18 ŞUBAT 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

18 ŞUBAT 2011 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2011 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ

18.02.2011 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

56

18.02.2011

Zabıta ve İtfaiye personelinin Maktu Fazla Çalışma ücretleri ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 1)

57

18.02.2011

Taksi Ruhsat Harçları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 2)

58

18.02.2011

Dilovası Köprülü Kavşak Protokol Onayı ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 3)

59

18.02.2011

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nunRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 4)

60

18.02.2011

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 5)

61

18.02.2011

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 6)

62

18.02.2011

İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi 3413 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan İnterteks fuar alanı binası içindeki 6500,00 m2’ lik kısmın Kızılay afet deposu olarak kullanılmak üzere Türk Kızılay Derneği İzmit Şube Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 7)

63

18.02.2011

Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kent Merkezindeki Cumhuriyet Parkı olarak bilinen alanda yer alan taşınmazların üzerindeki yapıları tadil etmek, içini ve çevresini düzenlemek için Belediyelerine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nunRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 8)

64

18.02.2011

Kavşak, Köprü ve Altgeçit İsimleri ile ilgili Türlü İşler Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 9)

65

18.02.2011

Terminal Taksi durağındaki taksicilerin sorunları ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 10)

66

18.02.2011

Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği mükerrerlikten dolayı 12/03/2010 tarih ve 121 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile değiştirilen cadde-sokak isimlerinin tekrar değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu ileEğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ortak Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 11)

67

18.02.2011

Dilovası Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesinde bulunan Yaman Caddesine merhum Ahmet Pembegüllü’nün isminin verilmesi ayrıca Turgut Özal Mahallesinde bulunan isimsiz yola merhum öğretmen Menekşe Koçak’ın isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonuile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ortak Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 12)

68

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G23b25d, G23c05a-05b nazım imar planı, G23c25d3c-3d, G23c05a2a-2b, G23c05b1a uygulama imar planı paftaları, 6193, 6640, 1447,1448 nolu parsellerde onaylanan 17.09.2010 tarih ve 494 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 13)

69

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d3b uygulama imar planı paftası, 1088, 1089, 1090 ve 1092 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 14)

70

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2010 tarih ve 594 sayılı meclis kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 15)

71

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G23c3 nazım imar planı paftası, 120 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 16)

72

18.02.2011

Başiskele Belediyesi Damlar Mah. G23.c.09.a.1.b pafta 250, 251, 254 ve 255 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 17)

73

18.02.2011

Başiskele Belediyesi Karadenizliler Mah. G23.c.05.a.2.a pafta 5339 ve 5341 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 18)

74

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G.23.c.08.b nazım, G.23.c.08.b.1.b. ve G.23.c.08.b.1.c. uygulama imar plan paftaları, 281, 282, 283, 284, 285, 315, 317, 319, 752, 871 ve 1919 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 19)

75

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G23.c.04.d.4.a, G23c.03.c.4.c ve G23.c.03.d.1a uygulama imar plan paftaları, 399 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 20)

76

18.02.2011

Başiskele Belediyesi, G23.c.04.c.4.c ve G23.c.09.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 514, 524, 525, 526, 531, 532, 533, 547 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 21)

77

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, G.22.b.13.c nazım, G.22.b.13.c.1.c uygulama imar planı paftası, 323 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 22)

78

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.d uygulama imar planı paftası, 5345 ada 27 nolu (eski 12 ) parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 23)

79

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi,G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4b uygulama imar planı paftası, 2034 ada hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 25)

80

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1527 ada, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 26)

81

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4b-4c uygulama imar planı paftaları, 1490 ada, 1 nolu parsel ile kuzeyinde yer alan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 27)

82

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-2d uygulama imar planı paftaları, 829 ada 1, 2 nolu parseller ile 838 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 29)

83

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, G23b18b nazım imar planı, G23b18b4b uygulama imar planı paftası, 1173 ada, 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 30)

84

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-1d uygulama imar plan paftaları, 468 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 31)

85

18.02.2011

Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1a-1b uygulama imar plan paftaları, 255 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 32)

86

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 481 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 33)

87

18.02.2011

Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29L1d uygulama imar planı paftası, 338 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 34)

88

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29K2c uygulama imar planı paftası, 1548 ada, 1 nolu parsel ile 1269 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 35)

89

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIb-1c uygulama imar planı paftası, 1208 ada, 7 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 36)

90

18.02.2011

Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1777 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 37)

91

18.02.2011

Darıca Belediyesi, 28K-2C uygulama imar planı paftası, 6492 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 38)

92

18.02.2011

Darıca Belediyesi, 29L-2D uygulama imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parsel, 477 ada 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 39)

93

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.a nazım, 29.K-2.A uygulama imar plan paftası, 1005, 1008 ve 1009 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 40)

94

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.22.b ve G.22.b.23.a nazım, 30K-4A ve 30K-4D uygulama imar planı paftaları 2310 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 41)

95

18.02.2011

Darıca Belediyesi, 30K-3A uygulama imar planı paftası, 1731 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 42)

96

18.02.2011

Darıca Belediyesi, G.22.b.23.a nazım, 29K-1A ve 29K-1B uygulama imar planı paftaları, 1215 ada 1 nolu parsel ve 956 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 43)

97

18.02.2011

Derince Belediyesi, G.23.b.22.c nazım, G.23.b.22.c.1.a uygulama imar planı paftası, 2896 ada 1 nolu parsel ile G.23.b.22.c.1.d uygulama imar planı paftası, 3200 ada 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 44)

98

18.02.2011

Derince Belediyesi, G.23.b.22.d ve G.23.c.02.a nazım, G.23.b.22.d.4.c ve G.23.c.02.a.1b uygulama imar planı paftaları, 2460 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 2461 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (2011 Şubat Gündem No 45)

99

18.02.2011

Derince Belediyesi, Dumlupınar Mah. G23.b.22.d.3.c pafta, 1332 ada 22 nolu (eski 1, 2, 3, 12, 19) parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 46)

100

18.02.2011

Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d2b-3d uygulama imar planı paftaları, 2930 ada 1 nolu parsel ile 1323 nolu adanın kuzeyinde bulunan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 47)

101

18.02.2011

Derince Belediyesi, G23b22c nazım, G22b233b uygulama imar planı paftası, 2265 ada, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 48)

102

18.02.2011

Dilovası Belediyesi, Muallimköy, G23a21a nazım imar planı, G23a21a3b uygulama imar planı paftası, 219 ada, 1, 2, 3 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 49)

103

18.02.2011

Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 7, 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 50)

104

18.02.2011

Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2a-2b uygulama imar planı paftası, 5597 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 51)

105

18.02.2011

Gebze Belediyesi, Cumaköy G23a1, G23a06d nazım imar planı paftası, 1410 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 52)

106

18.02.2011

Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 722 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık KomisyonuRaporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 53)

107

18.02.2011

Gebze Belediyesi, Otoyol kuzeyi Planlama Bölgesi, GK53 nolu bölgede hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 54)

108

18.02.2011

Gebze Belediyesi, GK 53 planlama bölgesi içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 55)

109

18.02.2011

Gölcük Belediyesi, G23c01c-02d nazım imar planı, G23c01c2c-2b2a-2d, G23c02d1a uygulama imar planı paftaları, Yüzbaşılar Kavşağı’nın planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 56)

110

18.02.2011

Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c 1a-1b-1c-1d uygulama imar planı, Değirmendere Giriş Kavşağı’nın planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 57)

111

18.02.2011

Gölcük Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 58)

112

18.02.2011

Gölcük Belediyesi, Yeni Mah. G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.c uygulama imar planı paftası 102 ada 242 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 59)

113

18.02.2011

Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mah. G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.c / 1.d uygulama imar planı paftaları 302 ada 37 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 60)

114

18.02.2011

İzmit Belediyesi, Saraybahçe, G23.b.23.c.2.b uygulama imar plan paftası, 201 ada 25 ve 36 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m lik imar yolunun kaldırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 61)

115

18.02.2011

İzmit Belediyesi, Yenidoğan, G23.b.24.d.2.a-1.b uygulama imar plan paftası, 4363 ada 46, 47, 53, 54, 56, 58, 59 nolu, 4366 ada 35, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 62)

116

18.02.2011

İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a uygulama imar planı paftası, 437 ada, 31 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 63)

117

18.02.2011

Kartepe Belediyesi, Hikmetiye, G24.d.08.a.2.c pafta 1450, 1451, 1452 ve 1453 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 65)

118

18.02.2011

Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik mevkii, G.24.a.21.c nazım, G.24.a.21.c.03.d uygulama imar planı paftası, 282 ada ile Köseköy mevkii G.24.d.01.a nazım, G.24.d.01.a.01.c uygulama imar planı paftası 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 66)

119

18.02.2011

Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G.24.A.21.C nazım ve G.24.A.21.C.4.B uygulama imar planı paftası, 630 ada 9 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 67)

120

18.02.2011

Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a4a uygulama imar planı paftası, 358 ada, 374, 375, 376, 377 ve 383 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 68)

121

18.02.2011

Körfez Belediyesi, G23a24b nazım imar planı, 145, 146 ve 3770 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 69)

122

18.02.2011

Körfez Belediyesi, G22b21d nazım imar planı, G22b21d4c uygulama imar planı paftası İgsaş güvenlik bölgesi sınırının 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 70)

123

18.02.2011

Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının Akaryakıt Bakım ve LPG istasyonlarına ait hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 71)

124

18.02.2011

Kocaeli ili Orman Köylerinde yapılacak olan Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 72)

125

18.02.2011

Kandıra İlçesi, Kabaağaç Köyü köy yerleşim ve gelişme alan sınırı içerisinde, F.24.d.17.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d halihazır harita paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 73)

126

18.02.2011

Karamüsel Belediyesi, Ereğli kentsel sit alanı için hazırlanan Koruma amaçlı imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor, komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabulüne oybirliği ile karar verildi. (2011 Şubat Gündem No 74)

127

18.02.2011

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü” adı altında yeni bir Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif Dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.(2011 Şubat Gündem No 144)

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

KADİR EROL

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım