2013 MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

2013 MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

23.05.2013

299

Gündem No: 01 - Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili raporu, Esame-i tayin usülü ile oylanması suretiyle, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle ve oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

300

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2012 yılı kesin hesabı ile ilgili raporunun, Esame-i tayin usülü ile oylanması suretiyle, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

301

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, ‘Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ kapsamında kullanılmak üzere ilan edilen alanda bulunan taşınmazların Belediyemize devir edilmesi ile ilgili raporu, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

302

Gündem No: 04 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KH 371 plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun hibe olarak Bayburt İli Aydıntepe Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

303

Gündem No: 05 - Hukuk Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

304

Gündem No: 06 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04c1d uygulama imar planı paftası, 112 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

305

Gündem No: 07 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03d4b uygulama imar planı paftası, 142 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

306

Gündem No: 08 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a3a-4b uygulama imar planı paftaları, 624 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

307

Gündem No: 09 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04d4a-03c3b uygulama imar planı paftaları, 6073 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

308

Gündem No: 10 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03d1b-1c uygulama imar planı paftaları, 3421 ve 3524 nolu parseller arasındaki yolun düzenlenmesine ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

309

Gündem No: 11 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05b1a-2b uygulama imar planı paftaları, 132 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

310

Gündem No: 12 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d2b uygulama imar planı paftası, 5483 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

311

Gündem No: 13 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a1b uygulama imar planı paftası, 358 ve 853 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

312

Gündem No: 14 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05b4d uygulama imar planı paftası, 1829 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

313

Gündem No: 15 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin, 14.03.2013 tarih ve 140 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

314

Gündem No: 16 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b14d nazım imar planı paftası, 477 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

315

Gündem No: 17 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3c uygulama imar planı paftası, 2879 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

316

Gündem No: 18 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2968 ada, 2 nolu parsel ile 2969 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

317

Gündem No: 19 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 4360 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

318

Gündem No: 20 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4788 ada, 1 nolu parsel, 4789 ada, 1 nolu parsel, 4790 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

23.05.2013

319

Gündem No: 21 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 82 ve 83 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

320

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c4b uygulama imar planı paftası, 587,2575,2576,2577 ve 4769 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, yapılan müzakere neticesinde; Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliğiile karar verildi.

23.05.2013

321

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d4c uygulama imar planı paftası, 183 ada, 8 nolu parsel, 184 ada, 5,6, ve 8 nolu parseller, 185 ada, 3,4 nolu parseller ile 196 ada, 1,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

322

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c021d uygulama imar planı paftası, 82 adanın güneyinde kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporunun, Komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesineoybirliği ile karar verildi.

23.05.2013

323

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c08a2c uygulama imar planı paftası, 318 ada, 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

324

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 4783 ada, 23,24,28,29 (eski 6,7,12,13) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Fikret GÖKMEN Şaban SARIGÜLLE, Fahrettin BÜYÜKOĞLU, Pınar NAAK, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ ve Mehmet Ali KAPLAN’ ın ret oylarına karşın, Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

23.05.2013

325

Gündem No: 28 - İlimiz sınırlarında uygulanmakta olan Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi (KENT KART) İle İstanbul İl sınırlarında uygulanmakta olan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (AKBİL ve İstanbul Kart) birbiri ile entegrasyonu ile ilgili önerge teklifin dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Medeni YALÇIN Bilal KARSLI

Birim Sorumlusu Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkan V.

Gündem No 27: Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka, G.23.c.09.b nazım imar planı paftası, 2870, 2871, 2872 ve 2873 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili önerge teklif, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 23.05.2013 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 13.06.2013 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım