAZ
 2. Ergün KAHRAMAN
 3. Zeki KURTULUŞ
 4. Raif YILDIZ
 5. Fulya Ebru ÖNDER
 6. Hakan KARAKAŞ
 7. Abdulkadir HONCA,

Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’na;

 1. Orhan KESKİN
 2. Ahmet PEHLİVAN
 3. Özlem EKŞİ ŞAHİNKAYA
 4. Enver AYDEMİR
 5. Tuba ŞENSOY
 6. Vahit ERYILMAZ
 7. Dilek TAN

Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na;

 1. Ayşe MAMAT
 2. Tuba ŞENSOY
 3. Faruk DENLİ
 4. Fikriye ÇELİK
 5. Habip AŞI
 6. Zafer ARAT
 7. Erdem TOPÇUOĞLU

Bir yıl süre ile belirtilen ihtisas komisyonlarının kurulmasına ve ilgili komisyonlara önerilen meclis üyelerinin seçilmesine karar verilmiştir.

16.04.2015

172

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan binalardan bir tanesinin Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

173

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi Tabakhane Mahallesi 140 ada 4 parsel sayılı taşınmaza okul yapılması şartı ile Belediyemiz adına bağış olarak devrinin alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

174

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi 283 ada 62 parsel 40/320 arsa paylı 5. Kat 16 nolu büro nitelikli kat irtifaklı bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

175

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi Ş.Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 parsel 1. Kat 26 nolu işyeri ve 2. Kat 39,40 ve 42 nolu işyerinin Belediyemiz Kamu Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satınalınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

176

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığına ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

177

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 1722 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 2011/500 sayılı Meclis Kararı ile İSU Genel Müdürlüğü’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

16.04.2015

178

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2180 ada 4 parsel ve 2180 ada 7 parsel sayılı taşınmazların otopark olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

179

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4838 ada 3 parsel sayılı taşınmazın doğu tarafındaki 250,00m2 lık kısmının 2005/1073 sayılı Meclis Kararı ile İzmit Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

180

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Bahçecik(Yeşilkent) Mahallesi 332 ada 1 parselde A ve B blokta bulunan 57 adet kalıcı işyerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kulanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

181

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İhdası, İptal-ihdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

182

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Müdürlük Kurulması, Müdürlük İsim Değişikliği ve Teşkilat Şeması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

183

Gündem No: 14 Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemizin, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’ye olan ortaklığında Belediyemize ait hisseler ile ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

184

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Geçiş Hakkı Yönetmelik ve tarifesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

185

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu + Hukuk Komisyonu’nun, Yakma Tesisi ile ilgili olarak uygulama projeleri ve ihale dokümanının hazırlanması amacı ile Danışmanlık Hizmeti Alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

186

Gündem No: 17- Hukuk Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

187

Gündem No: 18- Hukuk Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

188

Gündem No: 19- Hukuk Komisyonu + İsimlendirme Komisyonu’nun, Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi’nin isim değişikliği ve çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

189

Gündem No: 20- Hukuk Komisyonu’nun, Aykome Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

190

Gündem No: 21- Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Hafriyat kazısı ve yıkım çalışmaları sırasında alınacak önlemler ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

191

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevki, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, Y:492,155.943 X:4,505,306.432 ve Y:493,105.145 X:4,505,529.677 koordinatları arasında yer alan 15.00m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

192

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Şehitekrem Mahallesi sınırları dahilindeki G23c çevre düzeni planı paftası, G23.c2 ve G23c.09.d nazım imar planı paftaları, 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

193

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3.d uygulama imar planı paftası, 185 ada 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50 ve 51 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

194

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 264, 265, 269 nolu imar adaları ve aralarında yer alan dere ve imar yollarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

195

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Behçecik Mevkii, Seymen Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar paftası, 510, 531, 3980, 4540, 4541 ve 5595 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

196

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.b3 G23b.25.d nazım, G23b.25.d.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 6939 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

197

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, Yaylacık ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.3c-4c uygulama imar planı paftaları, 164 ada 24 nolu parsel ile 131 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

198

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.4a uygulama imar planı paftası, 171 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

199

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez, Şehitekrem ve Ovacık Mahalleleri, G23.c.08.b-09.d ve G23.b.25.d nazım, G23.c.08.b.2c, G23.b.09.d.2b, G23.b.25.d.3d uygulama imar planı paftaları, 1398, 3445, 3465 ve 4880 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

200

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.08.b nazım, G23.c.08.b.1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

201

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

202

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, Fatih Mahallesi, G23.c.10.b-10a nazım, G23.c.10.b.1a - G23.c.10.a.2b uygulama imar planı paftaları, 1296 parselden terk edilen tescil dışı alan ile 5377, 967, 968, 969, 978 ve 979 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

203

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.2.-2.d uygulama imar planı paftaları, 4097 adanın doğusunda tescil harici alanda hazırlanan1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

204

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 703 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

205

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım, G22b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 737 ada 1 nolu parsel ve 676 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

206

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 231 ada 1 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

207

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a.21.b nazım, G23a.21.b.3.a-3.b uygulama imar planı paftası, Eynerce Kavşağı Projesi için hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

208

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b-14.c nazım imar planı paftaları, 277, 293, 294, 295, 296 ,359 ve 397 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

209

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Hürriyet ve Köşklüçeşme Mahalleleri, tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

210

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

211

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Duraklı Mahallesi, G23.a.05.d.3.d uygulama imar planı paftası, 1332, 1333, 1335, 2582, 2583, 2584, 1432, 1433, 1434, 1331, 1435, 1322, 1323, 1324 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

212

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.24.a nazım imar paftası, 896 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

213

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a, 24.b nazım imar paftaları, 449 ada 15 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

214

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.20.a nazım, G22.b.20.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1522 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

215

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23.c.01.c nazım imar paftası, 5938 ve 5939 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

216

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G22b.25.c-25.d nazım, G22.b.25.c.1d-G22.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 parsel ile 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

217

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, 28 Haziran ve Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d-24.c nazım, G23.b.25.d.2d-3a, G23.b.24.c.2b uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 adalar arasında yer alan 10.00 m imar yolu ile 3728 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

218

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.c-24.d nazım, G23.b.24.d.2.b ve G23.b.24.c.1.a uygulama imar planı paftası, 348 ada 78 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

219

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01.a-01.b-01.c. nazım, G24d.01.a.3.c, G24d.01.b.4.d ve G24d.01.c.1.a uygulama imar planı paftası, 648 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

220

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii G23.b.25.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

221

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Agah Ateş Mahallesi, G23a.23.a nazım, 31K.4d ve 31J.3c uygulama imar paftaları, 128 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

222

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.4.b uygulama imar planı paftası, 375 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

223

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.3.c-3d uygulama imar paftaları, 1437 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarakyapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

224

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b21.d.2.a uygulama imar paftası 1722 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.04.2015

225

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun , Gebze Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 610 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

226

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 611 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

227

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 612 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

228

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 613 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

229

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz sınırları içerisinde tabiat parkları sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

230

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

231

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Merkez Planlama Bölgesi "Meskun ve Gelişme Kırsal Konut Alanı"na ait sınırların 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 614 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.04.2015

232

Gündem No: 145- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunun 26. maddesinde konu ile ilgili olarak belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 Yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve Mecliste bulunan meclis üyelerinin oybirliği kararı ile yeterli görülerek kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 28.04.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım