19 Ocak 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

19 Ocak 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu 19/01/2006 Perşembe Günü Saat 14:00`da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Meclis Başkan vekili İlyas ŞEKER başkanlığında azalardan Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Yaşar SÖNMEZ, Abdullah SUNGUR, Fahrettin YILMAZ, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Şükrü KARABALIK, Esener MAÇİL, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Mustafa ERENGÜL, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, Alpaslan SEYMEN, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Sabri ATİLLA, Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL, Musa TAŞDEMİR, Mehmet ZEYNELOĞLU, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR`ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ÖĞREN, Şaban ÖZER, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Yunus PEHLİVAN, Cevdet ŞAHİN, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, İsmail YILDIRIM, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Erol BAŞOĞLU, Ertuğrul EREN, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Cemalettin BALCI, Haluk AKYÜZ, Kadir TOPLU, Savaş ÖZDEMİR, Orhan EMİNOĞLU, Ali Haydar BULUT, olmadıkları anlaşıldı.

Halil Vehbi YENİCE, Mustafa ÖĞREN, Şaban ÖZER, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, İbrahim PEHLİVAN, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Yunus PEHLİVAN, Cevdet ŞAHİN, Adnan KÜÇÜKÖZER, Nihat ABİŞ, İsmail YILDIRIM, Nurettin ALTUN, Osman ÖZÇİÇEK, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Erol BAŞOĞLU, Ertuğrul EREN, Mehmet OLGUN, Ekrem Faruk TAŞÇI, Haluk AKYÜZ, Savaş ÖZDEMİR`in izinli sayılmalarına karar verildi.

KARAR 1-Meclis Gündemine Alınması talep edilen 49 adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi Hasan KIRLI ve Necat ÇAKIR tarafından 19.01.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

49 adet Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2- D-130 Devlet yolunu D-100 Devlet yoluna bağlayan kullar kavşağındaki viyadükün Gölcük Kandıra istikametindeki girişte sürekli oluşan kazaların incelenmesi için Meclis Üyesi Mehmet ELLİBEŞ ve Abdullah KÖKTÜRK tarafından 19.01.2006 tarihinde verilen önergenin gündeme alınması için yapılan müzakere neticesinde:

Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

15/12/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;
15/12/2005 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Müdür ve Üstü Ünvanlı Personeller ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 4- Yurt Dışı inceleme bilgileri ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 5- Yurt Dışı raporu ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 6- Yurt Dışı gezi raporu ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 7- Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yasa gereği Denetim Komisyonunun 3 kişi den oluşturulmasına,komisyon enmrinde çalıştırılacak uzman kişilere günlük bürüt 42 YTL ödenmesine 30 gün süre ile çalıştırılmasına ve Meclis Üyeleri Mustafa ATEŞ,Hasan KIRLI,Ömer GÜRSESin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 20. N.III C pafta 3230 ada 23 nolu parsel üzerindeki Belediye Sağlık ve Kültür Binasının birinci katında bulunan 466,30 m2 lik düğün salonunun tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Saraybahçe Belediyesi ,Kemal Paşa Mahallesi 19 M –II c Pafta,256 ada, 5432 , 41 m2 yüzölçümlü 56 numaralı parselde yer alan Metropol İş Merkezinde ,Belediyemiz mülkiyetinde dükkanların satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Bekirpaşa Belediyesi ,Mehmet Ali Paşa Mahallesi 19O-I b Pafta 1529 ada 2.165, 34 yüzölçümlü 1 numaralı parselde bulunan Yahya Kaptan İş Merkezinde yer alan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 adet dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin değişen maddeleri ile ilgili Hukuk Komisyonun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- Kocaeli Merkez Parklarının Bakım Hizmet İhalesi Ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Yol Süpürme ve Temizlik Hizmetleri ihalesi Ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Tavuk Kümesleri ruhsatlandırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- Topçular Şehit İlhan Kartal isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 36.madde a bendi revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 37.maddesi çıkmalar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1687 ada, 1,2,3,7,12 ve 13 nolu parseller, 1733 ada 14,15,16, nolu parseller, 1734 ada 3 parsel ve 1736 ada 1,2,3,16,17,18 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L-1.a uygulama imar plan paftası, 1950 ada 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- Darıca Belediyesi, Konut ve ticaret alanları ile ilgili uygulama imar planı notuna ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 4b-1c-2d-3a-3b paftalar, Bağdat Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddeleri üzerinde bulunan ticaret alanlarının yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- Çayırova mahallesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G.22.b.19.a.2d uygulama imar planı paftası, 2097 adada nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.3.c uygulama imar planı paftası, 1548 ada, 2 nolu ve 1825 ada, 4 parsellerde , yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24- Çayırova Belediyesi, Akse mahallesi, G.22.b.18.b.3b-19.a.1d uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ve 2053 ada 1 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b18b1c uygulama imar planı paftası, 783 ada, 2,5,6 parsel, 769 ada da hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, sanayi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 16 pafta, 252 nolu parsele ait yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, 830 nolu parselde hazırlanan Akaryakıt Bakım İstasyonuna LPG ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28- Gebze Belediyesi, Balçık köyü, 25 kadastro pafta, 560 ve 561 nolu parseller ile 29 kadastro pafta, 580, 581 ve 606 nolu parsellerde uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-1d nazım imar planı paftaları, G22b13d2d-2c-3a-3b-4a uygulama imar planı paftaları, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 756, 763, 1367, 1368, 1369, 1370, 1464 ve 1785 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-3-a, G23-b-22-d-3-b, G23-b-22-d-3-c G23-b-22-d-3-d uygulama imar planı paftaları 1327 ada, 5,6,7,8,17,18, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4332 ada, 18 parselde yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIId uygulama imar planı paftası, 4267 ada, 4 parselde yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 19L-IIb ve 20L-IIIc uygulama imar planı paftaları, 152 adadaki yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 300 ada, 22 ve 41 parsellerdeki ticaret alanının BHA ya dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mah., 20M-IIIa uygulama imar planı, 109 kadastro Pafta, 965 ada, 114 parsel in batısında 968 ada, 7 parselle sınırlı yol hattının kaydırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mah., 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIa, IIb, IIc, IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 parseldeki Seka llköğretim alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-II c uygulama imar planı paftası, 9 kadastro pafta, 541 ada, 28 parselin yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 38- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4321 ada, 7 parselin yapılaşma şartlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 39- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c-03c-1d uygulama imar planı paftası, 426 ada 3, 4 ve 5 parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40- Kuruçeşme Belediyesi plan notlarının 9. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 41- Bekirpaşa Belediyesi,28 Haziran Mahallesi, 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 3618 ada, 7 parseldeki ilköğretim alanı yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 42- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N-II b uygulama imar planı paftası, 3268, 3263 ve 3262 nolu adaların Bağdat Caddesine cephesi olan parsellerinde yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 43- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi 21O nazım imar planı, 21-O uygulama imar planı, 108 ada, 10, 11, 12, 2 ve 5 parseller ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 44- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3b uygulama imar planı, 794 parselde idari tesis alanı olan kullanımın sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 45- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24d-21d nazım imar planı paftaları, G24d-01a-2a, 2b, G24d-01b-1d uygulama imar planı paftalarında teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 46- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolu altı mevkii, G.23.d.08.a-8.b nazım imar planı paftaları G.23.d.08.a.3.b-2.c ve G.23.d.08.b.d.4.a-b.1.d uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta 37,38,39 nolu parsellerle ilgili ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 47- Karamürsel Belediyesi bütününde yoğunluk artırılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 48- İhsaniye Belediyesi G23.c.03.d nazım imar planı paftası G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftası 1,2,3,4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu 20 ada ve 4,8,9,10,15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu 34 nolu adanın ayrık nizam olan yapılaşma koşulunun Blok- Hmax = 9,50 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 49- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark Ek Yönetmeliği 5.Bölüm-Otopark bedelleri ile ilgili İmar Bayındırlık ve Ulaşım Komisyonunun ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımını Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIa, IIb, IIc, IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro paftası, 211 ada, 2 parseldeki Seka İlköğretim okulu alanında teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta, 1696 parselin ağaçlandırılacak alan olan kullanımın konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü içi, Yeşilova Mahallesi arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 50-Ulaşlı Belediyesi nin park ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 51- Kirazlıyalı Belediyesi park ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Cedit_Anıtpark cadde ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Köy statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli İli Derince İlçesinde kurulu bulunan Koruma Tarım A.Ş.firmasına ait BHC adlı kimyasal madde ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık
Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Uyuşturucu ile mücadele rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Uyuşturucu ile Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Kurulması Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- İzmit Körfez dahilinde yapılan Balık Avcılığı`nın problemlerini araştırma komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İzmit Körfez Dahilinde Yapılan Balık Avcılığı`nın problemlerini araştırma Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi, 29KIIC pafta, 1608 ada 3ve 4 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-1d uygulama imar planı paftaları, 783 ada 2,5 ve 6 nolu parseller, 769 ve 775 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19a3c,3d ve G22b19d2a uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1250 ada, 1,2,3,4,5,22,23 ve 24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 26 pafta, 540 nolu parselde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 804 ve 827 nolu parsellerde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b2d pafta, 1623 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 39 pafta, 788 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, Taşocakları Mevkii, G22b20b, G22b20c, G23a16a, G23a16d nazım imar planı paftaları, 1410, 1418, 1419, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1447, 1451, 1452, 1456, 2462, 2580, 2581 ve 2372 (2523) nolu parsellerde hazırlanan sanayi ve depolama amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, İstasyon mahallesi, 29L3b pafta, 1726 ada 2,3,19 ve 20 nolu parsellerde yapılan ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi Sultanorhan Mahallesi uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, 30m4d pafta, 1895 ada, 8 parsel, 1894 ada, 3 parsel, 1895 ada, 1 parsel, 1896 ada 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediyesi, sınırları içerisinde 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 1763 ve 5064 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Ic, 20N-IId uygulama imar planı paftaları üzerindeki Bahariye caddesi ile dere sokak güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi ne imar yetkisi açısından bağlanan Kefken köyü, Mithatpaşa Mahallesi, 34N-Ic uygulama imar planı üzerindeki 101 ada, 1 nolu parselin Teknik Altyapı alanı olarak planlanması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 26 kadastro pafta, 407 ada, 20 nolu parselin bulunduğu adanın yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit ve Topçular Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 20N-IVb, IVc ve Ic uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılmış olan kentsel dönüşüm projesine yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Belediyemiz sınırları içinde otoparka kapalı alanlarda kapalı otopark alanı yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Arslanbey Belediyesi sınırları dahilindeki toplu konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karşıyaka Belediyesi nazım imar planı sınırları dahilinde, Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü`nce onaylanmış olan jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda yapılan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Topçular mahallesinde Ferah Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Yenişehir Mah.Konak sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Alikahya Belediyesi isimsiz sok.isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tabela Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Belde A.Ş.nin teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Belde A.Ş.nin teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Teşvik İkramiyesi ile ilgili Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yönetmelik ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Güvenlik Şube Müdürlüğü`nün Yönetmeliği ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Servis araçları hizmet yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Toplu Taşım Hatlarının Kiralanması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salon Tarife Cetveli ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının 28/12/2005 tarih ve 727 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Tarifeler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Taşınmaz mal devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yönetmelik ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Estetik Kurul Yönergesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Orman Köyleri ve uygulanacak İmar yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b23b2b pafta, 4966 ada, 1 parsel bitişiğinde bulunan İlköğretim Alanının İSU Tesis Alanına dönüştürülmesi ve Nene hatun ve Bahar Dere Güzergahlarının ve 3422 ada 4 nolu parselin konut olan kullanımının terfi istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada, 16 ve 21 nolu parsellerin konut alanı kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 1867 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi ile Darıca Belediyesi sınırları arasında Darıca Osmangazi Köprüsünün planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediyesi, sınırları içerisinde 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 5187 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 16 kadastro pafta,1281,1285,3409 ve 3410 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, 30L nazım imar planı paftası, 30LIVa uygulama imar planı paftası, 480 ada, 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20N ve 19O nazım imar planı paftalarında spor tesisi alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-1b uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 parseldeki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a naz.imar planı paftası, 175 ada, 54 parselin KDKÇA olan kullanımının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Plan notlarının 35. maddesine ilave edilmesi (park alanlarında otopark yapılabilmesi) ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IIc uygulama imar planı, 1856 ada, 1 parsel uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım mimar planı paftası, 84 ada, 5,8,9,10,11 nolu parsellerin park olan kullanımının kent meydanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğli ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, M.Akif caddesi ve Mahmut paşa caddesi arasında yapılacak olan şuyulandırmaya esas nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftaları, 6693 nolu (eski 6250, 6251, 6252, …6257) parselin konut ve tarım alanı olan kullanımın KDKÇA alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna İadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 52-İzaydaşa Yer tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 53-İzmit`in doğusunda bulunan Akarca-Kurudere Bıçkıdere Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde Hava Kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 54- Kızderbent Belediyesi 29K, 29L ve 30K nazım imar planı paftaları, 30K1A, 30K1B, 30K1D, 30K1C, 30K4A, 30K4B, 30K4D, 30K4C, 30K3D, 29K1B, 29K2A, 29K2B, 29K2C, 29L1D, 29K3B, 29L4A uygulama imar planı paftalarında; hazırlanan revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 55- Değirmendere Belediyesi nazım imar planı bütününe yönelik revizyon imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 56- Köseköy Belediyesi, Köseköy uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 57- Gebze Belediyesi, Balçık köyü, G.22.b.14.a ve b Nazım imar planı paftaları, 578, 752, 775 ve 777 nolu parsellerde yapılan Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19N I b uygulama imar planı paftası, 786 ada, 94 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan-Altıncıoğlu mevkii, 20O nazım imar planı, 20OI c-IVa-IVb uygulama imar planı paftaları, 56-57 kadastro paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 NIIIc- IIIb, 20 OV a uygulama imar planı paftaları 1705, 1706, 1715, 1716, 1722, 1723, 1724 adalarda yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy Mevkii, G23b20c, G23b25b, G24a16d nazım imar planı paftaları, Köy yerleşik alanı ve çevresi nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b4c-3d uygulama imar planı paftaları, Kültür Tesisi Alanında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a22b 4b uygulama imar planı paftası, 135 ada 169 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Köyü, Çal Mevkii, G24a07c1a-1d- 2b-3c ve 4d uygulama imar planı paftalarında cezaevi uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi, ÇarŞı Mahallesi, Akhasan gölü mevkiinde 30LIVb 364 ada 3 ve 11 nolu parsellerin Akaryakıt ve bakım İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva, İstanbul, Ahmetali ve Taşocağı caddelerini kapsayan 30LIVa-IVb-Id, 30KIIb-IIc-IIIa ve IIIb uygulama imar planı paftalarında hazırlanan revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, Revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliği teklif ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c03c ve G23c08b nazım imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c nazım imar planı paftası, G23b21c4b uygulama imar planı paftası, 936 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 1687 ada 1 nolu parsellerde yapılan nazım planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.a-b-d-1.a uygulama imar plan paftaları, üzerinde yer alan bazı konut adaları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 58- Yurt Dışı görevlendirilmesi ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Mezarlık isimlendirilmesi ile ilgili Mezarlıklar Müdürlüğünün yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- D-130 Devlet yolunu D-100 Devlet yoluna bağlayan kullar kavşağındaki viyadükün Gölcük Kandıra istikametindeki girişte sürekli oluşan kazaların incelenmesi için Meclis Üyesi Mehmet ELLİBEŞ ve Abdullah KÖKTÜRK tarafından 19.01.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 19/01/2006 tarihli meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 16/02/2006 Perşembe günü saat 14.00`da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım