2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

12.11.2015

617

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi 2263 ada 1 nolu parseldeki 3.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan Belediyemize ait hissenin Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

618

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde gelen yıkım taleplerinin karşılanabilmesi için, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak “Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makineleri ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet İşi” nin açık ihale yöntemi ile yıllara sari ihale edilerek sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

619

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Yarımca (İlimtepe) Mahallesi 1540 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 21 adet işyerinin satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

620

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesi ne ait Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi 2568 ada 2 nolu parseldeki hissenin bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

621

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında Devir Trampa ve protokol yapılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

622

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal İhdası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

623

Gündem No: 7- Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.2c, 3b uygulama imar planı paftaları, 264, 265 ve 269 nolu imar adaları ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili değişiklik raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

624

Gündem No: 8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2d uygulama imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

625

Gündem No: 9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.1.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 892 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

626

Gündem No: 10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a nazım, G22b.18a.3c uygulama imar planı paftası, 5312 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

627

Gündem No: 11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.2b, G22b.18b.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 768, 769, 784, 785, 786, 787 ve 408 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

628

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

629

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

630

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 1022 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

631

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 783 ada 2 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

632

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde G22.b.17.c-18.d-23.a-22.b nazım imar planı paftalarında, 444390.870-446824.762 yatay, 4521299.844-4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 06.08.2015 tarih ve 179 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

633

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

634

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 514 ada 1 nolu parsel, 515 ada 1 nolu parsel ve 502 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

635

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı paftası, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar plan paftası, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

636

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

637

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK 34 nolu bölgede 1/25000 ve 1/5000 ölçekli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

638

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

639

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 235 ada 6, 12, 13, 14 nolu parseller, 360 ada 1 ve 4 nolu parseller, 525 ada 1 nolu parsel, 524 ada 1 nolu parsel ve 359 ada 13 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

640

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23c.01c nazım imar planı paftası, 360 ada 5 nolu parsel ile 359 ada 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

641

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yassıbağ Mahallesi, G24.a.16.a.4c uygulama imar plan paftası, 158 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

642

Gündem No: 29- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

643

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

644

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24.a.21.b nazım imar planı paftaları dahilinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü talebi üzerine Trafo Merkezi oluşturulması adına hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

645

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.3b uygulama imar planı paftası, 112 ada 33, 78 ve 101 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

12.11.2015

646

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan, Çarşı ve Akdurak Mahalleleri, F24d.18c, 19a, 19d nazım, F24d.18c.2b, 2c, 2d, F24d.19a.3d, F24d.19d.2a uygulama imar planı paftaları,154, 155, 203, 206, 245, 71, 74, 75, 77, 78, 90, 397, 398 ve 399 nolu adaların bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

647

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 61, 62 ve 63 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

648

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

649

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 637 ada 14 nolu parseller ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

650

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d01a nazım, G24d01a1c uygulama imar planı paftaları, 604 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

651

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.3.c uygulama imar planı paftası, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

652

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3a-3b-3c3d uygulama imar planı paftaları dahilinde tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

653

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d, 21c nazım, G23b.21d.2a ve G23b.21c.3b uygulama imar planı paftaları, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ile 1910 ada 7,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

654

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1a uygulama imar planı paftası, 261 ada 4 nolu (eski 1-2-3) parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

655

Gündem No: 111- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince Deniz Mahallesi, 2333 ada 11 parselde yer alan ve Belediyemiz KOMEK Kursları olarak kullanılan bağımsız bölümlerin Derince Belediyesi tarafından tahsis edilecek veya kiralanacak bir alana taşınması kaydıyla, aynı taşınmaz içinde İSU Derince Şubesi’nin kullandığı zemin kat 3, 4, 5 no.lu bağımsız bölümler hariç olmak üzere; zemin kat 1,2,6 no.lu, 1. kat 8,9,10,11,12,13,14 no.lu, 2. kat 15,16,17,18,19,20,21 no.lu bağımsız bölümlerinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Derince Belediyesine 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

12.11.2015

656

Gündem No: 112- İzmit İlçesi, Bekirdere ve Tavşantepe Mahallelerinde yer alan, halk arasında Cephanelik olarak bilinen, içerisinde spor ve sağlık tesisleri bulunan alana “Mehmet Vecdi GÖNÜL Yerleşkesi” isminin verilmesi, 5393 sayılı Kanun’un 81. maddesinde belirtilen üye (Meclis Üye Tamsayısı: 81, Katılım :72, Katılmayan :9) tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak teklif oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,20.11.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım