2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.06.2015

307

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fotokopi cihazları hizmet alımının yıllara sari olarak yapılması ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

308

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 205 ada 13 parsel taşınmaz ve üzerindeki 3 katlı binanın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

309

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi, 5018 ada 12’nolu parselin ifrazı ve ifrazen tescili ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

310

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 3329 ada 2 ve 3’nolu parsel sayılı taşınmazların ‘Arıtma tesisi ve Müştemilatı ile laboratuvar binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

311

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesine ait tarife cetvelinin revize edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

312

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletilmelerinin devri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

313

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait, kamusal ihtiyaçlara cevap vermeyen, atıl vaziyette kalan taşınmazların satılması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğuile kabul edildi.

11.06.2015

314

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 3 ve 4’nolu parsel ile 4382 ada 14 parsel sayılı taşınmazların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

315

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, D-100 karayolu İstanbul istikameti Çayırova İlçesi girişinde Belediyemizce yapımı tamamlanmış olan yaya üst geçidinin yanında yapılacak olan özel tasarım büfenin işletmesinin devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU’nun ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

316

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan 5 nolu yapının Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

317

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Katı atık aktarma istasyonu yeri ihtiyacının karşılanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

318

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenaze Nakil Otobüsü Alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

319

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10.a nazım imar planı paftası, 4625, 4626 nolu parseller ile 4692 nolu parselin kuzeydoğusundaki park tescilli alan ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

320

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

321

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

322

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

323

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine fırın yapıları ile ilgili yapılan ilave ve uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

324

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, 29L.2a uygulama imar planı paftası, 741 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

325

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b4 ve G23.b.23.d nazım imar planı paftası, 2824 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

326

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.23d nazım, G23b.23d.1a uygulama imar planı paftaları, 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU’nun ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

327

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b – 2a uygulama imar planı paftalarında yer alan 9.75 ha.’lık “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde yer alan 5140 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

328

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

329

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

330

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.15.d nazım imar paftası, 1976 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

331

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

332

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G23a.05d nazım, G23a.05d.2a uygulama imar planı paftası, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70 ve 71 nolu parsellerden geçen 7.00m imar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

333

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar plan paftası, 1286 ada 1, 2 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

334

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2d uygulama imar paftaları, 72 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

335

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

336

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.17.c-18.d-23.a-22.b nazım imar planı paftalarında, 444390.870-446824.762 yatay, 4521299.844-4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alana ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

337

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.c-20.d nazım imar planı paftalarında, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

338

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b3,G23a4, G22b20c-25b, G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

339

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

340

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Siretiye Mahallesi, G23c çevre düzeni planı, G23c.1 nazım imar plan paftası, 314 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU’nun ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

341

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

342

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

343

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

344

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yuvam Mevkii, G23b.25b nazım, G23b.25b.3d uygulama imar planı paftası, 499100-499200 yatay, 4516300-4516200 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

345

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, 492775-498158 dikey, 4514137-4515835 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede projelendirilen "Seka Park-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın, ana istasyonlarının ve depolama alanının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

346

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d Çevre Düzeni Planı, F24.d3 ve F24.d.19.d nazım imar plan paftaları, 112 ada 33,78 ve 101 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, İbrahim KARSLI; Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.06.2015

347

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

348

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası 138 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

349

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi,Ereğli planlama bölgesi, 1/50000 ÇDP ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

350

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

351

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

352

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kent Merkezi Bütünü Revizyon Uygulama İmar Planında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

353

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

354

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, (ÖHB) okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.06.2015

355

Gündem No: 101- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Belediyesi Kağıtspor Derneği ile gerçekleştirilmesi planlanan gençlere yönelik yaz kampları ve Eğitim Projesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,23.06.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım