2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

17.12.2015

657

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Gölcük İlçesi Örcün Mahallesi 1325 parsel üzerinde bulunan Kalıcı İş merkezindeki 7 adet işyerinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizce satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

658

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan 5 (beş) adet işyerinin Antikkapı A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

659

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 14/03/2013 tarih ve 126 sayılı Kararı ile Belediyemizle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu arasında yapılan Trampa Protokolünün iptal edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

660

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 17/09/2015 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yeralan 3414 ada 6 parsel 6 nolu 4.542,00 m2 yüzölçümlü prefabrike yapının 800,00 m2 lik bölümünün Kocaeli Valiliği-Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

661

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi, 558 ada 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 842,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın emniyet ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

662

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz iştiraklerinden Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin şirket sermayesinin arttırılması ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

663

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Akse Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2406 sokak adresinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Gebze Otobüs İşletmesi Grajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili değişiklik raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ‘ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

664

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Dumlupınar Caddesindeki Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Körfez Otobüs İşletmesi Garajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ‘ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

665

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Belediyemize ait 197 adet otobüsün, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ‘ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

666

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Karsan marka 5 adet JEST aracının Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

667

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Sahalara kabul edilen Kamu Yatırımları hafriyat Takip Fişleri karşılığı oluşan bertaraf bedellerinin Belediyemiz tarafından karşılanacak şekilde İştirakler ile mahsuplaşılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

668

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu’nun, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, 2158 ada içerisinde bulunan ve yeni oluşturulan 7 metrelik isimsiz imar yoluna “Bennu Sokak” isminin verilmesi, 5393 sayılı Kanun’un 81. maddesinde belirtilen üye (Meclis Üye Tamsayısı: 81, Katılım :72, Katılmayan :9) tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak teklif oybirliği ile kabul edildi

17.12.2015

669

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

670

Gündem No: 14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

671

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gebze Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

672

Gündem No: 16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

673

Gündem No: 17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

674

Gündem No: 18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

675

Gündem No: 19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Başiskele Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

676

Gündem No: 20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

677

Gündem No: 21- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

678

Gündem No: 22- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

679

Gündem No: 23- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

680

Gündem No: 24- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

681

Gündem No: 25- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

682

Gündem No: 26- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

683

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 380 ve 381 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

684

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Ovacık Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve değerlendirmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

685

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

686

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1b uygulama imar planı paftası, 247 ada 1 nolu parsel ile 4807 nolu parsel arasında kalan 7.00 m’lik yolunda kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

687

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 510. sokağın bir kısmını kapsayan ve 25.00m imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

688

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

689

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.14.d.4.c-19a.1.b uygulama imar planı paftaları, 470, 473, 474 ve 475 nolu adalar ve civarında geçen enerji iletim hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

690

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K-4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2235 ada 1 nolu parsel ile 2241 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

691

Gündem No: 35 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

692

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23c nazım, 29L-1c, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 23 nolu parsel ile 543 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

693

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.1d uygulama imar planı paftası, 3184 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

694

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4b uygulama imar planı paftası, 2325 ve 4622 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

695

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Doğal-Arkeolojik-Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

696

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

697

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.4c uygulama imar planı paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

698

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

699

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım imar planı paftası, 1509, 1510, 1795 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

700

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

701

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım, G23a.16d.4b uygulama imar plan paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

702

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3c uygulama imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

703

Gündem No: 47 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

704

Gündem No: 48 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 205, 206, 213, 214, 219, 220, 224, 255, 668, 669, 670, 671, 672 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

705

Gündem No: 49 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2c, 2d uygulama imar planı paftası, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318 ve 3319 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

706

Gündem No: 50 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

707

Gündem No: 51 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Merkez Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

708

Gündem No: 52 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Kavaklı, Piyalepaşa, Topçular ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23c.01c, 02c nazım, G23c.01c.1c, 3c, G23c.02c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 450 ada 12, 13, 14, 15 nolu parseller, 1882 parsel, 391 ada 1 nolu parsel ile 159 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

709

Gündem No: 53 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3c uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 ve 2 parsel ile 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

710

Gündem No: 54 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele İlçeleri sınırları içerisinde, "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

711

Gündem No: 55 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

712

Gündem No: 56 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım imar planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

713

Gündem No: 57 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.3 ve G23b.19c. nazım imar planı paftaları, 223 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

714

Gündem No: 58 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 765 ada 207 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

715

Gündem No: 59 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

716

Gündem No: 60 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

717

Gündem No: 61 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.b.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

718

Gündem No: 62 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 3072 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

719

Gündem No: 63 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

720

Gündem No: 64 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 2519 ada 1, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

721

Gündem No: 65 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları dahilinde, G23b.24b nazım, G23b.24b.3d-4c uygulama imar planı paftaları, 5103 ada 10 nolu parselin mevcut imar planlarında "Ticaret Alanı" kullanımının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin Dairemizce hazırlanan 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

722

Gündem No: 66 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

723

Gündem No: 67 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.07.a nazım imar plan paftası, 37 ada 55 ve 56 nolu parseller, 408 ada 147, 148 ve 159 nolu parseller ile 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit Eryılmaz’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

724

Gündem No: 68 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli-Tepeköy Bölgesi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

725

Gündem No: 69 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

726

Gündem No: 70 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftası, 108 ada 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,31,32,30,29,28,27,26,52,51,62 nolu parseller ile 120 ada 7,8,9,10,11,14,17,18,22 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

727

Gündem No: 72 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi Kerpe Mevkiinde 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

728

Gündem No: 73 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.2c,2d,3a,3b uygulama imar planı paftaları, 115 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

729

Gündem No: 74 İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.4c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

730

Gündem No: 130 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait kentsel dönüşüm alanında kalan İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 5103 ada, 14 ve 15 nolu taşınmazların Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

731

Gündem No: 131 Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizce yürütülen Kocaeli İli genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapım hizmeti işinin yılara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, İbrahim KARSLI, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, Orhan TANIŞ, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.12.2015

732

Gündem No: 132 Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz 2015 Mali yılı Bütçesi T cetveline 40 adet otobüs eklenmesi ve satın alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

733

Gündem No: 134 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Birim kurulması, kaldırılması ve Teşkilat Şeması değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.12.2015

734

Gündem No: 145 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediyesi Başkanlığının ödenek aktarması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 29.12.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım