20 MAYIS 2008 2.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

20 MAYIS 2008 2.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU MECLİS TUTANAK ÖZETİ

T.C.

Kocaeli Büyükşehir Belediye

Meclisinin 2. Birleşiminin 1.Oturumu

20/05/2008 Salı Günü Saat 15:00'da yaptığı

Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Abdullah SUNGUR, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Cemalettin BALCI, Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Mehmet OLGUN, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Salim KUKUL, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Cafer ALBAYRAK, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR' ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Yaşar SÖNMEZ, Bekir YILDIRIM, Hilmi SEVİLEN, Ömer HAZER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Metin GÖKÇE, Mehtap YILMAZEL, Zekayi AKKAYA; Ertuğrul EREN, Mustafa YALÇIN ve Halit BIÇAK' ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Abdullah KÖKTÜRK, Ali Haydar BULUT, İbrahim PEHLİVAN, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Erol DEDE, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Erol BAŞOĞLU, Kadir TOPLU, Mehmet ŞENDOĞAN ve Jale ÖZLER' in katılmadıkları anlaşıldı.

13/05/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

13/05/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 288- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 19.N nazım imar planı paftası, G23.25d.01.c-01.d-02.d-03.a-04.b uygulama imar planı paftaları 496 257- 496 907 yatay, 4 514 386 - 4 514 178 düşey koordinatları arasında “Bekirpaşa Turan Güneş Cad. – Demokrasi Cad. Arası Kanal Yolu Düzenleme İkmal İnşaat Yapım İşi” ile ilgili revize edilmiş Demokrasi Kavşağı (Kandıra Kavşağı) projesi kapsamında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 289-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Mehmetalipaşa Mahallesi, 20O nazım imar planı, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, 1517 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 290- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, 20N nazım imar planı paftası, G23b-25d-1a uygulama imar planı paftası, 220 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 04.03.2008 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 291- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 28L nazım imar planı paftası, 28L-Id uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 01.02.2008 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. madde 4. bendinde yer alan “ İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez ” ifadesine aykırı olarak, söz konusu 5 mlik imar yolunun batı kısmının kaldırılmasıyla çıkmaz sokak oluşturacağı belirlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.


KARAR 292- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 30K nazım imar planı paftası, 30K-IIIa uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 13 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 02.10.2007 tarih ve 60 sayılı kararı ile reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden ve Belediyesi meclisince reddedilen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, maddesine göre reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 293- Belediyemiz, Gebze İlçesi, ilk kademe Belediyelerimizden Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, 29K nazım imar planı, 29K-3b uygulama imar planı paftası, 5877 nolu parselde hazırlanan Darıca Belediye Meclis'inin 02.10.2007 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlanan ancak tek bir parselde civarın yapılaşma koşuluna aykırı olarak hazırlanan ve bu haliyle planlamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 294-Belediyemiz, Gölcük ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Değirmendere Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-02d nazım imar planı paftası, G23c-02d-1d uygulama imar planı paftası 444 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 472 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 295- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.c.01.c nazım imar planı pafta, G.23.c.01.c.2.d uygulama imar plan paftası, 225 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN' in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.


KARAR 296- Belediyemiz Karamürsel İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Dereköy Belediyesi sınırları içerisinde, G23.d.07.a nazım, G23.d.07.a.4.a uygulama imar planı paftası 53 nolu parselde hazırlanan ve Dereköy Belediye Meclisi'nin 02.01.2008 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi civarın yapılaşma karakterine uymayan yapılaşma koşulunun civar yapılaşma koşulları doğrultusunda parselin tüm cephe hatlarından 5.00 m yapı yaklaşma mesafesi ile E=0.50 ve Hmax= 6.50m olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 297- Belediyemiz, Karamürsel İlçesi, Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a-07.d nazım imar planı ve G.23.d.07.a.4.c.-3.d uygulama imar planı paftaları 87, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106 ve 111 no'lu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 298- Belediyemiz, Derince İlçesi, İlçe Belediyemiz olan Derince Belediyesi sınırları içerisinde, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.c uygulama imar plan paftası, 1924 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;,

Nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 299- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 34 ada, 6 parsel parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.02.2008 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifinin belediyesine iade edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 300- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 5647 ada,1, 2, 3 ,4, 5 nolu parseller, 5648 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.12.2007 tarih ve 251 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 301- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada, 38 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mahkeme Kararının yerine getirilmesi ayrıca söz konusu parsellerde ki kamulaştırma maliyetinin ortadan kaldırılmasını sağlayan nazım imar planı değişikliği teklifi, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediğinden uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 302- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-24a nazım imar planı paftası, G22b-24a-2c uygulama imar planı paftası, 1933 ada, 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 303- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine devri yapılan Tavşanlı Köyü, 24/1 kadastro pafta, 2239, 2240 ve 2241 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 86 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Kullanım kararı açısından nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı belirlenen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 304- Belediyemiz, Gebze ilçe, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Beylikbağı mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5758 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 07.03.2008 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle Sayılı Yasanın 7-b maddesine göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 305- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçesi Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Hacıhalil Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-1b uygulama imar planı paftası, 176 ada, 40 nolu parselin kuzeyindeki imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. maddesi 4. bendinde yer alan “ İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez” ifadesine aykırı olarak, söz konusu otopark cebinin kaldırılmasıyla çıkmaz sokak oluşturacağı belirlenen, otopark amaçlı kullanılacak alanın kaldırılmasına ve araçların söz konusu alandaki dönüş kabiliyetinin kısıtlanmasına neden olan uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 306- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b1b uygulama imar planı paftası, 5739 ada, 3 nolu parsel ile, 5741 ada, 7 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi, 5741 ada, 7 nolu parselin çekme mesafelerinin, plan genelinde olduğu gibi tüm cephe hatlarından 10 m. olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 307- Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi'ne devri yapılan Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde, 24/1 kadastro pafta, 2043, 2044, 2046 ve 2047 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle, Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN' in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 308- Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-24a, G22b-24b, G22b-19c ve G22b-18a nazım imar planı paftaları, G22b-24a-2a, G22b-24a-3c, G22b-24a-1a, G22b-24a-2d, G22b-24b-2d, G22b-24b-1c, G22b-24b-4a, G22b-24b-1d, G22b-19c-2c ve G22b-18b-4a uygulama imar planı paftaları “yerleşime uygun olmayan alanlar (D)” olarak tanımlanmış alanların bir kısmının “önlemli alan” olarak değiştirilmesini içeren ve Gebze Belediye Meclisinin 07.03.2008 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Söz konusu parsellerin geri kalan kısımlarında da uygulanabilmesi için düzenlenmesi koşulu ile tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 309- Belediyemiz, Gebze İlçesi, İlçe Belediyemiz olan, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b-20d nazım imar planı paftası, G22b-20d-4a uygulama imar planı paftası, 5123 ada, 1 nolu parsel ile 5124 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 187 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı azalmasına yol açmayan uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 310- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı pafta, G22.b.19.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3666 ada 7 ve 13 nolu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 311- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Belediyemiz Meclisinin 12.12.2007 tarih ve 750 sayılı kararı ile onaylanan 28.01.2008 ile 28.02.2008 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar plan değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar plan değişikliklerine Far Servis İşletmeleri Ltd. Şti'nin tarafından yapılan itiraz uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 312- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/50 000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 313- Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50 000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 314- Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporunu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/50000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 315- Kandıra Organize Tarım ve Hayvancılık (OTH) Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


1/50000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kandıra Organize Tarım ve Hayvancılık (OTH) Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 316-Kandıra Taş Sanayi (KTS) Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporunu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kandıra Taş Sanayi (KTS) Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükmü ve Plan Açıklama Raporu uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


80- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.1.a.-1.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

81- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.


82- Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 317-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Karşıyaka Belediyesi sınırları dahilinde, G23c.04c nazım imar planı, G23c.04c.4d uygulama imar planı paftası, 496, 499 ve 284 nolu adalarda hazırlanan ve Karşıyaka Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 318- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Karşıyaka Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c ve G23c-04d nazım imar planı, G23c-04c-04a ve G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları, 471 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan ve Karşıyaka Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışına ve donatı azalmasına neden olmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 319- Belediyemiz, Körfez İlçesi, ilçe belediyemiz olan Körfez Belediyesi, Kalıcı Konutlar Mevkii, G23a20c nazım imar planı paftası, G23a20c3b uygulama imar planı paftası 1531 ada, 1 numaralı parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 01.04.2008 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 320- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b nazım imar planı paftası, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada 5 nolu parsel ile ilgili Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 321- Belediyemiz, Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi ve Esentepe Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 1454 ada 1 ve 2 nolu parseller; G23.b.21.c.2.c uygulama imar planı paftası 598 ada 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller, 609 ada 14 ve 15 nolu parseller ve 598 ada ile 624 ada arasında bulunan park alanı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine aykırılık teşkil etmeyen ve mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesi ve yoğunluk artışına yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 322- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Köseköy Belediyesi sınırları dahilinde, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-4d uygulama imar planı paftası, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışına ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 323- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, 19N nazım imar planı paftası, G23c-05a-1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 11 nolu parselde hazırlanan hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 324- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, 20N nazım imar planı paftası, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası 4076 ada 2, 3, 4, 5, 20 nolu parseller, 4083 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4084 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 325- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Orhan Mahallesi, 20M nazım imar planı, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 3490 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu değişiklik ile alanda bulunan şehitlik alanına ve park alanına hizmet etmesi amacıyla ayrılan ve kamu kullanımına açık olan otopark alanının bir kısmının kaldırılmasını öngören ve bu haliyle donatı eksilmesine yol açan dolayısıyla temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 326- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım imar planı paftaları, mülkiyeti TOKİ ve maliye hazinesine ait 4 516 575 – 4 517 254 – 4 517 664 – 4 517 933 dikey, 488 754 – 489 199 – 489 329 – 489 504 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine uygun olan ancak; 200 kişi/hektardan 350 kişi/hektara çıkartılan yoğunluk artışı nedeni ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plana aykırılık teşkil eden söz konusu 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 327- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.01b nazım imar planı, G24d.01b.4b uygulama imar planı paftası, 305 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 306 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisi'nin 02.04.2008 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne Meclis Üyeleri Salim KUKUL, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali HAYMANALI, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET, Ali SINIRTAŞ, Cevdet ŞAHİN' in muhalif oylarına karşın kabulune oyçokluğu ile karar verildi.


KARAR 328- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Suadiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.01c ve G24d.02d nazım imar planları, G24d.01c.3b, G24d.02d.1c, G24d.02d.1d, G24d.02d.4a ve G24d.02d.4b uygulama imar planı paftaları, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 197, 198, 199, 200, 201, 220, 227, 228, 229, 230, 236, 237 ve 652 nolu parsellerde hazırlanan ve Suadiye Belediye Meclisi'nin 02.04.2008 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, tadilen uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 329-Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilk kademe belediyelerimizden olan Şekerpınar Belediyesi sınırları dahilinde, G22b-13c nazım imar planı paftası, G22b-13c-4a uygulama imar planı paftası, 453 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu parselin kuzeybatısından geçen doğalgaz boru hattı ile ilgili farklılıklar olduğu ve uygun olmadığı belirlenen söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 330-Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerimizden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-3d uygulama imar planı paftası, 635 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30/04/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;


Meri mevzuata ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil eden söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.


97- Kocaelispora destek amacı ile önümüzdeki yapılacak 2009 yerel seçimlerine kadar, olan meclis oturum huzur haklarının Kocaeli Spora bağışlanması ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

98- Gebze-Darıca, Çayırova ve Gültepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


Meclis Üyesi Hasan KIRLI' nın vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda; 99. gündem maddesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ve Yuvam-İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü' nün 2007 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı' nın ayrılarak 2 (iki) ayrı karar alınmasına karar verildi.


KARAR 331-Belediyemiz Meclisinin 13/05/2008 tarih ve 50. gündem maddesi olarak görüşülüp Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


KARAR 332- Belediyemiz Meclisinin 13/05/2008 tarih ve 50. gündem maddesi olarak görüşülüp, YUVAM İzmit Konut Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2007 yılına ait Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/05/2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 20/05/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 10/06/2008 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım