19 NİSAN 2010 2.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

19 NİSAN 2010 2.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.04.2010 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

232

19.04.2010

İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi Gaspıralı Caddesi 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında yapılan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının227 sayılı ve 08/04/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmek üzere, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

233

19.04.2010

Kent Konseyinde alınan kararlar ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 673 sayılı ve 06/04/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesine iadesi uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

234

19.04.2010

Yunanistan'ın Gümülcine Belediyesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak üzere kurumsal ilişki tesis edilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 133 sayılı ve 12/04/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

6-10 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yunanistan'ın Gümülcine Belediyesiyle görüşmeler yapmak üzere ilgili kişilerin görevlendirilmeleri uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

235

19.04.2010

Derince İlçesi Sopalı Çiftliği (Yenikent) Mahallesinde İmar Planlarında ‘Konut Alanında' bulunan 4739 ada 1 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 782-3347 sayılı ve 06/04/2010 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

İmar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere 2.600.000,00 TL (İki milyon altıyüz bin Türk Lirası) bedelle Belediyemiz adına devir alınması uygun görülmekle, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

*** *** ***

236

19.04.2010

2009 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesi ile 26111 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın2009 Yılı Faaliyet raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım