2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

13.08.2015

421

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan 9.490,00 m2 lik ormanlık alanın, Karamürsel Belediyesi’nin hafriyat döküm sahası ihtiyacının karşılamak üzere Karamürsel Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

422

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi Başkanlığı’nın bütçe ek ödeneği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

423

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz sınırları dahilinde atıl vaziyette bulunan 181 adet taşınmazın satışı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

424

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nurcan YILMAZ’a ait Çayırköy-Deretepe-Gündoğdu Kentsel Gelişim alanında kalan parsellerin trampa edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

425

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ahmet MORGÜL’e ait Tramvay Projesi kapsamında kalan; Kemalpaşa Mahallesi, 257 ada, 13 parsel nolu, 77,00 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın, Belediyemize ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 556 ada, 7 nolu parseldeki bina ile trampası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

426

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve programlanabilir zil sistemlerinin bakım onarım hizmet alımı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

427

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 5044 ada,7 parsel sayılı 5980/119433 arsa paylı B Blok, zemin kat 1 no’lu kat mülkiyetli dükkanın Kurum arşivi olarak kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

428

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yapımı tamamlanan ve devam eden trafoların Sedaş’a devri ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

429

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli genelinde park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliğinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alım işi ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

430

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapım hizmeti alım işi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

431

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Körfez Orman İşletme Şefliği Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarında kalan 30.854,00 m² lik ormanlık alanın işletim hakkının devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

432

Gündem No: 13- Plan Bütçe ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Hereke Mahallesi 466 ada, 1 parsel sayılı 2.303,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

433

Gündem No: 14- Plan Bütçe ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Körfez ilçesi, Yarımca(İlimtepe) Mahallesi, 1540 ada 1 parselde bulunan kalıcı işmerkezindeki işyerlerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

434

Gündem No: 15- Plan ve Bütçe ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

435

Gündem No: 16- Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğüne ait Tarife Güncellemesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

436

Gündem No: 17- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Karadenizliler ve Durhasan Mahallelerinden geçen Çarşıbaşı Caddesinin isminin “Solaklar Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

437

Gündem No: 18- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan 1987. Sokağın isminin yol genişliğinin 15 metre olması nedeniyle Rafet Efendi Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve önerilen “Rafet Efendi Caddesi” isminin yerine “Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Cad.” isminin verilmesi uygun görülerek Rapor oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 73 kabul oyu sayısı: 73) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

13.08.2015

438

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

439

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

440

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii sınırları dahilinde, G23.b3, G23b.25d nazım, G23b.25d.3c ve G23b.25d.3d uygulama imar planı paftaları, 6939 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

441

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.4b uygulama imar planı paftası, 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

442

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23b.09b nazım imar planı paftası, 548 nolu imar adasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

443

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar plan pafta 712 ada 1 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

444

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2b uygulama imar planı paftası, 1759 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

445

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

446

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Yeni Mahallesi, G22b.18d nazım, G22d.18d.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1817 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

447

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, 28L-II.a, 29L-III.d uygulama imar plan paftaları, yağmursuyu ve atık suların bertarafı için 449700-450000 yatay, 4514300-4515000 dikey koordinatları arasında imar yolu açılması kapsamında hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

448

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1570 ada 9 nolu parsel ile 1588 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

449

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K.3d uygulama imar planı paftası,1685 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

450

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23a.17b nazım, G23a.17.b.1c uygulama imar planı paftası, Ortak Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

451

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK34 nolu sanayi alanında muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

452

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.25a nazım, G22b.25a.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5684 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın çokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

453

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1182 ada 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

454

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1184 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

455

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a uygulama imar planı paftası, 1202 ve 1201/5 sokaktaki ada hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

456

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 2814 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

457

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mudarlı ve Kargalı Köyü arası Sığırlık Merasında kalan Kocaeli Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2020 kararı gereği hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

458

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19.c-19.d nazım imar planı paftaları, 4317 ada 1, 3, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ nın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

459

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

460

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a4 ve G23a.16d nazım imar planı paftaları, 1458 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

461

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 4639 ada 5, 6, 7, 8 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

462

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

463

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 adanın genelinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

464

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a.21a nazım, G23a.21a.4d uygulama imar planı paftası, Körfez Belediyesi, G23a.24b nazım, G23a.24b.4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan kıyı tahkimatı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

465

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23d.2 ve G23d.10.a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

466

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.4c uygulama imar planı paftası, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

467

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.c-2b nazım, G.23.c.02.c.2.a-2.b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, yatayda 486562-486944 ve düşeyde 4510051-4509364 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 19,8 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 20.04.2015 tarih ve 2015/7608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

468

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük İlçesi, Saraylı Köyü, Sivritepe Mevkii sınırları içerisinde, G.23.c.07.a-b nazım, G.23.c.07.a.2.c ve G.23.c.07.b.1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 74.415,47 m² lik alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 17/06/2015 tarih ve 5315 sayılı Olur'u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanı sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notu ve plan lejantı değişikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

469

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Erdem TOPÇUOĞLU Abdulkadir HONÇA, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

13.08.2015

470

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, G23b.24b.4c paftası, 5102 ada, 6 nolu parsel ile 5103 ada, 9 nolu parsellerde 3. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden, Tuana Evler, 1. Etap Konut Projesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgede trafo alanı ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

471

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Hatipköy Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.23.d nazım imar planı paftaları, 5049 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

472

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya KSS alanı ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

473

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Eseler Mahallesi, G24.a.22.a nazım, G24.a.22.a.1.c uygulama imar planı paftası, 124 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

474

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 105 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

475

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, Karabaş, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G.23.b.3-G.23.c.2 ve G.23.b.24.c-G.23.c.04.b nazım ve G.23.b.24.c.3.a-3.b-3.c ve G.23.c.04.b.2.b uygulama imar planı paftaları, Y:495.022-X:4.514.112 ve Y:495.532-X:4.512.605 koordinatları arasında yer alan Ömer Türkçakal Bulvarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

476

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Arızlı ve Kabaoğlu, G32b, G23b3 ve G23b19c, G23b19d, G23d4a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

477

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü Kerpe Mevkii 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17.03.2015 tarih ve 1925 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyemiz Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

478

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3b uygulama imar planı paftası, 699 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi..

13.08.2015

479

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.02d nazım, G24d.02d.1b-1c uygulama imar planı paftaları, 103 ada 18, 19, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

480

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d-21c nazım imar planı paftaları, 866 ada 10, 23 parsel, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ve 864 doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

481

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.3d uygulama imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

482

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a uygulama imar planı paftası, 1261 ve 1262 nolu adalar arasında imar yolu düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

13.08.2015

483

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2d uygulama imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısında yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,24.08.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Medeni YALÇIN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım