2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (1. BİRLEŞİMİ)

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (1. BİRLEŞİMİ)

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.05.2015

233

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi 9257 parsel sayılı 20.155,09m² yüzölçümlü taşınmazın Hayvan Pazarı ve Borsası yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

234

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde ‘Gaziler, Şehit ailelerinden ve engellilerden ilgili tarifenin % 25’ i alınır’ ibaresi eklenerek ;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

235

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının Bütçe Aktarmaları ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

236

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro iptal- ihdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

237

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tramvay hattında kullanılmak üzere alınması düşünülen ve Belediyemiz 2015 Mali yılı Bütçesi T cetveline konulan 10 adet tramvaya 2 adet daha eklemesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

238

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe ilçesi, Sarımeşe- Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan ve iki hisseden oluşan 3099 sayılı parsel üzerinde 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

239

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

240

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Turgut Mahallesi Park Alanı Projesi kapsamında kalan Turgut Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Binali ÇETİN’e ait 4339 ada 7 parsel sayılı taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabuledildi.

14.05.2015

241

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 279 ada, 1 parselde yer alan, Kalıcı İş Merkezi Zemin kat 1/46 arsa paylı 13 no.lu taşınmazın, Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezine olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

242

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyetine hisseli olarak sahip olduğumuz 3230 ada 23’nolu parselin 1/1000 uygulama İmar Planındaki Plan Fonksiyonuna göre, ifraz işleminin yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

243

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yarımca 14,5 Metrelik yol projesi kapsamında kalan Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Zeki KILIÇ’a ait 722 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların trampa edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

244

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Belediyemize ait 2 katlı binanın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

245

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tablet Bilgisayar Projesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

246

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi dahilinde bulunan taşınmaz üzerinde Gölcük, İhsaniye Spor Tesisi ile çevresine Peyzaj düzenlenme işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

247

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy - Karşıyaka Mahallesi, 651 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan 4.869,86 m²’lik 1 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

248

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 155 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 9.463,28 m²’lik 263 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

249

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 5103 ada 10 parsel sayılı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

250

Gündem No: 18- Hukuk Komisyonu’nun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

251

Gündem No: 19- Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2012 tarihli ve 238 sayılı kararı ile kabul edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

252

Gündem No: 20- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2015 yılı “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek” programına “Servetiye Karşı Köyü Taş Camii Restorasyonu ve Kırsal Alan Kültürel Miras ile Turizmi Çeşitlendirme Projesi” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

253

Gündem No: 21- Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 351 ada,1 parsel sayılı 13.810,00 m2 taşınmazın Eğitim merkezi yapılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

254

Gündem No: 22- Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Personeline yönelik olarak Hizmet içi Eğitim ve Eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla Marmara Belediyeler birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

255

Gündem No: 24- Plan ve Bütçe + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlimiz genelinde Mezarlık alanları tesis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

256

Gündem No: 25- Hukuk + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

257

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23.c.04.c-09.b nazım imar paftaları, 540, 541, 547, 548 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

258

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09.a nazım, G23c.09.a.4.b uygulama imar planı paftası, 4863 ve 4864 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

259

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 492877-493580 dikey, 4507089-4505880 yatay koordinatları arasında imar hatlarının düzenlenmesi ve teknik ve sosyal donatı alanlarında yer değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

260

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.02.2015 tarih ve 77 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

261

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.18.a-18.b nazım imar paftası, 408, 768, 769, 784, 785, 786 ve 787 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

262

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

263

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30K.3a uygulama imar planı paftası, 1724 ada 1 nolu parsel ile 1725 ada 1 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00m imar yolu ile Konut adasının doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu , okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

264

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.23.a nazım imar planı paftaları, 1674 ada 1 nolu parsel, 1675 ada 1 nolu parsel ve 1676 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

265

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 3 parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

266

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.c uygulama imar planı paftası, 1483 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

267

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.20.d ve G22.b.19.c nazım, G22.20.d.4.a ve G22.b.19.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 3469 ada ve 3468 adalar arasından geçen 12 m. İmar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

268

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.2015 tarih ve 1892 sayılı kararı ile ilgili koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

269

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 204 ada 22 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

270

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b3 nazım imar planı paftası, 195, 234 ve 306 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

271

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

272

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.15.c ve G22.b.20.b nazım imar planı paftaları, 1443, 1444 ve 382 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 92 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

273

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 11.02.2015 tarih ve 2015/7279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

274

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, İ-6 Kabaoğlu, İ-7 Sarıcalar, İ-8 Üçtepeler bölgelerindeki mülkiyetler arasındaki farklılığın giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

275

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih ve Alikahya Atatürk Mahalleleri, G23.b.21.d-25.c nazım, G23.b.25.c.2.b, G23.b.21.d.1.a-1.b uygulama imar plan paftaları, 456 nolu imar adası ile 125 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

276

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

277

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

278

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararının planlara işlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

279

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

280

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.2d uygulama imar planı paftası, 97 ada 66 parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

281

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu (eski 25 parsel), 4805 ada 1 nolu parsel ile 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

282

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.23.c-24.d nazım, G.23.b.23.c.02.c- G.23.b.24.d.1.a-1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 1049 ada 33, 34, 35, 36 ve 73, 3905 ada 1, 2171 ada 5, 4412 ada 9, 11 ve 4417 ada 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

283

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı, Kerpe , Kültür varlıklarını Koruma Kurulunun 17.03.2015 tarih ve 1925 sayılı kararına yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

284

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan ve Akdurak Mahalleleri, Rekreasyon Alanı ile Park ve Dinlenme Alanının yer değişikliği ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

285

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, 95 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Erhan UYSAL, İbrahim KARSLI, Özcan ÖZER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, Abdulkadir HONCA, Serap ÖZMEN, Şaban SARIGÜLLE Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.05.2015

286

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08.a nazım imar planı paftası, 174 ada 25 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarakyapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

287

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kent Mezarlığı Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

288

Gündem No: 59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d2 ve G24d.08.b nazım imar planı paftaları, 3398 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

289

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

290

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım ve G23a.25b.4c uygulama imar planı paftası, 701 ada 31 numaralı parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

291

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısıdaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

292

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23.a.18.c nazım, G23.a.18.c.3.c uygulama imar paftası, 466 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.05.2015

293

Gündem No: 65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.1.a-1.b-2.d uygulama imar planı paftaları, 490, 491, 492, 496, 502 ve 1069 nolu adalar ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 25.05.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım